Zdroj: 15.05.2020, ČT1

 

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Za dobré epidemické situace by se mohli v červnu vrátit do základních škol i žáci druhého stupně. I u nich by to podle ministerstva bylo dobrovolné, navíc v případě, že to konkrétní škola prostorově i personálně zvládne. Někteří ředitelé už dali najevo, že je nad jejich síly to zařídit, a navíc si stěžují na nedostatek informací.

Jana PELCOVÁ, učitelka, ZŠ Ohradní
Tak pojďme na to, pojďme rovnou na otázku číslo 1.

Jakub MUSIL, redaktor
Zatím se se svými žáky vidí stále jen přes obrazovku počítače. Řada z nich už ale využije i toho, že se deváťáci můžou účastnit výuky i ve škole.

Jana PELCOVÁ, učitelka, ZŠ Ohradní
Online výuka jede, cílí se na přijímací zkoušky a nástavbově vlastně ještě k tomu prostě máme ty odpolední bloky právě pro děti, které mají zájem. Je tam 19 dětí a přijde 7 dětí.

Jakub MUSIL, redaktor
Těm chybí kromě výuky hlavně kontakt s kamarády.

žákyně 9. třídy
Uvidím konečně spolužáky ve školních lavicích a užijem si vlastně ty posledních dny v tý devítce.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
Podle ministra Roberta Plagy by se od června mohli vrátit do lavic sice dobrovolně, ale všichni žáci druhého stupně. Některé školy upozorňují, že za současných podmínek by to bylo nereálné.

Jakub MUSIL, redaktor
Třeba v této škole by prý nestačil ani počet učeben tak, aby dokázali zajistit dostatečně malé skupiny.

Jaroslav NOVÁK, ředitel, ZŠ Chýně
Ta myšlenka je hezká, což o to, ale otázkou je, za jakých podmínek, a to zase ministerstvo neříká, kdy nám dají pokyny, že to tak opravdu chtějí, a za jakých podmínek.

Jakub MUSIL, redaktor
Právě na nedostatečnou komunikaci ze strany ministerstva školství si stěžují i další ředitelé.

Petra MAZANCOVÁ, předsedkyně Učitelské platformy
Pan ministr řekne: já si přeji návrat druhého stupně do škol, ale nedává k tomu žádné další informace, což je pro veřejnost opravdu jako velmi matoucí. Stavíme tak toho ředitele do situace, kdy on tedy má něco plánovat, co si ministerstvo představuje, ale nemá k tomu vůbec žádné informace, podmínky, dozvěděl se to z médií.

Jakub MUSIL, redaktor
Ministr školství dnes upřesnil, že by návrat žáků druhého stupně byl dobrovolný, a navíc jen v případě, že by to daná škola technicky zvládla. Tedy když bude mít dostatek prostoru i učitelů.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Nebylo to nikdy myšleno tak, že by se v těchto podmínkách měli vrátit v těch patnáctičlenných homogenních skupinách tak jako první stupeň, to je na českých školách neproveditelné a jsme si toho společně s řediteli vědomi.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Musí být možnosti jak personální, tak prostorové těch škol. Pro mnoho škol je to nerealizovatelné, ale proč bránit těm školám, pro které je to realizovatelné.

Jakub MUSIL, redaktor
Podle ministra školství by při návratu žáků druhého stupně nemělo jít v posledních týdnech primárně o vzdělávání, ale o socializační aspekt. Tedy možnost vidět své spolužáky i jinak než přes obrazovku. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.