Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Září 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  3.9. – účast na celodenním workshopu v rámci Fóra rodinné politiky na téma: Jak karanténa změnila každodenní chod a vzdělávání dětí. Zde jsem vystupoval jako jeden z panelistů.
  10.9. – účast na 59. schůzi poslanecké sněmovny.
  14.9. – jednání Pirátského klubu.
  15.9. – 18.9. schůze sněmovny.
  20.9. – účast na výkonných týmu Pirátů.
  21.9. – účast na krizovém štábů Pirátů.
  22.9. – účast na jednání poslaneckého klubu.
  29.9. – 30.9. – schůze sněmovny 56.-60.
  29.9. – jednání poslaneckého klubu.  Jednání výborů a podvýborů:
  9.9. – účast na schůzi Výboru pro vzdělávání (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=182598). Na schůzi se probíraly především informace MŠMT ohledně vyhlášky o způsobu financování nestátních školských poradenských zařízení.
  22.9. – konání podvýboru pro regionální školství, kterému předsedám.
  - podvýbor projednal zprávu o nákupu vybavení pro školy. Dále projednal metodické materiály pro online výuku a hlavní část se věnoval návrhu nové vyhlášky k inkluzivnímu vzdělávání. Tento nový návrh vyhlášky je z pohledu Pirátů učiněné zlo a absolutně neobhajitelný. Šetří se zde na nesprávných místech a tato úspora se nám v budoucnu krutě nevyplatí. Na výboru vystoupilo mnoho organizací a zástupců zřizovatelů škol, kde se všichni shodli na tom, že tato vyhláška se musí přepracovat. Návrh je usnesením, které podvýbor schválil a ve kterém vyzíváme, aby vyhlášku stáhl a kompletně přepracoval na základě analýzy současného stavu a praxe.
  23.9. – školský výbor (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=144952). Dále se probírala možná podpora science center.
  Výbor jednal o návrhu SPD na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci hmotné nouze. Ačkoliv se předkladatelé snažili bít pobírače dávek, tak ve skutečnosti předložili novelu, která bude umožňovat ještě větší zneužívání/využívání dávek v hmotné nouzi. Jako jediný jsem hlasoval proti. Na výboru se dále probírala inkluzivní vyhláška a výbor schválil podpůrné stanovisko, jako podvýbor pro regionální školství, ve kterém vyzval ministerstvo k přepracování vyhlášky a jejím předložením nejdříve výboru a až poté dáním do připomínkového řízení.
  23.9. – účast na podvýboru pro sport. Výbor se zabíral zprávou NSA o činnosti a zaměření dotací. Uvítal jsem, že NSA zprovoznila rejstřík a navázala financování činnosti klubů na něj, díky čemuž odpadne velké množství administrativy pro malé kluby. K mé lítosti jsem se však dozvěděl, že NSA plánuje navýšit dotace pro sportovní asociace a střešní organizace oproti minulému roku. Vždy jsem prosazoval, aby dotace mířily napřímo k samotným klubům, kde sportují dětí a mládež, místo toho, aby byly rozdělovány ještě nějakým dalším mezičlánkem.
  S hrůzou jsem vyslechl informace o programu COVID – sport, kde z vyčleněné miliardy pro podporu malých klubů bylo čerpána 15 % a vláda schválila, že z této miliardy půjde až půl miliardy profesionálním klubům, zejména fotbalovým a hokejovým, jako náhrada za neprodané lístky. Než jsem se z tohoto šoku stačil vzpamatovat, tak výbor skončil.

  Lobbistické kontakty:
  2.9. - Schůzka s velvyslancem Jižní Koreje a korejskou delegací včetně prezidenta KHNP.
  Na schůzce jsme se bavili o tom jakou mají Piráti politiku v oblasti energetiky. Uvedl jsem obecné rámce a odkázal na kolegu Třešňáka, který tuto oblast řeší detailněji. Delegaci jsem provedl po budově PS.
  2.9. - schůzka se zástupci vyšších odborných škol (paní Monika Havlíčková a další). K tématu sociálního pedagoga. Na základě této schůzky jsme doladili náš pozměňovací návrh k zavedení sociálního pedagoga ve školském zákoně.
  2.9. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
  9.9. – Večeře v rámci skupiny přátel ČR – Korea s Korejským velvyslancem v jeho rezidenci.  Aktivita ve volebním kraji:
  7.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
  21.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři

  Výkaz redmine:
  Práce na:
  Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
  Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
  Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
  Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
  V měsíci září jsem se nejvíce věnoval přípravě a projednávání novely vyhlášky o společném vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Návrh vyhlášky odebírá podpůrná opatření pro některé děti ze skupiny dětí se skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově tak by neměli nárok na asistenta pedagoga a to děti s tělesním postižením, vadou řeči nebo poruchami učení. Dále dle vyhlášky nebude placena pedagogická intervence pro další skupiny žáků. Návrh vyhlášky byl napsán velice necitlivě a nesmyslně. Ponechává nadále povinnost zajišťování podpůrných opatření školou, ale bere jim financování těchto podpůrných opatření.
  Proti návrhu vyhlášky jsem se silně postavil a udělal vše proto, aby současný návrh byl stažen a kompletně přepracován.
  Také jsem otevřel debatu o sporné vyhlášce k inkluzi. Rozprava byla přerušena do projednání podvýborem pro regionální školství, jehož jsem předseda a který jsem svolal.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 12 říj 2020, 14:43


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  červenec a srpen


  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  7.7.-10.7.- schůze poslanecké sněmovny
  1.7. - pořádání kulatého stolu na téma „aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Semináře se účastnil cca. 30 ředitelů a ředitelek mateřských škol. Diskutovala se problematika mateřských škol a dětských skupin, jejich vzájemné postavení a budoucnost.
  1.7. - videokonference k digitálnímu vzdělávání.
  2.7. – účast na otevření numizmatické sbírky v Národním muzeum
  19.8. – mimořádná schůze sněmovny. Na schůzi jsme se postavili proti novele školského zákona, která zavádí povinnost distanční výuky, aniž by bylo jasně řečeno, co tato povinnost obnáší.
  19.8. – jednání poslaneckého klubu. Jednání mandátového a imunitního výboru a jednání podvýboru pro sport.
  25.8. - schůzka se senátorem Drahošem v Senátu.

  jednání výborů a podvýborů:
  1.7. - účast na podvýboru pro vědu a vysoké školy. Diskuse nad novelou zákona nad přípravou o novele zákona k vysokým školám. Projednávala se i příprava zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
  8.7. – zasedání výboru VVVKMT (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=179760) . Projednávám byl především návrh z dílny SPD o pomoci v hmotné nouzi. Návrh je velice špatný.
  19.8. – VVVKM, který se zabýval předložením školského zákona v legislativní nouzi na možnost legalizace distanční výuka. K zákonu jsem měl dvě významné připomínky, přičemž ta hlavní se týkala zákonné povinnosti účasti na distanční výuce. Tuto povinnost bez podrobnějšího vysvětlení nemohu akceptovat.


