Zdroj: https://www.info.cz/clanek/45525/na-zaoralkove-ministerstvu-o-milionech-rozhodovala-komise-cast-clenu-pritom-mela-vazby-na-ocenene-projekty

 

BOROVAN.CZ / Ministerstvo kultury pod vedením Lubomíra Zaorálka (ČSSD) se rozmachuje k přípravě velkorysého dotačního programu pro vydavatele novin, televize nebo rádia. Zatím však bude muset vysvětlovat okolnosti nedávného rozdělování dotací pro literární periodika, ve kterém šlo o řádově nižší finanční částky.

Na počátku roku ministerstvo kultury mezi literární online a printová periodika rozdělovalo na dotacích přes 15 milionů korun. Podle zjištění Borovan.cz o těchto dotacích rozhodovala dotační komise. Část jejích členů přitom měla vazby na oceněné projekty, které z eráru získaly stovky tisíc nebo miliony korun. Členy komise podle vyjádření MK měla jmenovat předchozí náměstkyně sekce živé umění Kateřina Kalistová, která z ministerstva kultury odešla v prosinci 2019.

Kupříkladu místopředsedou komise byl Jan Bělíček, šéfredaktor radikálně levicového webu A2larm.cz, který sám sebe donedávna označoval jako „online komentářový deník kulturního čtrnáctideníku A2“ (toto označení z homepage A2larm.cz nedávno zmizelo). Samotnému čtrnáctideníku A2, který má s A2larm.cz stejného vydavatele, obecně prospěšnou společnost A2, tato komise schválila dotaci 2,539 milionu korun (s touto poznámkou „Komise ocenila stabilní úroveň časopisu, seznala ovšem, že prostor věnovaný živé literatuře je značně limitovaný“). Bělíček je uveden v kontaktech

na webu A2

. Členem komise byl i Ondřej Buddeus. Člověk stejného jména je uveden jako jeden z kurátorů projektu Psivino.cz, kterému komise přiklepla dotaci 319 tisíc korun (odkazy na přehled všech udělených dotací a složení komise

zde

).

Podle mluvčí ministerstva Michaely Lagronové možný střet zájmů z hlediska vazeb na oceněné projekty měli celkem čtyři členové jedenáctičlenné komise. „Členy komisí jsou odborníci na danou problematiku. Není vždy možné nalézt odborníky, ochotné v komisi pracovat, kteří by neměli absolutně žádnou vazbu na žádný z projektů. Na tuto situaci pamatuje interní předpis ministerstva kultury ke komisím pro výběrová dotační řízení, který uvádí: Uchází-li se o dotaci žadatel, který je ve vztahu k některému členu komise, osobou blízkou ve smyslu občanského zákoníku, nebo subjekt, ve kterém má člen komise majetkovou účast nebo je jeho pracovníkem či členem statutárního orgánu, popř. členem občanského sdružení, pak se rozpravy a hlasování o této žádosti tento člen komise neúčastní. Komise je celkem jedenáctičlenná a tedy schopná rozhodnout i bez přítomnosti jednoho člena,“ vysvětlila Lagronová.

Podle ní se člen komise „projednávání projektu, k němuž může mít vazbu, neúčastní, opustí jednací místnost. Je to automatické.“ V jediném zápisu o činnosti komise, který je na webu ministerstva k dispozici, však o možných střetech zájmů a „opouštění jednacích místností“ není ani slovo (odkaz na celý zápis opět

zde

).

O okolnosti rozdělování výše uvedených dotací se zajímají Piráti, jejichž poslanec Lukáš Bartoň je ve vedení poslaneckého výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ten má Zaorálkovo ministerstvo v gesci. „Uvědomujeme si, že odborníků v této konkrétní oblasti je v Česku omezené množství, čili se asi úplně nelze vyhnout tomu, že v dotačních komisích sedí lidé, kteří ve stejném oboru také vyvíjejí podobnou činnost a jsou v ní úspěšní. Ti, kteří rozhodují o dotacích by měli explicitně a veřejně do zápisu uvést svůj střet zájmů a v případě hodnocení svého vlastního projektu se z tohoto hodnocení dobrovolně vyřadit. Nepodařilo se nám dohledat záznamy či zápisy ze zasedání dotačních komisí (míněna výše uvedená komise, pozn. aut.), kde by nějaký střet zájmů byl hlášen. Pokud někteří hodnotitelé přímo hodnotili své vlastní projekty, jedná se tedy z našeho pohledu o jasný střet zájmů. Určitě se budeme ministerstva a pana ministra ptát, jakým způsobem probíhalo hodnocení a rozdělování výše zmíněných dotací,“ uvedla pirátská poslankyně Lenka Kozlová, rovněž členka výboru pro kulturu. Ta již odeslala ministrovi Zaorálkovi příslušnou písemnou interpelaci.

Zástupci ČSSD a ANO ve vedení výboru pro kulturu na dotazy Borovan.cz nereagovali.

Text vyšel na serveru Borovan.cz, přebíráme ho se souhlasem autora