Lukáš Bartoň
Lukáš Bartoň
POSLANEC PARLAMENTU ČR

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

poslanec sněmovny Parlamentu ČR

KDO JSEM?

Narodil jsem se 30. 1. 1981.

Od roku 2017 jsem poslancem Parlamentu České republiky. Ve sněmovně je hlavním předmětem mého zájmu oblast školství na všech úrovních. Jsem místopředsedou Školského výboru a předsedou Podvýboru pro regionální školství. Zabývám se zejména tématy koncepce a rozvoj školské soustavy, strategickými dokumenty v oblasti školství a zvyšování kvality vzdělávání. Mezi má hlavní témata patří oblast maturitních zkoušek, kde jsem předložil novelu školského zákona, dále umožnění individuálního vzdělávání, důraz na růst platů učitelů a další témata, která vedou ke zvýšení kvality vzdělávání. Podrobně se věnuji i oblasti sportu, kde je mou vizí udělat sport i sportoviště dostupné pro volnočasové využití zejména dětem, ale i všem sportovním amatérům. V Poslanecké sněmovně jsem předložil novelu o dekriminalizaci nějakého toho piva u vodáku na vodě. Dále se zabývám tvorbou a prosazením zákona o eutanázii. V Plzeňském kraji jsem od roku 2013 předsedou krajského sdružení Pirátů.

Před zvolení do Poslanecké sněmovny jsem učil na Strojní fakultě v Plzni a vedl vědecké pracoviště. Na stejné fakultě jsem vystudoval obor Konstruktér a následně získal doktorát. Byl jsem lektorem dalšího vzdělávání pro podniky v Plzeňském kraji v oblasti technické dokumentace. Byl jsem byl externím konstruktérem, kdy jsem se zabýval mimo jiné konstrukcí zařízení pro elektrárny (JE Temelín) i konstrukcí výrobních strojů a zařízení. Poté jsem vedl Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti Regionálního technologického institutu.

V rámci studia jsem vycestoval na 3 měsíce do USA a pak na půl roku do Velké Británie. Byl jsem dlouholetým členem akademických senátů univerzity i fakulty, delegátem v Radě vysokých škol. V rámci poznávání světa jsem pak procestoval mnoho států zejména v jižní Asii.

Luká Bartoň

KALENDÁŘ POSLANCE:

Kdy, kde, co atd.

Kontakty

asistenti, kancelář v Plzni

Asistenti

Miroslav Mašek
osobní asistent v Plzni
miroslav.masek@pirati.cz

Martin Úlovec
odborný asistent pro školství
martin.ulovec@pirati.cz

Regionální poslanecká kanceář

Adresa
U Zvonu 4/9
301 00  Plzeň

Otevírací doba
každé pondělí 14:00 – 17:00
kromě 1. sněmovního týdne