Narodil jsem se 30. 1. 1981.

Od roku 2017 jsem poslancem Parlamentu České republiky. Ve sněmovně je hlavním předmětem mého zájmu oblast školství na všech úrovních. Jsem místopředsedou Školského výboru a předsedou Podvýboru pro regionální školství. Zabývám se zejména tématy koncepce a rozvoj školské soustavy, strategickými dokumenty v oblasti školství a zvyšování kvality vzdělávání. Mezi má hlavní témata patří oblast maturitních zkoušek, kde jsem předložil novelu školského zákona, dále umožnění individuálního vzdělávání, důraz na růst platů učitelů a další témata, která vedou ke zvýšení kvality vzdělávání. Podrobně se věnuji i oblasti sportu, kde je mou vizí udělat sport i sportoviště dostupné pro volnočasové využití zejména dětem, ale i všem sportovním amatérům. V Poslanecké sněmovně jsem předložil novelu o dekriminalizaci nějakého toho piva u vodáku na vodě. Dále se zabývám tvorbou a prosazením zákona o eutanázii. V Plzeňském kraji jsem od roku 2013 předsedou krajského sdružení Pirátů.

Před zvolení do Poslanecké sněmovny jsem učil na Strojní fakultě v Plzni a vedl vědecké pracoviště. Na stejné fakultě jsem vystudoval obor Konstruktér a následně získal doktorát. Byl jsem lektorem dalšího vzdělávání pro podniky v Plzeňském kraji v oblasti technické dokumentace. Byl jsem byl externím konstruktérem, kdy jsem se zabýval mimo jiné konstrukcí zařízení pro elektrárny (JE Temelín) i konstrukcí výrobních strojů a zařízení. Poté jsem vedl Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti Regionálního technologického institutu.

V rámci studia jsem vycestoval na 3 měsíce do USA a pak na půl roku do Velké Británie. Byl jsem dlouholetým členem akademických senátů univerzity i fakulty, delegátem v Radě vysokých škol. V rámci poznávání světa jsem pak procestoval mnoho států zejména v jižní Asii.

Pirátská strana