27. 4. 2018, nova.cz, tn.cz

Piráti chtějí zrušit pokuty pro vodáky, kteří během jízdy požívají alkohol nebo jiné omamné látky. V Poslanecké sněmovně proto předložili návrh na změnu zákona o vnitrozemské plavbě. Alkohol by si podle něj mohli nově dopřát všichni vodáci, kteří plují na malých plavidlech a nepoužívají strojní pohon. 

Současný zákon při plavbě nerespektuje drtivá většina vodáků.“Podle odhadů až 80 % vodáků na vodě požívá alkohol, ačkoliv v současné době platí za takový přestupek pokuta až sto tisíc korun. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní,“ tvrdí autor návrhu Lukáš Bartoň
Pirátský poslanec však upozorňuje, že se nejedná o úplnou legalizaci. „I nadále v zákonu o vnitrozemské plavbě zůstává paragraf, který policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu osobě, která je pod vlivem alkoholu,“ upozornil. Člověku, který nebude schopný ovládat loď, tak policisté budou moci další plavbu jednoduše zakázat. 
„Změna je především v tom, že vodáci, kteří si dají na vodě přiměřené množství alkoholu za účelem rekreace, a tedy nebudou hrozbou pro ostatní, již nebudou za své chování kriminalizováni,“ vysvětlil Bartoň
Pod jeho návrh se podepsala čtvrtina všech poslanců napříč politickým spektrem. Podle předkladatele je tedy možné, aby se změna schválila do léta a mohla tak platit už od letošní vodácké sezóny. Pití alkoholu na vodě není podle autorů návrhu společensky nebezpečnější, než pití obecně. Sankce jsou tedy podle nich zbytečné. 
Naopak v běžné lodní dopravě bude zákaz požívání alkoholu platit dál. Kapitánů větší plavidel, která mají vlastní strojní pohon, se tak zmíněná novela nedotkne. 
Tento týden se podobným návrhem zabýval i Senát. Členové horní komory podpořili návrh, aby cyklisté nebyli pokutování za jízdu pod mírným vlivem alkoholu. Zrušení nulové tolerance k alkoholu by se mělo vztahovat na cyklostezky a silnice třetí třídy.