13. 8. 2018, ČT24

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Takzvanou pamlskovou vyhlášku musí školy dodržovat od ledna 2017. Zavedla ji tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová, námitky proti ní měly od začátku nejene někteří provozovatelé škol, bufetů a část odborné veřejnosti, zmírnit se ji snažili i politici. 

Jitka CHALÁNKOVÁ, bývalá poslankyně /TOP 09/ /leden 2017/ 
——————– 
Nedělejme si pochyby o tom, že studenti si mohou koupit to, co sami uznají za vhodné úplně někde vedle mimo školu a stejně ten účel ta pamlsková vyhláška nepřinese. Ale především, proč se ozývám, je to, že veřejná moc by neměla určovat rodičům, jak se mají stravovat jejich děti. 

Kateřina VALACHOVÁ, bývalá ministryně školství /ČSSD/ /leden 2017/ 
——————– 
Odmítám neustálé útoky na ministerstvo školství ohledně pamlskové vyhlášky. Vyhlášku vydává ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví říká, co je zdravé, může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale možná bychom také měli pohlédnout pravdě do tváře. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
A pohled politiků i teď v Devadesátce ČT 24. Tady ve studiu je Lukáš Bartoň, poslanec Pirátů, dobrý večer. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Dobrý večer. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
A u telefonu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, i vás zdravím, dobrý večer, pane ministře. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Dobrý večer. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Proč bylo, pane ministře, nutné změnit pamlskovou vyhlášku a nutno říct, tak promptně změnit pamlskovou vyhlášku, protože původní záměr počítal s tím, že po dvou letech se vyhodnotí, jak funguje a nebo ne. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Musím říci, že to byl, byla dohoda vlastně s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě jejich podnětu, kdy předpokládám, že to vyhodnotili právě na základě podnětů ze strany jednotlivých škol, kdy ale já jsem od počátku říkal, že rozhodně nechci jakkoliv úhradovou, tu pamlskovou vyhlášku, pardon, vykostit nebo ji zrušit. Chci skutečně pouze to, aby byly upraveny ty nutriční hodnoty, tak aby bylo možné ten sortiment zboží rozšířit, a to si myslím, že se stalo. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Kdo o tom rozhodoval? Myslím v nějakém pracovním kruhu? Kdo rozhodovalo tom, co zmírnit, co ne? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
My jsme na to svolali meziresortní pracovní skupinu, která byla složena ze zástupců ministerstva zdravotnictví, zemědělství, školství, Státního zdravotního ústavu, potravinářské komory a na základě vlastně výstupů z této skupiny tedy došlo k té úpravě, jak říkám, ale tak, aby nebylo možné prodávat nezdravé potraviny, pouze, aby se rozšířil ten stávající sortiment, tedy upravily se ty nutriční hodnoty. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Co říkáte výtkám, že těmi změnami jdete na ruku právě potravinářské lobby. A vy jste sám říkal, že mezi těmi, kdo se vyslovoval k tomu, jak by ta vyhláška měla vypadat, byla i Potravinářská komora. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Ne, mě rozhodně nikdo nelobboval. Jak říkám, bylo to na základě podnětů z ministerstva školství, které toto vyhodnotilo a opakovaně musím říci, že není to tak, že by se mohly prodávat nezdravé potraviny, například my i v té, této vyhlášce vlastně nově upravujeme to, že nebudou moci být nabízené prodávány smažené nebo grilované potraviny, samozřejmě slazené nápoje, potraviny obsahující transmastné kyseliny a podobně nebo energetické nápoje, a tak dále, takže skutečně bavíme se pouze o tom, že se rozšiřuje ten sortiment například na celozrnné pečivo, na vysokojakostní šunku, na nějaké tvarohové výrobky a tak dále. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Paní Slimáková, think tank Globopol, který má k vám blízko nebo jehož jste součástí, inicioval petici, která se jmenuje: „Zastavme útok potravinářských lobbistů na zdraví dětí“, tak v čem tady spatřujete ten tlak potravinářské lobby nebo ten útok? 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Takhle my vycházíme z toho, že vlastně pár týdnů poté, co pan ministr nový se dostal do čela ministerstva školství, tak vyhlásil, že je třeba tu pamlskovou vyhlášku okamžitě aktualizovat. Jako to byl jeden z jeho prioritních úkolů bez … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
