Datum vydání: 01.09.2021 | Zdroj: Týdeník školství
Školské odbory jsou velmi zklamány opětovným oddalováním přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících. Vše nasvědčuje tomu, že otázka odměňování ve školství se stane jedním z bodů předvolebního boje. Přestože se politici napříč politickým spektrem shodují, že školství a vzdělávání by měly být strategickou prioritou, ne pouze prioritou na jedno volební období, poslanci již několikrát odsunuli novelu, která odměňování řeší. V září mají jedinečnou možnost před volbami ukázat, jak to se školstvím myslí, když tuto odsouvanou novelu schválí. Ta totiž obsahuje ustanovení, aby platy učitelů dosáhly do roku 2023 minimálně 130 procent průměrné mzdy. Podpoří váš subjekt přijetí této novely ještě před volbami?

Kateřina Valachová (ČSSD), poslankyně:

Sto třiceti procent průměrné mzdy učitelky a učitelé dosáhnou již letos. I díky od 1. září trojnásobnému zvýšení minimálních třídnických příplatků na základě usnesení školského výboru, které jsem prosadila v lednu. Před volbami bychom podpořili, pokud by stejný zákon nelikvidoval kvalifikovanost učitelské profese. Tuto „Sofiinu volbu“ nemůžeme přijmout. I nadále v rozpočtu podpoříme zvyšování ohodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Martin Baxa (ODS), poslanec:

Za ODS i celou koalici SPOLU znovu jednoznačně říkám, že novelu zákona podporujeme a podpoříme její přijetí před volbami. Důvodů pro to je hned několik. V prvé řadě jednoznačně stojíme za tím, že platy učitelů mají vzrůst na minimálně 130 % průměrné mzdy. Je to důležitý krok pro zvýšení atraktivity učitelského povolání a tím i ke zvýšení efektivity celého školství. Novelu dále podporujeme i proto, že řeší příplatky pro třídní učitele, jejichž práce je stále náročnější, nebo že novela počítá s tzv. uvádějícími učiteli, kteří mohou významně pomoci svým začínajícím kolegům. Každý, kdo se pohybuje ve školství, dobře ví, jak náročný je nástup absolventů do výuky a jak je rizikový z hlediska jejich další budoucnosti v učitelském povolání.

Jiří Mihola (KDU-ČSL), poslanec:

Od začátku jsem byl proti této novele. Měla řešit nedostatek učitelů, což je však spíše problém některých regionů, nikoli celé ČR. Je celkově nekvalitně připravená. Dostalo se do ní několik zajímavých pozměňovacích návrhů, ovšem prakticky všechny proti vůli předkladatele – ministra školství, který ji nakonec podporuje. Sám jsem tam dva pozměňovací návrhy prosadil. Co se týká 130 % platu učitelů vůči průměrné mzdě – to jsem podpořil a podporuji, ale nemyslím si, že by to mělo jít tímto způsobem, kdy zákon vpustí do škol nekvalifikované učitele, což je nesmysl nejen ve srovnání s dalšími profesemi, ale i proti trendům v Evropě a zemích, kterými se jinak ohledně školství zaklínáme (Finsko, Německo, Rakousko). Potřebného odborníka bez pedagogického vzdělávání je do školy možné dostat na základě výjimky i dnes.

Karel Rais (ANO), poslanec:

Uvedená novela zákona o pedagogických pracovnících zejména řeší otázku nedostatku učitelů v některých regionech ČR (např. Ústecko, Karlovy Vary atp.). Finanční problém do novely byl „vtlačen“ formou pozměňovacího návrhu. Uvedený návrh zákona obsahuje některé legislativní chyby a zejména obsahuje věcné nedodělky (problém výuky nekvalifikovaných učitelů atd.). Řada problémů, kterými se uvedená novela zákona zabývá, může být řešena operativně (a daleko rychleji) formou usnesení nebo nařízení vlády (například zejména platové tabulky nebo dále zmiňované příplatky za třídnictví atp.), popřípadě vyhláškou ministra. Co se týká platů učitelů, je potřeba říct, že vláda nejenom plní sliby dané v programovém prohlášení vlády z roku 2017 (prosadí více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše), ale formou nařízení vlády od září t.r. zvyšuje třídní příplatky (až na úroveň 1500 Kč, popřípadě 3000 Kč měsíčně). Vláda tak schválila dalších cca 600 milionů až 1 miliardu korun, které půjdou přímo do platů učitelů. Vždy jsem podporoval a podporuji finanční zvýhodnění kvalitních učitelů na škole a posílení role ředitelů v tomto procesu. Pro senátní vratku zákona o pedagogických pracovnících, kterou nepovažuji za kvalitně zpracovanou, však osobně hlasovat nebudu (což jsem sdělil veřejně v diskusi ve sněmovně).

Lukáš Bartoň (Piráti), poslanec:

Ano. Piráti a Starostové jednoznačně budou hlasovat pro novelu zákona o pedagogických pracovnících. Ostatně platy učitelů jsou můj návrh. Vzhledem k tomu, že ANO a ČSSD s vydatnou podporou KSČM dělají vše pro to, aby se novela vůbec nedostala na program jednání a celá novela tak na konci funkčního období spadla pod stůl, jsem připraven i obejít skupinu opozičních poslanců a svolat mimořádnou schůzi, jen aby se o novele konečně hlasovalo.

Ivo Pojezdný (KSČM), poslanec:

Novelu zákona o pedagogických pracovnících podporujeme i přesto, že nesouhlasíme s některými změnami, například s tím, že mohou učit nekvalifikovaní učitelé.