Vladimír KROC, moderátor
Vznik samostatného úřadu na rozdělování dotací pro sportovce je zase o něco blíž. Zřízení národní sportovní agentury dnes většinou hlasů schválila Poslanecké sněmovna. Agentura by měla fungovat podobně jako samostatné ministerstvo, měla by mít 80 zaměstnanců, 30 z nich převezme z ministerstva školství, které má dosud sportovní agendu pod sebou. Podle opozice není vznik nového úřadu potřebný a k větší průhlednosti při rozdělování peněz do sportu nepřispěje. My jsme ve spojení se zastáncem vzniku této agentury poslancem hnutí ANO a také vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Dobrý den. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Dobrý večer. 

Vladimír KROC, moderátor
Jak byste přesvědčil tu část pochybující veřejnosti, že nová agentura nebude jen úřadem navíc. Co jiného bude dělat nad rámec agenty, pardon, agendy, kterou teď řeší ministerstvo školství. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
No, tak asi ty zásadní argumenty by byly v tom, že se nám podařilo odhlasovat ústřední správní orgán se svojí, se svou vlastní rozpočtovou kapitolou, což je velký signál od vlády směrem nebo od poslanců teda v tuto chvíli, směrem ke sportovnímu hnutí, protože to je něco, co já jsem teda součástí ještě donedávna sportovního hnutí a to je něco, po čem jsme dlouhodobě volali a takovýto orgán čítá nebo máme navrženo 80 zaměstnanců, ale především do oblasti, ať už teda, řekněme, přerozdělování peněz ale i metodiky vedení sportu v České republice. A v neposlední řadě také kontroly těch zdrojů, které jsou nemalé a jdou do toho sportovního dění. Což všechno v konečném důsledku by mělo znamenat to, že se nám opravdu, si můžeme systematicky věnovat sportování našich dětí až po tu reprezentaci a začít vytvářet nějaký systém, který bude mít nějaké výsledky a nebude se pouze a nebude sport pouze, řekněme, jakýmsi přívěškem na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Vladimír KROC, moderátor
O jak velký balík peněz se bude agentura starat a jak velký by měl být rozpočet na její provoz? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
V současné době je navržen rozpočet do sportu v rámci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7 miliard. K tomu 600 milionů rozděluje ministerstvo místního rozvoje v rámci investičních peněz do sportovní infrastruktury a k tomu ještě jde 800 milionů do resortních center, takže to všechno dohromady je 8,4 miliardy, ale pouze z ministerstva školství je to 7. 

Vladimír KROC, moderátor
Jak by měla být nastavená ta pravidla pro rozdělování veřejných prostředků sportovním organizacím? Dá se zaručit, že to nebude nejvýhodnější pro Český olympijský výbor a Českou unii sportu, tedy dvě největší sportovní asociace u nás? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Tak samozřejmě, tam je nejdůležitější to, co se my navrhujeme jako součást té agentury a to je rejstřík, který tady léta chyběl. On už dneska od 1. 7. 2018. Mám pocit, funguje, naplňuje se, ale to je naprosto zásadní věc pro tu agenturu, abysme věděli především, kolik sportovců máme, sportovních organizací, kolik trenérů, sportovišť a v jakém stavu a od toho se potom může tvořit jakási sportovní politika. 

Vladimír KROC, moderátor
No a která oblast sportu, podle vás, teď potřebuje největší podporu? Je to výchova mládeže, národní reprezentace, stavba sportovišť? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Ti nejmenší. My potřebujeme se zaměřit na to už v mateřských školách a základních školách. V tělocviku se potřebujeme zaměřit na naše děti, abysme vychovali vztah ke sportu u nich. 