A to je důkaz tlaku potravinářské lobby? 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Ne, bez jakékoliv analýzy. Tam byla slíbená nějaká ta doba vlastně, kdy se bude vyhodnocovat. Ta vyhláška, jak funguje a poté na základě toho vyhodnocení. A analýza nebyla nikde žádná, vlastně neexistuje, nikde nebyla ukázána, je to všechno na základě dojmů vlastně tlaku pár škol, pár vedoucích bufetů. My nemáme žádná data, neexistují. Stejně tak byla, vlastně neveřejně probíhala ta aktualizace. My jsme nikdo nevěděli, kdo byl v této pracovní skupině takzvané … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Teď jste to slyšela. 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Teď jsme to slyšeli, ale my jsme to neslyšeli, my jsme se na to ptali opakovaně v podstatě v průběhu těch několika měsíců, my jsme se to dozvídali pouze z médií, že ta vyhláška bude aktualizovaná, dozvídali jsme se vlastně, jako to bylo všechno, takhle. A my jsme se nedozvídali, proč má být aktualizovaná, kdo vlastně za tím stojí a kdo ji aktualizuje a jak. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Pane poslanče, jak se na to díváte jako opoziční politik? Je to, ty okolnosti přípravy té vyhlášky, tak jak o tom teď slyšíte, předpokládám, že nikoliv poprvé, je tam něco, co vzbuzuje vaši pozornost, kde si říkáte pozor. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Ano, stejně jako tady kolegyně říká, tak i stejný podezření jsem měl já a v první polovině roku jsem kvůli tomu právě pana ministra zdravotnictví interpeloval. Měnila se vyhláška pamlsková a nebylo jasné, kdo je tím odborníkem v té skupině, který, která to připravuje. Právě proto jsem naléhal na to, aby pan ministr vystoupil a ten při svém vystoupení garantoval, jestli to tak mohu říci, že nedojde k tomu, že se vrátí slazené nápoje do škol a tak dále, to se podle výsledků asi stane. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Čili jste spokojeni s tím výsledkem. Není tam, řekněme, náznak toho, že by skutečně ministerstva školství a zdravotnictví tlačil někdo, koho bychom mohli nazvat potravinářskou lobby a výsledkem by potom byl atak na zdraví školáků? 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Ano, měl jsem velkou starost o to, že doopravdy v pozadí to lobby je, teď, co se, co známe ty hodnoty v té vyhlášce, tak je tam menší uvolnění, není to tak drastické. Řekl bych, že, a to byl zajímavé, že vlastně ta vyhláška měla platit nějakou chvíli, nějaký rok a poté mělo dojít k její revizi a ona vlastně byla revidovaná hned po dvou měsících asi platnosti, což bylo podezřelé, ale vidím tam spíš ten smysl toho, že když se připravovala poprvé, tak někdo nedomyslel vůbec ty hodnoty a jestli se z toho dá něco udělat. Tam si asi na začátku někdo měl sednout, zajít třebas do jednoho školního bufetu, udělat jeden vzorový bufet vlastně, co se z těch hodnot dá připravit a podle toho dělat vyhlášku. Tady mi to připadá, že se nejdřív udělala vyhláška a poté se teprv horko těžko zjistilo, že skoro nic nevyhovuje tomu a začalo se to předělávat. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Tak, paní Slimáková, politici, zdá se, jsou klidní. Zkuste, prosím, zmínit dvě hodnoty, budu posléze konfrontovat pana ministra, které jsou z vašeho pohledu v té nové vyhlášce sporné. 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Je tam navýšení limitů cukru v ovocných nápojích a v nektarech, který je úplně zbytečný přidaný cukr, aby vlastně tyto nápoje obsahovaly, to ta předchozí vyhláška nedovolovala, ta nová vyhláška to dovoluje. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Tak pojďme to rovnou okomentovat. Pane ministře, navýšení cukru u ovocných nápojů a nektarů podle výživové poradkyně ne úplně dobré nebo nebezpečné, pokud to tak můžu říct, co vy k tomu? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Já bych nerad komentoval každý detail, protože ani takovou možnost nemám … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
