15. 8. 2018, czechfreepress.cz

Velké zemědělské podniky včetně koncernu Agrofert získávaly podle Pirátů během posledních 4 let protiprávně finanční podporu z programu pojištění. Tyto prostředky byly totiž určené výhradně pro malé a střední podniky a nikoliv pro největší zemědělské koncerny v zemi. Jedná se o analogickou kauzu k Čapímu hnízdu. Piráti v této věci interpelovali ministra zemědělství, premiéra a adresovali několik dopisů Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), který je za vyplácení těchto prostředků zodpovědný. garancni-fond-dal-piratum-za-pravdu-agrofert-by-mel-statu-vratit-penize 

Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula zpočátku zapíral a odmítal problém řešit. Nakonec ovšem ředitel zaslal Pirátům dopis, ve kterém informuje, že počínaje 1. srpnem 2018 začne tento fond konečně proplácet finanční podporu pojištění v souladu se zákonem. Bohužel pořád odmítá zmapovat rozsah škod a vyžádat si prostředky zpět včetně úroků. Piráti ovšem v této kauze nepoleví a zvažují podání trestního oznámení kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku. 
Kauza byla odhalena díky aplikaci Hlídač státu, která je nadstavbou registru smluv. Jestliže se malá firma stane součásti obrovského koncernu, tak již není malou firmou. Okamžitě tedy ztrácí nárok na dotace určené pouze pro malé a střední podniky. Tento postup je popsán v příručce Evropské komise, a shodují se na něm všichni oslovení experti – mimo jiné z 3 vysokých škol. Dokonce takto standardně postupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či instituce podřízeném ministerstvům. Jediný PGRLF se tímto několik let neřídil a bez okolků vyplácel prostředky koncernu Agrofert i dalším velkým zemědělským koncernům. Piráti rovněž zkoumají, zdali se tak dělo z nedbalosti anebo se jednalo o účelovou záležitost. 
Na počátku kauzu prezentoval pirátský analytik Janusz Konieczny ve spolupráci s Rekonstrukci státu a IT expertem Michalem Bláhou. „ Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula by nám měl být vděčný, že jsme ho upozornili na prohlubující se problém, který mohl relativně hrdinsky vyřešit. Místo toho nám odmítl poskytnout důležité důkazné dokumenty (čestná prohlášení dceřiných firem Agrofertu) a neustále zapíral, že by snad jeho úřad pochybil. Nakonec byl donucen dát nám za pravdu a začít dodržovat zákon, nicméně odmítl řešit vzniklou škodu. S tímto postupem rozhodně nemohu souhlasit,“ popisuje místopředseda sněmovního Zemědělského výboru a pirátský poslanec Radek Holomčík. 
Piráti oslovili rovněž společnost Agrofert, která odpověděla, že čerpala prostředky z toho důvodu, že mu to povolil PGRLF. Zcela však byl pominut fakt, že společnosti Agrofertu odevzdaly PGRLF čestná prohlášení, ve kterých deklarují, že jsou malým a středním podnikem, ačkoliv opak byl pravdou. Právě tato čestná prohlášení odmítá ředitel PGRLF poskytnout. „ Takto neoprávněně bylo vypláceno mnoho desítek milionů Kč a například koncern Agrofert by měl vrátit minimálně 6 milionů Kč. Není ovšem úkolem Pirátů zkoumat všechny vyplácené prostředky PGRLF a již dávno kontroloři tohoto úřadu měli dávat tuto věc do pořádku. K veřejným prostředkům je totiž nutné přistupovat se vší úctou a pokorou. Není třeba dodávat, že by se tato kauza měla řešit i v trestněprávní rovině, “ dodává Konieczny. 
Ministerstvo zemědělství ČR navíc ohlásilo, že zásady poskytování této finanční podpory změní od příštího roku tak, aby na ně mohly dosáhnout rovněž velké podniky. Pro takový krok by ovšem Česká republika musela získat speciální výjimku od evropských úřadů, což je nepravděpodobné. Rozhodně zde vzniká riziko, že velké zemědělské podniky mohou být značně zvýhodňované na úkor malých zemědělců. 
Jak pracují Piráti ve Sněmovně? 
Aktivity pirátských poslanců, chystanou legislativu, tiskové zprávy i údaje o hospodaření poslaneckého klubu naleznete na jednom místě – na stránce www.pirati.cz/snemovna. 
Držíme kurz! 
Karolína Sadílková 
Komentář pirátského poslance Lukáše Bartoně 
Návrh na vznik agentury pro sport má celou řadu slabých míst 
Praha, 15. srpna 2018 – Souhlasím se vznikem vládní agentury, která by měla na starosti pouze sport a jeho rozvoj a podporu v ČR. Nemůžu už však souhlasit s tím, aby tato agentura byla ústředním orgánem státní správy, která je na vládě nezávislá. I v oblasti sportu má mít vláda svou politiku a Sněmovna ji má i v této oblasti kontrolovat a připomínkovat její kroky. 
Vznikem agentury jako ústředního orgánu státní správy ztratí vláda na rozhodování v oblasti sportu jakýkoliv vliv a kontrolu. Samotné navrhované postavení jejího předsedy je pak vskutku zvláštní – předsedou může být i poslanec a je téměř neodvolatelný. Zatímco ministr školství, pod kterého nyní spadá sport, je odpovědný vládě, Sněmovně a voličům, předseda agentury nikomu. Vzhledem k tomu, že by agentura rozdělovala velmi významný objem peněz, na jejichž rozdělení neexistují žádná zákonná pravidla, stal by se z předsedy této agentury velice mocný člověk. 
Statut ústředního orgánu státní správy vnímáme jako důležitý u orgánů, které ze své podstaty mají být nezávislé na vládě, jako je třeba ÚOHZ nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nikoliv pro agenturu zabývající se sportem, jejíž hlavní činností je přerozdělování dotací pro sport. Má-li být takový orgán apolitický, je umístění aktivního politika či přímo poslance do jeho čela nesmyslné. 
Rád bych v oblasti sportu viděl především aktivitu v odbourání prokorupčního prostředí. Sport je jedním z odvětví s nejrozsáhlejším klientelismem. Vazby mezi činovníky ve sportu jsou natolik silné a zažité, že mnoho z nich ani neví, jak by měl dotační systém fungovat správně, bez přímluvy, bez známého. 
— 
Jak pracují Piráti ve Sněmovně? 
Aktivity pirátských poslanců, chystanou legislativu, tiskové zprávy i údaje o hospodaření poslaneckého klubu naleznete na jednom místě – na stránce www.pirati.cz/snemovna. 
Držíme kurz!