  Lobbistické kontakty:
  1.7. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
  3.7. – Schůzka se zástupci iniciativy „změna školství“, kteří představili několik bodů, jak dle jejich představ změnit školství, přičemž hlavním bodem by byla změna posledního ročníku před maturitou. Jejich návrh má pozitiva, rád jsem ho podpořil.
  21.7. – Schůzka s doc.Mauritzovou a debata nad budoucností Sušické nemocnice.
  28.7. – schůzka se zástupci iniciativy "Počítače dětem" a diskuse nad uvolněním finančních prostředků pro nákup počítačů do škol.
  28.7. – Schůzka Zdeněk Šlejška. Z Edu změna. Dostali jsme informace o tomto projektu a těšíme se na jeho výsledky.
  30.7. - Schůzka se zástupci VOŠ k uzákonění sociálního pedagoga.
  30.7. - Schůzka s Jan Waldman – na téma občanské angažovanosti a zapojení se do veřejných diskusí.
  10.8. - posezení se zástupci STAN. V čele s Bernardem a Čížkem. Nezávazné popovídaní si u piva nad krajskými tématy.

  Aktivita ve volebním kraji:
  10.8. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři


  Výkaz redmine:
  31.7. - Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
  1.8. - Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
  25.8. - Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
  25.8. - Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
  Resortní tým školství se v průběhu červenec/srpen scházel minimálně 1x týdně, ať už fyzicky či formou videokonferencí. Resortní tým převážně řešil předkládanou novelu školského zákona. Přípravu podkladových materiálů k Pirátskému programu pro sněmovní volby 2021 a nové vyhlášky Min. školství, zejména tu o maturitní zkoušce. Resortní tým dále připravil pozměňovací návrh k novele školského zákona, který byl předložen na jednání poslanecké sněmovny i výboru 19.8. Pozměňovací návrh nebyl schválen. Resortní tým dále připravil doprovodné usnesení, které neprošlo pouze o několik hlasů, a ve kterém vyzýváme vládu, resp. Min. školství k tomu, aby připravilo vyhlášku, která bude specifikovat zákonnou povinnost distančního vzdělávání.
  Velkou otázkou, kterou se rezortní tým školství zabýval, byla možnost ošetřování člena rodiny pro všechny rodiče, jejichž dítě bude pod zákonnou povinností distančního vzdělávání.
  Resortní tým se zabýval také uvolněním finančních prostředků na nákup počítačů pro školy. Dále resortní tým upravil pozměňovací návrh na zavedení sociálního pedagoga do škol. Tento návrh bude předložen do druhého čtení zákona o pedagogických pracovnících.

  V průběhu července a srpna jsem absolvoval několik mediálních výstupu na téma paliativní péče a eutanazie. Zejména na DVTV (https://video.aktualne.cz/dvtv/hadka-o- ... 47ab5f122/), CNN Prima News, Blesk atd.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 16 zář 2020, 22:46


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  červen 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  2.6 - 5.6. - schůze poslanecké sněmovny
  6.6. – videokonference s Republikovým výborem a zastupování resortního týmu školství
  8. 6. - Účast na krizovém štábu
  11.6. – Účast na krizovém štábu
  15.6. - Účast na krizovém štábu
  12. 6. účast na setkání výkonných týmu
  14.6. účast v Otázkách Václava Moravce (https://plzenskypirat.cz/2020/06/15/cesty-do-skoly/)
  16.6. -19.6. - schůze poslanecké sněmovny
  16.6. – účast na jednání poslaneckého klubu.
  22.6. - Účast na krizovém štábu
  25.6. - Účast na krizovém štábu
  19.6. – schůze resortního týmu programu pro sněmovní volby
  22.6. – mimořádné jednání poslaneckého klubu
  23.6. - přítomnost na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny
  25.6. – účast na platformě pro školství senátora Drahoše
  26.6. – účast na slavnostním předání dopisu korejskému velvyslanci od prezidenta České republiky.
  30.6. – účast na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny.  jednání výborů a podvýborů:
  10.6. – schůze školského výboru. Na výboru byly projednávány závěrečné účty podkapitol spadající pod výbor. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=178826)
  16.6. – účast na jednání mandátového a imunitního výboru. Projednávání sněmovního tisku ke klouzavému mandátu.
  18.6. – schůzka vedení školského výboru. Stanovení programu jednání dalšího výboru. Domluvení přijetí zástupců koalice romských reprezentantů Libereckého kraje.
  25.7. – vedení podvýboru pro regionální školství. Hlavním tématem bylo online vzdělávání a technické vybavení škol


  Lobbistické kontakty:
  18.6. – schůzka se zástupci svazu měst a obcí. Projednávání rozpočtového výdaje pro nákup techniky pro online vyučování.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.6. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři. Na krajské schůzi prezentována práce ve sněmovně.
  8.6. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
  15.6. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
  22.6. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
  29.6. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři. a krajské schůzi prezentována práce ve sněmovně.

  Výkaz redmine:
  23.6. - Identifikace rizik a návrhů opatření v souvislosti s koronavirovou situací - V souvislosti se zajištěním online výuky na školách byly připraveny podklady pro základní kalkulaci nákladů, rovněž byl svolán Podvýbor pro regionální školství na 25.6. s účastí zástupců zřizovatelů, MŠMT a Česko.Digital. Vyhodnocení postupu MŠMT v uvolňování opatření a postupném návratů žáků a dětí do škol je zveřejněno zde a průběžně aktualizováno(https://redmine.pirati.cz/issues/29535)
  23.6. - Zpracovat připomínky pro aktualizovanou verzi Strategie 2030+ - MŠMT zveřejnilo aktualizovanou verzi Strategie 2030+, kterou bude možné připomínkovat. Ve spolupráci s širším resortním týmem budou připraveny podněty a připomínky, kterou budou MŠMT předloženy. Ve vazbě na připomínkování dokumentu bude zajištěna schůzka se zástupci MŠMT. (https://redmine.pirati.cz/issues/31724)
  23.6. - Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících - Všechny PN jsme nahráli do systému ve vazbě na projednávání tisku ve 2. čtení. Čekáme na projednání tisku na plénu Sněmovny. (https://redmine.pirati.cz/issues/9126)
  23.6. - Zajistíme vyšší platy učitelům - Pozměňovací návrh byl nahrán do systému do 2. čtení. V tuto chvíli čekáme na projednání tisku na plénu (https://redmine.pirati.cz/issues/20315)  V rámci debaty o jednání o schodku rozpočtu poslanecké kluby přijaly náš návrh dovybavení škol technikou, aby v případě další vlny covidu-19 byly školy již připraveny na online vyučování. K tomuto jsem připravil doprovodné usnesení, které jsem předal poslanci Dolejšovi, který je přednesl na rozpočtovým výboru. Usnesení se stalo výborovým a poté jako jeden z mála byl schválen poslaneckou sněmovnou. V rámci zasedání výboru jsem se stal místo pověřeným předsedou s dohledem nad plněním tohoto usnesení.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 15 črc 2020, 14:15