No, možná detail je zásadní, protože ďábel se opravdu skrývá v detailu a posléze to může být zásadní pro zdraví dětí. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Nemyslím si, já se na to dívám skutečně komplexně. A když se na to člověk podívá, nikoliv takto vytrženo jedno věc nějaké nektary v kontextu, tak vidí prostě, že, a to říkal dokonce i pan poslanec Bartoň, že skutečně to není jakkoli drastické snížení těch požadavků, že je to pouze úprava a že ten celkový sortiment se nikterak zásadně nemění v neprospěch nebo ve prospěch nezdravého jídla, takže já bych skutečně nerad takto jednu konkrétní, jeden konkrétní bod vytrhoval z kontextu. Je třeba říci, že všechna ta, ty změny odpovídají i doporučením Státního zdravotního ústavu, odborné společnosti i WHO, takže v tomto směru my jsme skutečně, řeknu, neudělali nic škodlivého pro naše děti. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Nebylo na místě přípravu té vyhlášky konzultovat možná víc transparentně, s širší veřejností? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Já musím říci, že ta vyhláška prošla standardním připomínkovým řízením, jak … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Tomu rozumím, ale vidíte, výsledkem toho, jak jste to přijímali, je tady diskuse o tom, že je tam moc cukru v nápojích a další výhrady, toho jste se možná mohli vyvarovat. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Je to možné, ale jak říkám, ta vyhláška byla veřejná, byla konzultovaná v rámci meziresortního připomínkového řízení, kde přišlo řada připomínek, to připomínkové řízení /nesrozumitelné/ tedy ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pro nás … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Ano, ale veřejnost není účastníkem připomínkového řízení ke změně vyhlášky, to víme oba. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
To, to je pravdou, ale nemyslím si, že by ta vyhláška byla jakkoliv pokoutně někde vytvářena, skutečně u toho, u té přípravy byli odborníci Státního zdravotního ústavu a nemyslím si, že ti by jakkoliv chtěli poškodit zdraví našich dětí. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Tomu naprosto rozumím, to vám nepodsouvám, spíš se ptám na ten celkový dojem výsledný. Pane poslanče, je na místě, aby stát reguloval vyhláškou, co mohou děti jíst ve školách? 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Tak ono to není vyhláška o tom, co děti mohou jíst ve školách, děti mohou jíst ve školách, co si do té školy donesou. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Nebo respektive, co mohou prodávat, ať jsme úplně přesní. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Tak co se prodává ve školách je jedna věc, a to souhlasím s tím, že by měla nějaká, nějaká regule měla existovat. Přece jenom máme povinnou školní docházku, tedy stát přebírá po dobu, co jsou děti ve škole, odpovědnost za ně a nemusí to být stát, kdo jim bude prodávat nezdravé potraviny. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Vlastně jste mi nahrál, pane poslanče. Ve škole klidně dítě může jíst pizzu, kterou si objedná dovozem a nebo může jíst chipsy, které si, které si koupí v bufetu nebo obchodě u školy, co s tím? 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
To je jeho věc, to je věc jeho rodičů. Rodiče zodpovídají za své dítě, pokud mu dají tyto potraviny do školy nebo mu povolí, aby si je koupilo mimo školu, proč ne, do toho nechceme vůbec rodičům zasahovat, ale tady jde o to, na tom, aby stát nebyl ten, kdo dětem tyto potraviny prodává. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Mimochodem, pane ministře, nějaká vyhláška, která by upravovala prodej těchto věcí v nějakém okruhu kolem škol, to je úplně mimo? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
