Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  září 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  8.9. – schůzka se senátorem Drahošem v senátu. Diskuse nad zákonem o pedagogických pracovnících
  14.-17.9. - 118. schůze poslanecké sněmovny
  10.9. - schůzka k meziresortní spolupráci v oblasti účastní péče
  14.9. – účast na školské debatě pořádané deníkem Blesk
  18.9. – debata se středoškoláky na téma školství pořádané českou středoškolskou unii
  20.9. – účast na školské předvolební debatě pořádané učitelskou platformu.
  29.9. – přednáška pro seniory o služební cestě školského výboru.

  Jednání výborů a podvýborů:
  7.9. – účast na Podvýboru pro sport, kde jsme se nejvíce zabývali leteckou přepravou olympioniků do Tokia.
  8.9. – účast na školském výboru (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=198111)

  Během celého září jsem se aktivně účastnil kontaktní kampaně v různých městech Plzeňského kraje.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 04 říj 2021, 13:46


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  červen - srpen 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  1.- 4.6. - účast na jednání sněmovny
  3.6. - účast na schůzi k vyjádření nedůvěry vládě.
  7.6. - účast na krizové strategické poradě Pirátů
  28.7. - účast na 114. mimořádné schůzi schůzi sněmovny.
  31.8. – účast na jednání poslaneckého klubu.
  6.8. - účast na 116. mimořádné schůzi sněmovny

  Jednání výborů a podvýborů:
  1.6.- Mandátový a imunitní výbor

  Z důvodu nařízené karantény, před dlouho plánovou operací, jsem se účastnil schůzek pouze online. Polovina června operace. Totální endoprotéza kyčle. Zbytek června a července v rekonvalescenci. Účast pouze na online schůzkách, a to sporadicky dle zdravotního stavu.
  Během měsíce srpna účast na všech krajských volebních výborech. Příprava kampaně, finišování mediálních výstupu za resort školství.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 04 říj 2021, 13:25


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  květen 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  4.-8.5. - schůze poslanecké sněmovny

  1. 5. - účast na mimořádném jednání pléna schůzi na 102. a 103.
   25.- 28.7. - účast na 104. schůzi sněmovny včetně 105., 93. a 102. mimořádné schůze sněmovny.
   4.5. a 25.5. - účast na jednání Pirátského klubu
   3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. - Krizový štáb a strategy porady
   4.5. - jednání s Republikovým výborem o představení programových bodů
   20.5. - Účast na platformě pro vzdělávání v senátu ČR
   20.5. - Účast na resortním týmu pro sport
   24.5. - vystoupení v Pirate TV a v Událostech komentářů na ČT 24 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/109 ... deo/842509)
   26.5. - účast v televizní debatě na TV Berandov a poté debata s Mladým pirátstvem
   28.5. - Účast na obědu na počet předsedy Národního shromáždění Korejské republiky pořádané předsedou sněmovny

  Lobbistické kontakty:
  11.5. - schůzka se Svazem průmyslu a dopravy o možnosti doučování absolventů učilišť, kteří díky COVIDu zanedbali praktickou výuku.
  13.5. - schůzka s Hospodářskou komorou o možnosti doučování absolventů učilišť, kteří díky COVIDu zanedbali praktickou výuku.
  19.5. – Schůzka s paní Hlaváčovou v regionální kanceláři - debata nad hoaxech, které se o Pirátech šíří.

  Jednání výborů a podvýborů:
  20.5. - Organizováváni a vedení Podvýboru pro regionální školství. Diskuse nad problematikou učňovského školství a absence praktické výuky během COVIDu.
  26.5. – Účast na jednání vedení školského výboru
  27.5. - Účast na Mandátový a imunitní výbor

  Aktivita ve volebním kraji:
  3.5. a 31.5. - Účast na krajské schůzi Pirátů Plzeňského kraje
  14.5. - jednání krajského volebního výboru
  17.5. - účast na schůzi MS Plzeň
  18.5. - účast na předvolební akci – zahájení kampaně
  3.5., 10.5., 17.5., 19.5. - Přítomnost v regionální kanceláři¨