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  květen 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  4.5. – Účast na krizovém štábu
  11.5. – Účast na krizovém štábu
  14.5. – Účast na krizovém štábu
  18.5. – Účast na krizovém štábu
  21.5. – Účast na krizovém štábu
  25.5. – Účast na krizovém štábu
  5.5. – jednání poslaneckého klubu
  5.-7. 5. – účast na schůzi Poslanecké sněmovny.
  12. 5. - jednání poslaneckého klubu
  13.5. - schůze Poslanecké sněmovny
  14.5. – videokonference na téma patentů.
  18. a 21. 5. - setkání k programu pro sněmovní volby 2021.
  25. 5. a 26.5. - jednání poslaneckého klubu
  26.5. - schůzka se senátorem Drahošem a diskuse na téma školské platformy.
  27.5. - schůzka školského resortního týmu
  26.-29. 5 . – schůze poslanecké sněmovny.


  jednání výborů a podvýborů:
  5.5. – školský výbor – projednávání zákona v legislativní nouzi vládní návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemii koronaviru v oblasti sportu. Vláda mění zákon o sportu tak, aby v roku 2020 mohla vyplácet národní sportovní agentura dotace pro sportovní kluby. Bude se jednat pouze o kompenzace v rámci tlumení ztrát související s epidemií koronaviru.
  13.5. - školský výbor, kde jsem přednesl požadavek na otevření speciálních škol pro všechny žáky. Ministr školství reagoval tím, že prověří dané okolnosti a bude usilovat o to, aby se otevřely pro všechny žáky s tím, že hlavní slovo má ministerstvo zdravotnictví.
  28.5. – schůze místopředsedů školského výboru. Plánování pořadu dalšího jednání

  Lobbistické kontakty:
  7.5. - videokonference s ČOSIV. Ohledně otevření speciálních škol na jednání jsem přislíbil otevřít téma speciálních škol na nadcházejícím školském výboru. Změn nepochopitelných důvodu min. školství uzavřelo speciální školy pro žáky s některými druhy handicapu. V extenzivním významu by šlo toto jednání označit za diskriminační.

  Aktivita ve volebním kraji:
  4.5. - účast na krajské schůzi. Report z dění v PSP
  18. 5. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.


  Výkaz redmine:
  21. 5. - Zajistíme vyšší platy učitelům. Pozměňovací návrh na školském výboru nezískal podporu, návrh předložíme v rámci 2. čtení novely zákona o pedagogických pracovnících. (https://redmine.pirati.cz/issues/20315)

  Téměř každý den probíhala videokonference se školským resortním týmem. (školský resortní tým v průběhu května zpracovával analýzu otevírání škol s tím, že jsem se zaměřili metodické pokyny ministerstva školství a vypracovali web https://koronavirus.pirati.cz/ o tom, jak jednotlivé školy jsou otevřené, jaká platí opatření a z pohledu Pirátů, co by chtělo zlepšit). V resortním týmu jsme se zabývali přípravou programu pro sněmovní volby 2021. V resortním týmu jsme sepsali a odeslali otevřený dopis ministerstvu školství s výzvou prodloužení termín jednotné přijímací zkoušky nebo alternativně prodloužení času na jednotlivé testy. Min. školství prodloužili časy na jednotlivé testy.

  Na jednání sněmovny se podařilo schválit ve třetím čtení školský zákon, který ponechá svobodu volby mezi cizím jazykem a maturity, za které jsem rok bojoval. Toto vše vzniklo díky Pirátům, když jsme předložili poslanecký návrh, který vznikl návrh vládní, který byl nyní schválen. Do jisté míry lze říci, že mě byl schválen můj první vládní návrh zákona.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 03 čer 2020, 14:40


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Duben 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  2.4. - Účast na krizovém štábu
  6.4. - Účast na krizovém štábu
  9.4. - Účast na krizovém štábu
  16.4. - Účast na krizovém štábu
  20.4. - Účast na krizovém štábu
  23.4. - Účast na krizovém štábu
  27.4 - Účast na krizovém štábu
  7.- 8. 4. účast na mimořádném jednání sněmovny k zákonům v legislativní nouzi.
  9.4. videokonference pracovní skupiny k eutanazii.
  9.4. videokonference s legislativním oddělením od min. školstvím, škol. Výborem za účelem přípravy procedury ke školskému zákonu (maturitám) a k zákonu o pedagogických pracovnících.
  14. 4. videokonference k jednání poslaneckého klubu.
  15.4. videokonference s učitelskou platformou
  15.4. videokonference se školskou platformou od senátora Drahoše.
  20.4. účast na části jednání poslaneckého klubu. Neúčast na začátku z důvodu účasti na školském výboru.
  20.4. setkání k přípravě programu pro sněmovní volby 2021.
  22. poslanecký klub.
  21.-22. účast na jednání sněmovny
  23.4. videokonference s tématem inkluze s odlišným mateřským jazykem.
  26.4. účast na videokonferenci pořádané českou středoškolskou unii. Debata nad maturitami a její budoucnosti.
  27.4. videokonference s učitelskou platformou. Debata nad termíny jednotné přijímací zkoušky.
  28.4. videokonference se Silvia Streti. Za účelem sestavení odborného metodického plánu odborného pro návrat studentů do škol.
  28.4. účast na mimořádné schůzi k prodloužení nouzového stavu v ČR. Zde jsem hlasoval o prodloužení o týden, nikoliv do 17.5., což prošlo. S Piráty se přikláním k názoru, že mnoho zdravotních opatření pro zamezení šíření koronaviru lze dělat bez nouzového stavu. Naopak dlouhé trvání nouzového stavu má vážné ekonomické důsledky na všechny rodiny v ČR i drastické následky na zdravotní stav pacientů, kteří odloží rutinní operace a běžné návštěvy lékaře.
  29.4. videokonference pracovní schůzka k eutanazii.
  29.4. videokonference se zástupkyni ombudsmana dr. Šimůnková, které jsme poskytly informace ohledně naší aktivity k legislativy k jednotným přijímacím zkouškám.


