27. 4. 2018, bleskove.cz

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň předložil ve Sněmovně návrh na změnu zákona o vnitrozemské plavbě, který dekriminalizuje pití alkoholu u vodáků. Návrh již podepsalo 52 poslanců z osmi různých poslaneckých klubů. Pití alkoholu na vodě tak již nemá být přestupkem, za který lze udělit pokutu. 

Dle odhadů až 80 % vodáků na vodě požívá alkohol, ačkoliv v současné době platí za takový přestupek pokuta až sto tisíc korun. „Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní,“ vysvětlil Bartoň. Jeho poslanecký návrh vyjímá vůdce a členy posádek malých plavidel nepodléhající zápisu do plavebního rejstříku a nemající vlastní strojní pohon z paragrafu o přestupcích. 
Pití alkoholu u vodáků by mělo být dekriminalizováno – neměla by jim tak už hrozit stotisícová pokuta, řekl poslanec Lukáš Bartoň.„Nejedná se o plnou legalizaci, spíše o dekriminalizaci tohoto jednání,“ podotkl Bartoň. I nadále v zákonu o vnitrozemské plavbě zůstává paragraf, který policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu osobě, která je pod vlivem alkoholu. I nadále zůstávají v platnosti ustanovení o dalších předpisech, kde bych jako nejzávažnější označil trestní zákoník, který hovoří o ohrožení ostatních osobou, která je vlivem alkoholu nezpůsobilá ovládat plavidlo. „Změna je především v tom, že vodáci, kteří si dají na vodě přiměřené množství alkoholu za účelem rekreace, a tedy nebudou hrozbou pro ostatní, již nebudou za své chování kriminalizováni,“ upřesnil Bartoň
Pod návrhem je podepsána čtvrtina poslanců, dle Bartoně je tedy možné, že změna zákona by mohla platit již pro nadcházející vodáckou sezonu. Podepsaní poslanci se shodují, že požití alkoholu u vodáků není společensky nebezpečnější, než pití alkoholu obecně a není nutné ho tedy sankcionovat. Naproti tomu v běžné lodní dopravě je nutné dodržovat pravidla lodní dopravy bez ohledu na veselou náladu posádky.