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 04 říj 2021, 13:24


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Duben 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  6.4. – účast na schůzce k problematice mateřských škol. A účast na schůzce k chronicky nemocným dětem na školách z MŠMT.
  7.4. - jednání poslaneckého klubu.
  12.,11.19.,26.4. - Krizový štáb a strategy porady
  13.4. – účast na jednání klubu
  12.4. – účast na jednání klubu
  13.-16.4. - účast na jednání sněmovny
  15.4. - jednání pracovní skupiny pro sport
  20.4. - jednání poslaneckého klubu

  1. až 23.4. - schůze poslanecké sněmovny

  Jednání výborů a podvýborů:
  13.4. – účast na jednání předsednictva školského výboru
  20.4. – mandátový a imunitní výbor
  28.4 – školský výbor. Diskutován národní plán na dorovnávání výpadků vzdělávání, který má ministerstvo vypracovat do půlky května. Opět diskutovány opatření v oblasti školství a informace od profesora Duška (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=189983)

  Lobbistické kontakty:
  15.4. – schůzka s děkanem pedagogické fakulty Mentlíkem nad zákonem o pedagogických pracovnících.
  16.4. – schůzka s Terezou Kněžourkovou nad tématem návrat žáků do škol.
  27.4. schůzka s děkanem pedagogické fakulty Mentlíkem nad zákonem o pedagogických pracovnících.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.4. – účast na krajském volebním výboru
  7.4. – účast na krajské schůzi Pirátů a prezentace aktualit ve sněmovně.
  29.4. – politický kavárna. Diskuse o politice se členy kraje.

  Na schůzi poslanecké sněmovny bylo zařazeno několik několik školských témat, kde jsem vystupoval zejména k úředním maturitám a návratů žáků do škol. V oblasti úředních maturit hájím stanovisko resortního týmu Pirátů a považuji za velice nešťastné vyvolávání možnosti úředních maturit v době, když už začíná dílčí maturitní zkoušky. Po jednání sněmovny jsem se setkal se studenty a bavili jsme se o podobě maturit a školství obecně.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 19 kvě 2021, 10:06


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Březen 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  1.,8.,15.,22.,29.3. - Krizový štáb a strategy porady
  1.,2.3. - Jednání poslaneckého klubu
  2-5.3. - účast na jednání sněmovny
  5.3. – svolání školského resortního týmu nad diskusi na podobu maturit v roce 2021. Resortní tým přijal stanovisko, že představené úlevy MŠMT jsou dostatečné. Maximální mez se kterou jsme ochotní souhlasit ještě v odpuštění didaktických testů. Nicméně v profilové části maturity, která je kvalifikační zkouškou zejména u studentů SOŠ souhlasíme s jejich ponecháním. Zkouška by měla proběhnout, nicméně i zde je doporučení aby ředitelé škol v jejíž gesci je tato část maturity zohlednili distanční výuku na jejich škole a u profilové části se vyhnuli tématům, které nebyly dostatečné probrány a upravili praktické zkoušky tak, aby studenti na distanční výuce nebyly znevýhodněni při jejich konání.
  9.3. – jednání poslaneckého klubu
  9.3. - schůze poslanecké sněmovny.
  11.3. – účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
  11.3. – účast na resortním týmu SPORT
  23.3. - jednání poslaneckého klubu

  1. - 26.3. - jednání pléna PSP
   25.3. – schůzka s ministrem školství R. Plagou a představení plánu bezpečného návratu do škol.