  jednání výborů a podvýborů:
  7.4. účast na mimořádném jednání školského výboru k vysokoškolskému zákonu v legislativní nouzi. Videokonference. - 7.4. projednávání vysokoškolského zákona v nouzi k přijímacím zkouškám, státním závěrečným zkouškám na VŠ. Školský tým předložený zákon analyzoval a vyhodnotil slabá místa v přikázání konání přijímací zkoušky distančně i pro studenty i pro studenty pro sociálně slabších rodin, kteří nemají zkoušku bezpečně konat. Na výbor jsme předložili pozměňovací návrh, který říká že v případě nemožnosti konání distanční zkoušky musí škola umožnit konání prezenční po skončení nouzového stavu. Tento pozměňovák nebyl přijat.
  Druhý pozměňovací návrh, který jsme předložili bylo prodloužení lhůty pro dodání potvrzení o složení maturitní zkoušky. 45 dnů po zahájení akademického roku. Tento pozměňovací návrh umožní studentům podmínečné přijetí na VŠ a bezproblémové dodání a absolvování maturitní zkoušce, co student může předložit v podzimním termínu u univerzity, jejíž akademický rok začíná v záři. Tento pozměňovací návrh byl schválen sněmovnou a vešel v platnost.
  20.4. školský výbor, kde jsem jako zpravodaj zpravodajoval dva zákony a to školské zákony týkajících se maturit a zákon o pedagogických pracovnících.
  O zákonu o pedagogických pracovnících jsem předložil sem pozměňovacích návrhů, kde nejstaženějším byl pozměňovací návrh, který se týká platů učitelů a jejich navázání na ekonomický index. Tento pozměňovací návrh, těsnou menšinou neprošel.
  Dalším pozměňovacím návrhem byl návrh, který umožňuje učitelům, kteří jsou bez pedagogického vzdělání, kteří učí přes deset, aby jim ředitel na dané škole mohl kvalifikaci uznat a ponechat si je jako řádné učitele. Alternativně k tomu podán pozměňovací návrh, že tak ředitel může učinit pouze se souhlasem školské rady.
  Další pozměňovací návrh se týkal ponechání studia pedagogiky jako studia, kterým lze získat odbornost pro výkon profese pedagoga. Vládní novela toto vypouští ze zákona.
  Další pozměňovací návrh se týkal ponechání akreditací u kurzu pedagogických pracovníků, které se u menších kurzů ruší. Zde Piráti navrhují zavedení reputačního systému tak, aby učitele sami mohli hodnotit tyto kurzy a ostatní ředitelé tak dostávali preferenci o tom, jak je daný kurz kvalitní. Dokud nebude reputační systém navrhujeme ponechání akreditaci ministerstvem školství.
  Další návrh se týkal možnosti výuky zahraničních učitelů ve výuce nejazykových předmětu v cizím jazyce bez nutnosti absolvování magisterského stupně. V některých zemích (VB) je standardní, že učitel končí bakalářským stupněm a je plnohodnotným pedagogem. Ačkoliv tento stupeň trvá čtyři roky, tak z pohledu našeho školského zákonu je tento pedagog nekvalifikovaný na českých školách. V pozměňovacím návrhu navrhujeme umožnění těchto zahraničích kvalifikován učitelů, aby mohli učit i u nás, např. matiku v anglickém jazyce. Na výboru jsem si osvojil i návrh ministerstva školství o prodloužení činnosti zákona, jednalo se o technikálii. Zároveň jsem navrhl na výboru další pozměňovací návrh, který by umožnil řediteli uznat kvalifikaci absolventům bakalářským učitelských oborů, kteří si dodělávají magisterský stupeň. Výbor přijal dva pozměňovací návrhy a pozměňovací návrh, který ponechává studium pedagogiky jako způsob získání kvalifikace učitele.
  21.4. účast na jednání mandátového a imunitního výboru. Vyslechnutí poslankyně Maříkové a komisařky. Poprvé za historii, kdy sedím v tomto výboru, jsem souhlasil s uplatněním imunity pro poslance, který tak bude trestnímu stíhaní vydán až po ukončení poslaneckého mandátu.  Lobbistické kontakty:


  Aktivita ve volebním kraji:
  6.4. účast na krajské schůzi – online

  Výkaz redmine:
  13.4. - Identifikovat rizikové oblasti v souvislosti s metodickou podporou online vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/30204)

  V měsíci dubnu jsme se převážně věnovali k podkladů a vypracování chytrého plánů Pirátů „Budoucnost řešíme teď“ v oblasti vzdělávání, která je na adrese https://vzdelavani2030.cz/
  Vypracovávali jsme i otevřený dopis ministerstvu školství a plán návratu žáků do škol.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 01 kvě 2020, 14:03


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Březen 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  2.3. - účast na jednání klubu
  3.3. - jednání poslaneckého klubu
  3.-6. - přítomnost na jednání sněmovny
  4.3. - pořádání setkání s novináři. Prezentace našeho návrhu na legislativní ukotvení platů učitelů k ekonomickému indexu.
  5. 3. - účast na kulatém stolu ministra školství k projednání nastavení maturitní zkoušky v budoucnosti. Nač jsem představil návrh z dílny Pirátů. Ministr si vyžádal stanoviska k některým stanoviskům klubu, které jsem za Piráty zpracoval a zapsal.
  6.3. - Přijmutí návštěvy nového Taiwanského obchodního zástupce, který vystřídal starého. Rozhovor na téma možnosti stáží studentů na Taiwanu nebo Taiwainských studentů na našich univerzitách. Dostal jsem nabídku v případě návštěvy Taiwanu zprostředkování návštěvy místních univerzit.
  10.- 3. - účast na jednání PSP. Přičemž byl vyhlášen nouzový stav.
  11.3. - bylo jednání PSP přerušeno.
  10.3. - účast na jednání poslaneckého klubu.
  16.3. videokonference setkání k přípravě programu pro sněmovní volby 2021.
  18.3. videokonference pracovní skupiny k zákonu o eutanazii. Zákon se chýlí ke konci. Sbíráme a vypořádáváme připomínky odborníků.
  19. 3 – videokonference pirátského krizového štábu. Jehož jsem se stal součástí, členem a který se bude pravidelně 2x do týdne scházet a řešit aktuální dění v době nouzového stavu.
  20. 23, 24., 25., 26, 27., 28 . 30. 3. - videokonference školského resortního týmu. Pravidelné setkání školského resortního týmu. Projednávání agendy v nouzovém stavu.
  23. 3. - videokonference k pracovní skupiny k eutanazii
  23. 3. - celodenní projednávání školského týmu, který se ráno v 10:30 dozvěděl o změně školského zákona v legislativní nouzi, který bude projednáván na mimořádném jednání sněmovny den poté. Resortní tým nastudoval a analyzoval celý předkládání zákon a vyhodnotil dvě slabá místa zákona. Jedná se o umožnění pouze jednoho termínu jednotných přijímacích zkoušek. Zrušení institutu odvolání vůči výsledků jednotné přijímací zkoušky. Ostatní části zákona nejsou nejlepší, ale nejsou kontroverzní.
  24.3. - mimořádné zasedání školského výboru, kde jsem načetl dva pozměňující návrhy ke školskému zákonu předkládaného v legislativní nouzi. Jednalo se o přidání druhého termínu jednotné přijímací zkoušky a znovu umožnění institutu odvolání. Ze strany ministerstva bylo vzneseno negativní stanovisko a vzhledem k tomu, že na přípravu pozměňovacích návrhů nebyl přes jednu noc dostatek času, tudíž tyto pozměňovací návrhy nebyly legislativní čisté a propracované, rozhodl jsem se je do druhého čtení jednání pléna nepředkládat s tím, že jsem raději zvolil cestu na čtení doprovodného usnesení, kterým by sněmovna vyzývala ministerstvo školství, aby legislativně umožnilo druhý termín jednotné přijímací zkoušky. Ani toto doprovodné usnesení nebylo sněmovnou přijato.
  24.3. - účast na jednání mimořádná schůze k zákonům v legislativní nouzi.
  25. 3. - účast na jednání Pirátského krizového štábu.
  26.3. - videokonference k pracovní skupiny k eutanazii.
  30.3. - účast na jednání krizového štábu Pirátů.
  31.3. - videokonference jednání poslaneckého klubu.