To si myslím asi, že v tuto chvíli není, není úplně reálné, otázka je, jak velký ten okruh by měl být, jaký by byl dostatečný. Já, jak říkám, já jsem od počátku, když ministerstvo školství přišlo tady s tímto podnětem, tak jasně stál za tím, že pamlsková vyhláška je správně a že pouze se můžeme bavit o skutečně o nějaké úpravě těch nutričních hodnot, nikoliv o jejím vykostění nebo zrušení, to znamená, aby nebyly prodávány energetické nápoje, slazené nápoje a podobně. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Ano, já se teď ptám spíše na obchody v blízkosti škol a nebo věkový limit pro opravdu silně slazené nápoje, to je taky nesmysl? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Tak víme, že samozřejmě jsou státy, které zavádějí i daň z cukru, daň na slazené nápoje, otázka je efektivity tohoto opatření. To asi je spíše na nějakém zhodnocení dlouhodobějším, že tou cestou jde Dánsko nebo některé státy ve Spojených státech amerických, ale myslím si, že to asi není teďka na místě. Pravda je taková, o čem také bylo diskutováno, že primárně ta úloha začíná doma u rodičů. Tam musíme se zaměřit na nějakou větší osvětu. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Na tom se koneckonců shodnete i s paní Slimákovou. Děkuju vám, pane ministře, dobrý večer. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Děkuji, hezký večer. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Pane poslanče, když jsem to naťukli, zdanění sladkých nápojů, mělo by Česko v tomto směru se inspirovat zahraničními vzory? 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Osobně bych nepodporoval jiné zdanění pro sladké nápoje. Piráti obecně, než jít cestou restrikcí, tak by rádi šli cestou osvěty, to znamená, naučit děti, vysvětlit jim to, co, jak je to nezdravé, co je pro jejich tělo zdravé a naučit to do jisté míry i ty rodiče. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Jak tomu může stát pomoct? Zdá se, že v tom pokulháváme. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Stát v to může pomoct, děti přinesou všechno ze školy domů a můžou to předat i svým rodičům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Čili na kom to je? Na učitelích? 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Je to na těch rodičích, zdali to chtějí. Je to na té škole, zdali vůbec ve výuce začlení něco z běžného života typu zdravé potraviny. Já si moc nepamatuju, že by byla nějaká osvěta ve školách. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
To by pomohlo? 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Už jsou předměty. Výchova ke zdraví a podobně v rámci rámcového vzdělávacího programu už několik roků, to funguje. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Já teda, jestli můžu říct, tak jednu z nejhorších akcí, co vlastně stát provedl, tak je Mléko do škol, to je něco šíleného, co se u nás stalo. V lidech to vzbudilo, že se do škol pro děti zavádí něco zdravého, ale jediným smyslem bylo udání mléka od zemědělců, aby měli další odbytiště, ale nebylo to rozhodně nic zdravého do škol. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Ano, mimochodem právě takto dodávaná mléka často odporovala té pamlskové vyhlášce. 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Přesně tak, a to navýšení těch tvarohových dezertů, o kterých jste mluvil, tak to je zase návrat vlastně v rámci toho programu do škol těch slazených dezertíků jako jo, to je jeden z těch problémů. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Vy naznačujete, že si stát znovu otevírá prostor pro Mléko do škol? 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
Přesně tak, zcela jistě. No, ono už tam funguje, ale ne na to normální plnotučné … 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Aby neodporovalo té pamlskové vyhlášce. 

Margit SLIMÁKOVÁ, specialistka na zdravotní prevenci a výživu 
——————– 
… mléko, ne bílé neslazené jogurty, ale ty slazené tvarohové dezertíky, to je to navýšení množství toho cukru u mléčných výrobků. Vlastně to je to přesné a jestli můžu panu ministrovi vlastně, já ho pochválím za to, jak, když jste se ho ptal na tu daň, zdanění, tak říkal, že je třeba dlouhodobě sledovat ty státy, kde se to dělá, tak proč jsme dlouhodoběji nesledovali právě ty školy, kdy byla ta přísná pamlsková vyhláška. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
——————– 
Pane poslanče, děkuju vám. Hezký večer. 

Lukáš BARTOŇ, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna/Piráti/ 
——————– 
Hezký večer.