  Jednání výborů a podvýborů:
  2.3. - schůze mandátového a imunitního výboru
  4.3. - účast na předsednictvu školského výboru
  16.3. – vedení podvýboru pro regionální školství, kde bylo na programu jednání připojení obcí v České republice a škol pro distanční online vzdělávání. Ministerstvo dále informovalo o připravovaných změnách návratů žáků do škol, které v současnosti nevypadali vůbec dobře. U tohoto bodu jsem apeloval na vznik studijních skupin, které by měly zachytit studenty ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty neúčastnící se online výuky, tak aby se i podobu tohoto distančního vzdělávání tohoto vzdělávání účastnili.
  17.3. Školský výbor – projednávání zákona o užívání státních symbolů. Informace ředitele UZIS Ladislava Duška o vývoji epidemie na školách. A diskuse nad aktuálními opatřeními od mini školství. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=187093)
  31.3. – školský výbor. Informace od Ladislava Duška o vývoji epidemie na školách. Diskutované téma opatření ve školství a očkování pedagogů. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=188523)

  Lobbistické kontakty:
  10.3. – schůzka se zástupci iniciativy Nebrzo. 1,5 hodiny diskuse nad tématem úřední maturity. Zástupcům inciativy jsem vysvětlit stanovisko resortního týmu Pirátů a náš postoj k maturitám 2021.
  23.,24.,.26.3. – účast na pracovní skupině zástupců sportu. Pozvání jsem dostal od Antonína Plachého. Tato skupina si dávala za cíl restartování sportu. Ve skupině jsem pomáhal s přípravou a připomínkováním některých materiálů.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.3. - účast na krajské schůzi a diskuse nad činnosti Pirátů ve sněmovně s členskou základnou kraje
  8.3. – účast na MS Plzeň

  Ačkoliv se v březnu měli vrátit studenti posledních ročníků středních škol do škol, tak se epidemická situace zhoršila natolik, že na distanční výuku přešli žáci prvních a druhých tříd ZŠ. A uzavřeny byly i MŠ. ČR se stává v uzavíráním škol premiantem v EU, a proto jsme za Piráty představili pán bezpečného návratu děti do škol. Plán si kladl za cíl mít otevřené školy pro žáky tak, aby je mohli alespoň částečně navštěvovat a zároveň přijmout veškerá opatření, která pobyt žáků ve školách i při epidemiologicky nepříznivé situaci udělá co nejbezpečnější.
  Plán byl představen ministrovi školství, který několik dní poté přišel s plánem vládním, který některé z věci z našeho plánu respektoval. V čemž jsme se neshodli bylo používání nespolehlivých antigenních testů na školách, které z našeho pohledu byly nespolehlivé a vytvářely falešný pocit bezpečí.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 19 kvě 2021, 10:06


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  únor 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:

  9.-12.1. - Schůze sněmovny
  18.,19.2. - mimořádná schůze a 2x mimořádné schůze sněmovny
  26.2. – mimořádná schůze sněmovny
  2.,9. a 26.2. - Jednání klubu Pirátů
  1., 8., 15., 22. a 25.2. - Krizový štáb a strategy porady
  2.2. – účast na schůzce se STAN pro oblast školství
  4.2. – schůzka se zástupci ministerstva školství.
  4.2. – účast na jednání pracovního týmu věda a výzkum
  8.2. - účast na konferenci s náměstkyni školství Pavly Katzové
  9.2. – účast na společném jednání klubů STAN a Pirátů
  11.2. – pirátský pracovní tým pro sport
  23.2. – schůzka k programu pro Sport
  Jednání výborů a podvýborů:
  2.2. – zasedání mandátového a imunitního výboru

  Lobbistické kontakty:
  23. 2. – schůzka s veterináře Pokorným k připravovanému návrhu. Jeho podněty jsem vzal v potaz a na danou věc jsme vedli krátkou konverzaci. Následně jsem pana Pokorného odkázal na resortní tým, který se touto problematikou zabývá.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.2. – účast na krajské schůzi Pirátů
  3.2. – krajská schůzka se STAN

  V únoru jsem se podílel na vytvoření plánu Pirátů a Starostů na vyvedení České republiky z koronakrize pro rok 202 za pět dvanáct. Podílel jsem se především na oblast školství, které je možné nalézt v bodě číslo tři (https://www.pirati.cz/assets/pdf/za-pet-dvanact.pdf) .