  jednání výborů a podvýborů:
  4. 3. - účast na jednání předsednického výboru. Sestavení programu jednání dalšího výboru.
  10. 3. - Účast na jednání mandátního a imunitního výboru. Zahájení projednávání vydání k trestnímu stíhání poslankyně Maříkové.


  Lobbistické kontakty:
  2.3 – setkání rady se zástupci vysokých škol. Rozhovor na téma vyjmutí kolejí z poplatků na ubytovací služby. Principiálně jsem slíbil podporu, nicméně zůstávají výhrady vůči legislativnímu znění, které zpracoval právník předkládá D. Feri.

  Aktivita ve volebním kraji:
  7.3. - účast na vzpomínkovém setkání u příležitosti narození T.G. Masaryka. V Plzni.
  9.3. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  9.3. - účast na krajské schůzi. Report z dění v PSP
  30.3. - testovací pokus videokonference na pivo s Piráty.

  Výkaz redmine:
  30.3. - Usnadnit elektronizaci zápisů do škol (https://redmine.pirati.cz/issues/29537)


  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu byly všechny schůzky a pracovní skupiny zrušeny, a dokonce měsíce nahrazeny formou videokonferencí. Podvýbory a výbory, pokud nešlo o jednání k zákonu v legislativní nouzi, byly zrušeny bez náhrady.
  Veškeré akce v Plzeňském centru a v kanceláři byly zrušeny.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 01 kvě 2020, 14:02


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Únor

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:

  4.2.- účast na auditu vzdělávacího systému v senátu. Konference o tom co se děje v oblasti vzdělávání, kam směřuje ČR, kde jsou slabá místa a kde příležitosti.
  5.2. – seminář poslanecké sněmovny k dětem s ADHD. Seminář byl bohužel pro mě zaměřen moc lékařsky, než pedagogicky.
  7.2. – schůzka k eduzměně. Pilotnímu projektu v Kutné Hoře. Přítomen Vít Šnajder.
  11.-13. 2. - schůze sněmovny.
  11.2. – jednání poslaneckého klubu.
  12.2. – jednání mandátového a imunitního výboru.
  18.2. – jednání poslaneckého klubu
  18.2. - pracovní schůzka k zákonu o eutanazii.
  25.2. – schůzka s Tomášem Adamcem. Pirátským asistentem pro školství europoslanců.


  jednání výborů a podvýborů:
  4.2. – podvýbor pro sport – řešila problematika sportovních lékařů. Dále se měla řešit národní sportovní agentura. Bohužel představitel agentury se na podvýbor bez omluvy nedostavil.
  5.2. – Účast na Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor probíral zejména školský zákon a o pedagogických pracovnících. Oboje přerušil pro podávání pozměňovacích návrhů. Na výboru jsem navrhoval konání zahraniční cesty na Taiwan a Japonsko s cílem přizvat k této cestě představitele věděckých institucí ČR a služební cestu pojmout jako příležitost otevřít jim dveře pro spolupráci se špičkovými technologickými giganty. Vládní koalice se zalekla a Taiwan zamítla. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=169524)
  18.2. pracovní schůzka s legislativním oddělení na školském výboru k návrhu procedury školského zákona.
  19.2. – účast na Výboru pro vědu vzdělávání mládež a tělovýchovu. Hlavním bodem programu byl školský zákon a pozměňovací návrhy k němu. Jako zpravodaj jsem předložil i čtyři návrhy, které jsem si osvojil, ale autorem bylo ministerstvo školství. Sám jsem předložil pozměňovací návrh na uznání středního vzdělání pro studenty středoškolského oboru s maturitou, kteří ukončí všechny ročníky studia, ale nezískají maturitu. Pozměňovací návrh nebyl školským výborem přijat. Odpůrci, kteří říkají, že je to moc se spojili s odpůrci tohoto návrhu, kteří říkají, že jet o málo. Byly přijaty jiné pozměňovací návrhy, zejména návrh na oddálení maturity o dva roky, který přeložili koaliční poslanci. Paradoxně tak koaliční poslanci se snaží změnit, či potom vládní návrh zákona, zatímco opoziční poslanci se ho snaží prosadit v původním znění. Další přijaté návrhy se netýkaly přímo navrhované změny, ale samotného zákona, zejména jako návrh poslance Raise, který navrhnul vypuštění národní programu vzdělávání ze zákona, aniž by to sám věděl.
  Na výboru se dále řešil zákoník práce, který by přizná vyšší příplatky za třídnictví. Obecně zastávám názor, že tyto příplatky do zákona nepatří. Ředitel školy by měl mít dostatečné zdroje na příplatky pro učitele a sám by měl rozhodnout, na základě jakých kritérií či činností, je bude učitelům rozdělovat. Nicméně v zákoníku práce to nyní je, proto souhlasíme s navýšením této položky, aby odpovídala zasloužené odměně za tuto práci. Na můj dotaz na mini. Školství, zda na to budou přidány do rozpočtu peníze nebo se pouze část odměny učitelů bude jinak jmenovat mi ministerstvo školství odpovědělo, že při navýšení tohoto příplatku budou po mini. Financí požadovat navýšení prostředků v rozpočtu o tuto částku.
  19.2.- konání Podvýboru pro regionální školství, jemuž předsedám zápis. Byly dvě témata. 1, školské rady, které přednesl zástupce Fóra rodičů – Petr Chaluš. 2, vyhrocenější debata na očkování dětí a jejich vstup do předškolního vzdělávání. Mini. Školství má neoblomné stanovisko, nicméně poslanci ve výboru se shodují, že zákaz vstupu neočkovaným dětem do předškolního vzdělávání by měl být čistě ze zdravotních důvodu a ochrany kolektivu. Neměla by to být represe vůči neočkovaným dětem za to, že nejsou očkovány. Zdůrazňoval jsem míru vyváženosti mezi zdravotními riziky v kolektivu a vyloučení z kolektivu pro neočkované děti. Je třeba hledat rozumnou míru nastavení. Mini. Zdravotnictví, že rozumná míra nastavení je okolo pěti let věku, kde potřeba předškolního vzdělávání je vyrovnána se zdravotními riziky neokovaných děti. Z Tohoto důvodu připustili povinný rok předškolního vzdělávání i pro neočkované.