Vladimír KROC, moderátor
Poslanci z Pirátské strany se obávají, že právě klesne podpora volnočasového sportu pro širokou veřejnost. Čili ty jejich obavy nejsou podle vás na místě. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
To rozhodně nejsou. Já jsem, sport je můj život. Já jsem vyrůstal přesně v tomhle tom prostředí, které popisuju a tam byl tělocvik velmi oblíbený v té době a samozřejmě bylo i spousta spontánního pohybu, to dneska nemáme, nad tím nemůžeme brečet, prostě ta doba je jiná. Dneska ty děti mají i jiné možnosti, mají více sportů k výběru, ale bohužel jsou tam i teda i ten internet, sociální sítě, videohry a tak dále, tudíž my s tím musíme pracovat a musíme pracovat především s rodiči, abysme je přesvědčili, proč by jejich děti se neměly omlouvat z tělesné výchovy, jaké to má následky, proč by měly sportovat a nejenom kvůli tomu, aby byly známí reprezentanti, potažmo profesionální sportovci, ale právě proto, aby mohli vykonávat díky tomu pohybu, aby mohly svojí práci zvládat lépe, to je dneska všechno dokázáno, aby se mohly i lépe učit od toho ten pohyb v té škole je. 

Vladimír KROC, moderátor
Budete usilovat o post předsedy té agentury? Pokud vznikne. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Tak, já jsem přesvědčen, že těch zájemců bude více, ale samozřejmě jsem to zvažoval a určitě se budu i já ucházet o to místo. 

Vladimír KROC, moderátor
Podle Pirátů, tedy konkrétně podle jejich poslance Lukáše Bartoně, jsou profesní požadavky na předsedu sportovní agentury psané vám na míru. Kdo ty požadavky vlastně do návrhu zákona formuloval? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
No, já bych k tomuhle řek, že by si kolega Bartoň měl ten zákon pořádně přečíst, protože on to tam nazýval nějakým lexem a já nevím co ještě, ale tam je to napsáno tak, že to může být kdokoliv, kdo je občanem České republiky a tak dále, ale může být zároveň i poslanec. A může být i senátor, tudíž je to jenom rozšířeno o tyto dvě možnosti. Vychází to z toho, že sportovní prostředí velmi stálo o ministerstvo, ministerstvo to není, je to ústřední správní orgán, ale chtěli mít alespoň zastoupení právě v parlamentu a nebo v Senátu, tudíž z toho jsme vycházeli a proto to dneska v tom návrhu je. Je to tak, jak já jsem deklaroval ten návrh. Dneska, jaký se schválil, tak je opravdu tvrdá práce, řekněme, třeba rok a něco. Komunikací nejenom se sportovním prostředím, ale samozřejmě s poslanci jak koaličními, tak opozičními. 

Vladimír KROC, moderátor
Jak jste řekl, předseda národní sportovní agentury, tedy bude moci být zároveň členem parlamentu, ale šéfové jiných centrálních úřadů nemají tuhle výsadu, proč to tedy není stejné? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Jak jsem říkal. Snahou bylo nebo jakoby ten… 

Vladimír KROC, moderátor
Cílem bylo ministerstvo. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Přesně tak. Přesně tak a tohle to je, nechci říct, jakýsi mezistupeň, ale, ale můžete to tak vnímat. 

Vladimír KROC, moderátor
A jak budete vlastně činnost té národní sportovní agentury hodnotit, kdy se ukáže, že skutečně je její existence opodstatněna? 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Já si myslím, že velmi důležité bylo, aby vznikla správně, aby se podařilo zaměstnat experty v těch činnostech, které jsme často kritizovali, ať už je to ta kontrolní činnost ať už je to ta digitalizace toho sportovního prostředí a no pokavad si budeme žádat nebo pokud si bude žádat řeknu například ve výzvě můj klub, který, což je výzva, kde jdou dotace do všech i těch nejmenších klubů a dneska my máme celkem, řekněme deset tisíc, kolem deseti tisíce tělovýchovných jednot a sportovních klubů a loni si žádalo 4 tisíce, letos už 6,5 tisíce. Je to na základě složitosti těch výzev, pokud se nám podaří toto číslo navyšovat a tak budem vědět, že jdeme správným směrem, protože cílem je opravdu, aby se podpora dostala i do těch nejmenších oblastí, aby se neděly, řekněme, duplikace, abysme prostě nefinancovali stejné věci z kraje a z města a i ze státní úrovně. 

Vladimír KROC, moderátor
To byl místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu za ANO Milan Hnilička. Děkuju, na shledanou. 

Milan HNILIČKA, poslanec, vládní zmocněnec pro sport /ANO/
Děkuju za pozvání. Na shledanou.