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 15 bře 2021, 12:53


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  leden 2021

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  19.-22. – 26.-29.1. - Jednání sněmovny
  4., 7., 11., 14., 18., 25.1. - účast na krizovém štábu Pirátů
  12., 18., 19., 26.1. - účast na Poslaneckém klub
  6.1. – schůzka s předsedou I. Bartošem k přípravě strategických dokumentů
  6.1.- koaliční vyjednávání se STAN v oblasti sportu
  7.1. – účast na širším resortním týmu školství
  9.1. – celostátní fórum Pirátů
  20.1. - koaliční schůzka se zástupci STAN pro oblast školství
  20.1. - schůzka se STAN v rámci kraje
  21.1. – schůzka pracovní skupiny k oblasti sportu
  22.1. – schůzka pracovní skupiny pro vysoké školy
  28.1. - koaliční se STAN schůzka pro oblast školství
  28.1. - účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem

  Jednání výborů a podvýborů:
  6.1. - účast na školském výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=183025)
  22.1. – účast na školském výboru
  20.1. – účast na mandátovém a imunitním výboru
  19.1. - schůzka předsednictva školského výboru
  26.1. – účast na jednání MIV
  27.1. – účast na jednání MIV
  28.1. - podvýbor pro sport
  28.1. - schůze školského výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184525)


  Lobbistické kontakty:
  22. 1.- schůzka s panem Liang-Ruey KE – vedoucí Tchajpejské a hospodářské komory v ČR. – diskutovali jsme oblast výměny studentů mezi ČR a Taiwanem.

  Aktivita ve volebním kraji:
  4.1. - účast na krajské schůzi Pirátů
  18.1. - účast na krajské schůzi Pirátů
  25.1. – schůze MS Plzeň

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 15 bře 2021, 12:53


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  prosinec 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  1.- 4.12. - zasedání pléna poslanecké sněmovny
  9.12. – mimořádná schůze sněmovny k nouzovému stavu
  10.12.- dvě mimořádné schůze sněmovny
  15.-18.12. - zasedání pléna poslanecké sněmovny
  22.12. - mimořádná schůze sněmovny k nouzovému stavu.
  1. a 15.12. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
  7. a 21.12. - účast na krizovém štábu Pirátů
  7.12. – schůzka k tvorbě volebního programu. Zasedání užšího volebního týmu.
  8.12. – účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem
  10.12. - schůzka vedoucích resortních týmu. Účast za resortní tým školství.
  11.12. – schůzka s předsedou I. Bartošem k vyjednávání koalice se STAN.
  13.12. – účast v pořadu Otázky Václava Moravce (https://www.ceskatelevize.cz/porady/112 ... ce-2-cast/)
  17.12. – účast na pracovní skupině pro sport a příprava programu pro sport
  21.12. – společné koaliční jednání se STAN v oblasti sportu

  Jednání výborů a podvýborů:
  3.12. – schůzka vedení předsednictva Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  9.12. - účast na školském výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170674) - diskutovány zejména aktuální informace msšmt k mimořádným opatřením ke vzdělávání. A problematika lékařských a nelékařských studentu pracujících v nemocnicích.

  Lobbistické kontakty:
  7.12. - schůzka s Martinem Mulačem (nový fotbal)
  14.12. - schůzka se zástupci krajské hygieny v Plzni k pozměňovacímu návrhu č. 502.

  Aktivita ve volebním kraji:
  14.12. – účast na krajské schůzi pirátů
  21.12. - účast na schůzi MS Plzeň

  Výkaz redmine:
  prosinec - Zajistíme vyšší platy učitelům - Nadále čekáme na projednání PN v rámci 2. čtení n.z. o pedagogických pracovnících v PSP. Zařazeno na 72. schůzi PS, bude 15.12.(https://redmine.pirati.cz/issues/20315)

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 15 bře 2021, 12:53


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Listopad 2020

  13.10.–8.11. jsem byl nemocen a v karanténě (COVID-19)

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  2.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
  9.11.- účast na krizovém štábu Pirátů
  10.11. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
  10.-12.11- účast na 62. schůzi Poslanecké sněmovny
  16.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
  19. a 20.11 - účast na sedmi různých mimořádných schůzích Poslanecké sněmovny
  23.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
  26.11. - účast na dvou mimořádných schůzích Poslanecké sněmovny
  27.11. - online celodenní konference setkání výkonných týmů Pirátské strany
  30.11. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
  30.11. - účast na krizovém štábu Pirátů