  Lobbistické kontakty:
  4.2. - schůzka se zástupci pedagogické komory s R. Sarkozy a Jankem Wagnerem. Diskutován zákon o pedagogických pracovnicích. Pedagogická komora nám sdělila své stanovisko, se kterým se neztotožňujeme. Piráti chtějí liberální přístup i v oblasti vázané profese pedagogických pracovníků
  5.2. – setkání s novým velvyslancem Korejské republiky, panem Kim Taejinem, kterého jsem přivítal v poslanecké sněmovně a jako předseda meziparlamentní skupiny ČR-Korea mu nabídl pomoc a spolupráci.
  25.2. – oběd s Tibeťany Sonamem Tseringem, Rinpočhem, a Pemou Samdupem Lamou při příležitosti oslavy Losaru - Tibetského nového roku železné myši.

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.-2. účast na jednání RV v Plzni
  3.2. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  17.2. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  23. 2. – návštěva schůze MS Tachovsko.
  24.2. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.


  Výkaz redmine:
  27.2. - Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předměty (https://redmine.pirati.cz/issues/17306)
  27.2. - Připravit prezentaci s návrhem modelu maturitní zkoušky (https://redmine.pirati.cz/issues/28129)
  27.2. - Připravit podklady pro jednání kulatého stolu k maturitě (https://redmine.pirati.cz/issues/28131)
  27.2. - Zorganizovat schůzku se zástupci MŠMT (https://redmine.pirati.cz/issues/28133)
  27.2. - Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících (https://redmine.pirati.cz/issues/9126)

  Jiné akce:
  20.2. – Výjezd skupiny poslanců do filmových studií Barrandov s ředitelkou Národního fond kinematografie. Debata nad filmovými pobídkami.


  V únoru jsem především finišoval práci na pozměňovacích návrzích k zákonu o pedagogických pracovnících. A 28. 2. předložili pozměňovací návrh na navýšení platů učitelů, který je naším hlavním materiálem. Práce na něm trvala přes půl roku až do finální předlohy, kterou jsme podali. Pro návrh vyjednáváme ve všech stranách a v dalších organizacích zabývající se školstvím (https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ma ... ImyKcI63Yo).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 13 bře 2020, 11:30


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Leden 2020

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:

  7.1. - pracovní schůzka k zákonu o eutanazii. Vydáváme se cestou předložení zákonu o paliativní péči. Musíme mít oba zákony, abychom dokázali popsat všechny situace na sklonku života.
  7.1. - účast na jednání poslaneckého klubu.
  8.1. - vedení rezortního týmu školství
  8.1. - účast na politické platformě senátora Drahoše. Zde jsme předložili návrh na uzákonění výše platů pedagogických pracovníků a dostali zpětnou vazbu od zástupců politických stran. S politickými stranami jsme také diskutovali možné změny u zákona o pedagogických pracovnících.
  9.1. Schůzka s ministrem Plagou. Představili jsme mu naše návrhy na změnu o návrhu zákona pedagogických pracovnících. Dohodli jsme další postup při jednání s ministerstvem.
  15.1. přijetí delegace vedené starostou Tchaj-peje.
  17.1. schůzka se senátorem Drahošem. Domluva na budoucí politickou platformu.
  20.1. – 21.1. jednání poslaneckého klubu Pirátů.
  21.1.-24.1. účast na 40. schůzi poslanecké sněmovny.
  28.1.31.1. - účast na 40. schůzi poslanecké sněmovny.
  23.1. – schůzka se zástupci národního parlamentu dětí a mládeže a rozebrání jejich stanoviska ze školství, se kterým se až na názor zrušit inkluzi, shodujeme.
  23.1. – schůzka na platformě školství u Drahoše. Prezentace mých návrhů na změnu o zákonu o pedagogických pracovnících.
  24.1. - schůze předsednictva školského výboru. Diskuse nad programem výboru.
  27.1. – pracovní schůze k zákonu o eutanazii, resp. O zákonu paliativní péči.
  28.1. – účast na jednání poslaneckého klubu.

  Aktivita ve volebním kraji:
  6.1. – kancelář – lobbistické kontakty – návštěva paní Pavlisové – rozebírání výběrových řízení na pozic ředitele mateřské a základní školy. Diskutována ochrana ředitele školy před zlovůlí a nekorektním jednáním zřizovatele.
  6.1. - účast na krajské schůzi. Podání reportu činnosti poslance za Plzeňský kraj.
  13.1. - lobbistické kontakty - schůzka s paní paní Westerdikovou a diskutovali jsme problematiku zákazu chovu slepic v klecích. Paní W. lobovala za zákaz tohoto typu chovu. Sdělil jsem jí své stanovisko, že zákaz podpořím v momentě kdy nebudou čeští "slepičáři" vystavení nerovnému konkurenčnímu prostředí ze strany zahraničních producentů vajec, na který se český zákaz nevztahuje.
  13.1. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  27.1. - návštěva střední živnostenské školy v Plzni, kde jsem studentům prezentoval legislativní proces vniku zákonů a hodinu s nimi diskutoval na různá témata, která je zajímají. Nejvíce jsme diskutovali o zákazu kouření studentů před školou.

  Lobbistické kontakty:
  15.1. schůzka s profesorkou Spilkovou k novele zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad konsekutivním modelem vzdělávání pedagogů. Tento model se nám zdá mnohem lepší, než současný stav výuky na současných pedagogických fakultách.
  15. 1. schůzka s lobbistickou organizací Eduin, konkrétně paní Hradilovou a panem Gargulákem. Diskuse nad metodami ve školství. Detailněji rozebírán náš přístup k maturitám. Eduin nás ve výsledku nějak neloboval, poněvadž jsme stejného názoru.
  29.1. schůzka s Martinem Mikulášem, s kterým jsem se domluvil na jeho účasti v našem rezortním týmu školství.  5.1. - osobní volno
  10.-12.1. – účast na celostátním fóru v Ostravě.

