Luká Bartoň

28. 5. 2018, krize15.cz, krajskelisty.cz

Plzeňští piráti otevřeli Pirátskou knihovnu. Knihovna byla realizována ve spolupráci s poslancem Lukášem Bartoněm. Její základní myšlenkou je sdílení knih mezi občany v Plzni. 

Sdílení, které je jedním z hlavních témat Pirátů, nemusí být pouze ve formě elektronické, ale také knižní. 
„Vždy jsem si přál sdílenou knihovnu realizovat. Nyní se mi naskytla výborná příležitost, a tudíž jsem s iniciací neváhal. Všeobecně považuji všechny knihovny za pirátská centra. Doufám, že tento projekt bude úspěšný,“ uvádí poslanec a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeže a tělovýchovy Lukáš Bartoň. 
Ke knize kafíčkoPirátská knihovna funguje na velmi jednoduchém principu sdílení. Zájemce či návštěvník knihovny si vezme jednu knihu a na oplátku ji nahradí jednou či dvěma knihami, které si přinese a bude je chtít dát do oběhu. Věříme, že tento způsob bude nejefektivnější pro rozšíření knihovny a zároveň pomůže zkvalitnit knižní nabídku. Pirátskou knihovnu naleznete v Plzeňském Pirátském centru na adrese: U Zvonu 4/9, kde Vám s radostí připraví Piráti kávu či čaj. 
Kniha do vlakuS podobným projektem již před třemi lety přišla Národní knihovna, která navrhla umístění malých knihovniček na vlakových nádražích po celé republice. A projekt funguje výborně, knihovny už se objevují i na nádražích menších měst, takže to není jen kratochvíle krajských a okresních měst. Projekt Kniha do vlaku funguje na podobném principu, jako knihovna pirátská. Knihy volně k rozebrání dodávají místní knihovny z vyřazeného fondu. Do knihovniček mohou knihy přidávat i cestující, pokud dostali třeba dvě stejné k výročí, pokud nějakou dočetli atp. 
„Projekt vznikl na základě podnětu Národní knihovny České republiky. S jejím zástupcem jsme dojednali, že ve vybraných železničních stanicích bude umístěna police jednotného vzhledu s knihami, která se bude lišit jen velikostí. Současně jsme začali uzavírat nájemní smlouvy s místními knihovnami na dobu neurčitou za jednotnou cenu. Knihovny zajišťují instalaci a zabezpečení knihovniček proti pádu a po dobu trvání nájemní smlouvy současně i dohled, úklid a doplňování knih,“ vysvětlil princip projektu v jeho počátku Petr Klabík z Odboru správy a prodeje majetku ČD. 
KnihobudkaS velmi zajímavým projektem vznikl projekt Knihobudka podpořený společností O2 Telefonica. Telefonní budky se staly tak trochu přežitkem minulosti. Každý teď má mobilní telefon. A tak se začaly telefonní budky odstraňovat. Což se mnohým nelíbilo. Mohly se využít nějak jinak. „Projekt jsme spustili v červnu 2013. V září téhož roku jsme budky převezli do Prádelny v Bohnické léčebně, kde jsme na nich několik měsíců pracovali s pomocí našich dobrovolníků. Nyní již pravidelně pracujeme ve vybavené dílně DIY Praha u metra Kolbenova. V roce 2017 jsme překonali hranici 30 dokončených KnihoBudek a spustili také první Pracovní Budku,“ píše se na webu projektu.