  Jednání výborů a podvýborů:
  12.11. – účast na schůzi podvýboru pro sport, kde se probíral rozpočet NSA a výsledek hospodaření za rok 2019
  18.11. – účast na schůzi školského výboru (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=137880) – projednávaly se zejména návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol pro rok 2021

  Lobbistické kontakty:
  2.11. - online schůzka se Zdeňkem Třešňákem k fungování základních škol
  4.11. - online setkání s Martinem Paurem k tématu sportu a k možným programovým průniků se STAN
  4.11. - online konference resortního týmu za přítomnosti zástupců Rekonstrukce státu, od kterých jsme dostali nabídku možnosti využití platformy pro vzdělávání, kterou chtějí založit
  12.11. - online schůzka ke konceptu studijních skupin a možnosti návrhů zavedení studijních skupin coby jednoho z opatření proti šíření COVID-19.
  13.11. - online setkání resortního týmu školství, kde hlavním tématem bylo fungování škol a minimalizace epidemiologických rizik
  24.11. - online schůzka s komisí STAN pro sport
  25.11. - online velká konference širšího resortního týmu školství. Projednávání především programu do voleb v oblasti školství, projednávání restrukturalizace resortního týmu a projednávání „zformálnění“ jednání a formální založení podtýmu.

  Výkaz redmine:
  Práce na:
  11.11. - Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předměty (https://redmine.pirati.cz/issues/17306)
  Hlavním tématem listopadu bylo projednávání rozpočtu jednotlivých kapitol ministerstva školství, ministerstva kultury a grantových agentur. V listopadu proběhlo mimořádně velké množství mimořádných schůzí. V oblasti školství jsme navrhovali a komentovali opatření proti šíření pandemie COVID-19.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 01 pro 2020, 11:16


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  říjen 2020

  13.10.–8.11. jsem byl nemocen a v karanténě (COVID-19)

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  5.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  7.10. - účast na 61. schůzi Poslanecké sněmovny – projednávání kurzarbeitu
  8.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  12.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  15.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  19.10. – účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů (online)
  19.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  20.10. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů (online)
  26.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
  29.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)

  Lobbistické kontakty:
  12.10. - schůzka s předsedou Vysokoškolského odborového svazu Petrem Baierlem ohledně platů pracovníků ve vysokém školství
  27.10. – online schůzka s učitelskou platformou k vyhlášce o maturitách. Na schůzce jsme byli informování o problematice maturitní zkoušky z cizích jazyků, které se nyní ve vyhlášce objevily. Přislíbil jsem, že napíšu výzvu ministru školství, aby byla z vyhlášky odstraněna monotónnost u maturitní zkoušky z cizího jazyka.
  30.10. - videokonference se Štěpánem Štréblem k zákonu o pedagogických pracovnících a k našemu pozměňovacímu návrhu o odbornosti učitelů učících v cizím jazyce

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.10. - účast na krajské schůzi Pirátů v Plzeňském kraji
  12.10. - přítomnost v regionální poslanecké kanceláři

  Výkaz redmine:
  Práce na:
  8.10. - Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
  8.10. - Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
  12.10. - Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
  18.10. - Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
  22.10. - Zorganizovat schůzku se zástupci MŠMT (https://redmine.pirati.cz/issues/28133)
  22.10. - Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (https://redmine.pirati.cz/issues/17410)

  Na základě online setkání s učitelskou platformou jsem sepsal dopis ministerstvu školství za náš resortní tým, který jsem odeslal coby předseda podvýboru pro regionální školství. V dopise vyzýváme ministra školství k odstranění řízené rozpravy a monotónnosti u maturitní zkoušky z cizích jazyků. Ministerstvo reagovalo až 18.11. Náměstek ministra předběžně přislíbil odstranění monotónnosti u zkoušky, zatím ale neví jakou cestou – jestli změnou vyhlášky nebo úpravou metodiky k vyhlášce.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 01 pro 2020, 11:16