  Redmine výkaz:
  9.1.2020 Příprava aktualizované verze návrhu a vypořádání připomínek MŠMT v rámci oponentury (https://redmine.pirati.cz/issues/26784)
  28.1.2020 Novelizace školského zákona č. 561/2004 a podpora individuálního vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/8787)
  29.1.2020 Připravit PN k vládní novele školského zákona k maturitám (https://redmine.pirati.cz/issues/26792)

  V Lednu jsem se nejvíce zabýval cca. 5 pozměňovacími návrhu k zákonu o pedagogických pracovnících, s niž jeden řeší zákonné indexování platů učitelů k ekonomickému ukazateli průměrné mzdy v ČR. Minimální průměrný plat učitele by tak byl zákonem daný na cca. 130 % průměrné mzdy. Dále jsem se věnoval nastavení maturit na jednání sněmovny byl zamítnut můj návrh na ponechaný svobodného výběru cizího jazyka a matematiky u maturity, nicméně dále pokračuje návrh vládní, který tímto podporujeme. U obou tiskou, tedy u školského zákona a zákonu o pedagogických pracovnících jsem zpravodajem a ohlížím na celý legislativní proces.

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 24 úno 2020, 14:49


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Prosinec 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
  3.-6.12. - účast na schůzi sněmovny
  3.12. - účast na jednání pirátského poslaneckého klubu
  4. 12. - účast na tiskové konferenci odborníku na školství opozičních stran. Snaha prosadit navýšení prostředků na platy učitelů o 5 miliard. (nakonec se nepodařilo)
  4.12. - pracovní schůzka k webovým stránkám o školství (https://redmine.pirati.cz/issues/24544)
  10.12. - pracovní schůzka k přípravě zákonu o eutanazii
  10.12. - účast na koncertu v PS od Plzeňské konzervatoře
  11.12. - pracovní schůzka školského resortního týmu k pozměňovacím návrhům k pedagogickým pracovníkům
  12.12. – schůzka k projednání konečné podoby navázání platů pedagogických pracovníků na ekonomický index
  17.-18. 12. - účast na jednání sněmovny

  jednání výborů a podvýborů:
  11.12. - účast na školském výboru. Diskuse nad metodickým výkladem zákonu k platbě DPH pro vysoké školy. Rozsáhlá diskuse nad dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2019-2023
  18.12. - účast na jednání předsednictva školského výboru. Projednávání programu budoucího výboru

  Aktivita ve volebním kraji:
  1.12. - účast na adventní neděli v Plzeňském Pirátském centru. Akce pro veřejnost.
  2.12. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  9.12. - Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  16.12. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.

  21.-31.12. - osobní volno

  Redmine výkaz:
  2.12. - V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících připravujeme pozměňovací návrhy, které předložíme na projednání ve Sněmovně. Jedním z pozměňovacích návrhů bude rovněž věcný záměr navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu (https://redmine.pirati.cz/issues/9126).
  2.12. - V rámci střednědobého cíle jsme zpracovali vize pro oblast regionálního školství, kde byla zpracována klíčová témata související s podporou zvyšování kvality vzdělávání. Do konce roku plánujeme připravit aktualizovanou verzi vizí pro vysoké školství, které chceme konzultovat s vybranými zástupci VŠ tak, aby měl materiál skutečnou relevanci a byl spíše přijet na úrovni cílové skupiny. V souvislosti se zpracováním vizí pro vysoké školství počítáme s medializací, kde chceme posilovat pirátský obraz ve smyslu expertním a ve schopnosti zpracovat komplexní návrh řešení problémů a výzev (https://redmine.pirati.cz/issues/15666).
  2.12. - V rámci poslaneckého návrhu k maturitě jsme zapracovali opatření snižující riziko předčasných odchodů z důvodu neúspěchu u maturitní zkoušky. V této chvíli čekáme na to, jak dopadne projednávání poslaneckého a vládního návrhu. Následujícím krokem bude návrh opatření ve vazbě na prevenci předčasných odchodů na úrovni přechodu ze ZŠ na SŠ, ideálně ve spolupráci s týmem Olgy Richterové (https://redmine.pirati.cz/issues/15964).
  2.12 - V rámci střednědobého cíle zatím proběhly pouze vstupní analýzy a připomínkování strategických dokumentů MŠMT, a to i ve vazbě na prioritizaci dalších témat, které jsme v tomto roce řešili. Plánujeme pokračovat v dalším roce, ideálně se zapojením KET v jednotlivých krajích, prostřednictvím kterých bychom mohli lépe mapovat reálnou poptávku rodičovské veřejnosti po vzdělávání. Velkým mediálním tématem budou rovněž víceletá gymnázia, an něž chceme rovněž více soustředit pozornost (https://redmine.pirati.cz/issues/17296).
  2. 12. - V souvislosti s dalším vyjednáváním chceme prostřednictvím připomínkového řízení MŠMT ke Strategii 2030 propašovat téma maturit do strategického materiálu včetně konkrétních návrhů podoby maturity do budoucna (https://redmine.pirati.cz/issues/25072).
  2.12. - V souvislosti s našimi programovými prioritami jsme zpracovali vyhodnocení naplňování cílů Strategie 2020. Výstupy a naše programové priority chceme promítnout do Strategie 2030, kterou v současnosti MŠMT připravuje. Posílíme tak i šanci na prosazení / projednání našich klíčových témat (https://redmine.pirati.cz/issues/17410).
  2.12. - V souvislosti s dalším navyšováním platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků byl vypracován věcný záměr, který je v současnosti průběžně konzultován s MŠMT i dalšími zástupci v resortu školství (školské odbory, učitelské platformy). Návrh bude v tuto chvíli zpracován do podoby pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících. Zároveň téma předložíme v rámci politické platformy profesora Drahoše v Senátu, kde budeme vyjednávat s dalšími zástupci politických stran (https://redmine.pirati.cz/issues/20315).
  2.12 -

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 17 led 2020, 16:06


  Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

  Listopad 2019

  Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích
  1.11. – účast na mimořádné schůzi sněmovny k daňovému balíčku a rodičovské. Obstrukce celý den. Nesnáším obstrukce!!!
  4.11. – účast na konferenci akademie věd na téma Strategie 21. Byl jsem hostitelem za školský výbor. Byly předneseny výsledky výzkumu akademie věd. Konference se konala ve státních aktech Poslanecké sněmovny.
  5.-8. 11. – účast na schůzi sněmovny včetně mimořádných schůzí.
  7.11. – účast na konferenci Představení hlavních směrů vzdělávání strategie 2030+. Na konferenci jsem dorazil až nakonec. O přestávce mezi jednáním sněmovny. Konference se konala na magistrátu hl. města Prahy. Byla zde výzva k připomínkování hlavních směrů. Termín je do konce roku, který určitě využijeme.
  8.11. – Účast po schůzi na platformě pro školství senátora Drahoše. Tentokrát i s účasti ministra školství. Probírali jsme hlavní směry strategie 2030+ zejména postavení ředitele školy co by lídra pedagogického sboru.
  8.-10.11 – účast na teambuildingu.
  14.11. účast na konferenci České středoškolské unie. Panelová diskuse na téma školství s poslanci Baxou, Výborným a senátorem Bekem. Diskusi moderoval Bohumil Kartous a René Schilke.
  21.11. – účast na konferenci Mariánskolázeňské dialogy 2019 v ML. Které pořádala německá řemeslnická komora. Účastnil jsem se panelu ke vzdělávání. Byly zde dobré přednášky zejména k digitálnímu vzdělávání a odlišnému přístupu Němců vůči němu.
  22.11. – účast na společném setkání s místopředsedkyní O. Richterovou v Pirátském centru v Plzni. Diskuse nad sociální politikou.
  23.11. Pořádání celorepublikového setkání všech Pirátů zajímající se o oblast školství v Praze. Sešlo cca. 25 lidí a diskutovali se Pirátské postoje k zásadním věcem v oblasti školství. Pro školský resortní tým pro to vyplynulo více se zabývat otázkami vzdělávání pedagogických pracovníků a rovnými příležitostmi vzdělávání.
  25.11. – Schůzka resortního týmu školství. Projednání stanovisek k sněmovním bodů k oblastem školství.
  25.-26.11. účast najednání poslaneckého klubu.
  26.-29. – účast na jednání sněmovny.
  27.11. schůzka nad webovou strategií v oblasti vzdělávání.
  28.11. účast na akci Snídaně s učiteli, kterou pořádala učitelská platforma v prostorách sněmovní 7. Diskuse nad tématy v oblasti školství. S části učitelské platformy následná diskuse ve sněmovně nad Pirátskými legislativními návrhy, zejména konzultace našeho návrhu k zafixování platů učitelů k ekonomickému ukazateli a naše pozměňovací návrhy k zákonu o pedagogických pracovnících.
  30.11. – účast na sněmu Jednoty českých matematiků a fyziků – debata v jámě lvové o návrhu o nezavádění povinné maturity z matematiky. Ačkoliv se jedná o zájmovou skupinu jejíž zájem je zjevný hned s názvu sdružení, dvouhodinová debata byla konstruktivní.


  jednání výborů a podvýborů
  13.11. účast na školském výboru. Schválení jednotlivých kapitol rozpočtu (národní sportovní agentury, ministerstva kultury, státního fondu kultury, technologické agentury ČR, akademie věd, grantové agentury ČR a ministerstva školství). Schválení výročních zpráv a informací o činnosti TAČR a GAČR.
  14.11. – Účast na Podvýboru pro vědu a vysoké školy. Jednání o dlouhodobém záměru rozvoje školské soustavy do roku 2023 a financování vědy a výzkumu. Účast na podvýboru pro regionální školství. Několikahodinová diskuse s ředitelkami škol a rozebrání komplet všech problémů, které ředitelky přednesly.

  Lobbistické kontakty:
  4.11. – pracovní oběd s předsedkyní akademie věd prof. Zažímalovou v PSP. Probírali jsme spolu financování vědy a vývoje a postavení akademie věd.
  11.11. Schůzka s Martinem Mikulášem a diskuse na téma maturity. Rozebírali jsme spolu především britský systém, který považuji za vzorový pro budoucnost maturit u nás.
  19.11. – Diskuse s předsedou vysokoškolských odborů Petrem Baierlem, který si přisedl ke mně ve vlaku do Prahy. Probírali jsme pozměňovací návrh na navýšení platů učitelů.
  19.11. – Schůzka s panem Haldou s obce Kamík nad Vltavou, předsedou sdružení místních samospráv, který požádal o možnosti účastnit se podvýboru pro regionální školství. Ujistil jsem ho, že je zván jako vždy pouze nedopatřením se mu neodeslala pozvánka. Dále jsme diskutovali na téma vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy.
  19.11. – schůzka s předsedou školských odborů panem Dobšíkem. Diskuse nad pozměňovacími návrhy k rozpočtu na navýšení platů učitelů a představení našeho návrhu na zafixovaní platů učitelů k ekonomickému ukazateli.

  Aktivita ve volebním kraji:
  11.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři. Návštěva od Marka Zajíce, který mi přišel vynadat za to, že má nízký plat. Pohovořili jsme o minimální mzdě a pracovních příležitostech.
  18.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.
  20.11. Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři.


  Redmine výkaz:
  04.11.2019 - Proces schvalování žádostí o zápis do rejstříků škol není transparentní a je nejasné, dle jakých parametrů jsou žádosti do rejstříků posuzovány. Nabídka vzdělání by měla více reagovat na poptávku rodičů a více nabízet alternativní vzdělání a moderní postupy ve výuce na běžných školách (https://redmine.pirati.cz/issues/17296).
  14.11.2019 - V rámci strategie 2020 byly připraveny navazující dokumenty, které obsahují priority pro rozvoj vzdělávání. Těchto priorit by mělo být dosaženo s cílem zvyšovat kvalitu vzdělání (https://redmine.pirati.cz/issues/17410).
  18.11.2019 - 25.4. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace ve věci navyšování platů a plánu na rok 2020 (https://redmine.pirati.cz/issues/23578).
  18.11.2019 - 25.04. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace ve věci ovlivňování počtu přijímaných žáků a vzdělávací nabídky SŠ z pozice kraje jako zřizovatele (https://redmine.pirati.cz/issues/23579).
  18.11.2019 - 05.08. byla R. Plagovi odeslána písemná interpelace v souvislosti s udržitelností a financováním vědeckých center VaVpI v krajích (https://redmine.pirati.cz/issues/23580).
  18.11.2019 - Pirátská strana předložila pozměňovací návrh školského zákona, jehož cílem je zjednodušení možnosti individuálního vzdělávání. Ředitelé škol by poté musel řádně zdůvodnit, proč byla možnost individuálního vzdělávání zamítnuta. Díky tomuto návrhu by bylo snažší využití alternativních forem vzdělávání. Součástí návrhu bylo také zachování financování dětských skupin po roce 2020 ze státního rozpočtu (https://redmine.pirati.cz/issues/23982).
  18.11.2019 - Nízké platy učitelů i přes jejich postupné navyšování. Kvůli tomuto faktu dochází k neatraktivitě učitelské profese a vystudovaní pedagogové odcházejí na pracovní místa v jiných oborech (https://redmine.pirati.cz/issues/20315).
  21.11.2019 - 25.4. byla odeslána písemná interpelace R. Plagovi ve věci zveřejnění aktualizovaných RVP pro odborné vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/23577).

  Statistiky: Napsal od Lukas.Barton — 18 lis 2019, 13:01