Datum vydání: 19.08.2021 | Zdroj: ČT 24
Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Začínáme na českých školách, nikoliv děti do 12 let, ale do 18 let budou mít od září hrazené preventivní testy na covid-19. Další výjimku mají lidé, kteří čekají na dokončení vakcinace nebo očkování být nemohou. Hrazené zůstanou zároveň i testy nařízené lékařem či hygienikem. Ostatní si za preventivní vyšetření po prázdninách zaplatí.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
Slyšel jsem nějaké spekulace o tom, že pokud jde o ty testy prováděné ve školách, že by se musely děti nebo potažmo i rodiče hradit. To určitě pravda není. I tyto testy budou samozřejmě zdarma.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
První téma, první hosté. Na dálku zdravím ministra školství Roberta Plagu. A vedle mě sedí pirát Lukáš Bartoňposlanec a místopředseda školského výboru. Pane kolego, začnu s vámi. Váš kolega, pan ministr Vojtěch, chce plošné testy u dětí po prázdninách vzít tak trochu jako sondu do situace s covidem. Já se ptám, jestli je to fér vůči dětem, proč jste na to přistoupil?

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Já bych neřekl, že to je tak trochu sonda, ale je to v tom názvu, je to screeningové testování a smyslem toho testování je zjistit stav a výskyt covidu po prázdninách, kdy se mění ten režim na ten školní. A kdo jiný, než ty děti jsou tím, kdo je ohrožen. Sama jste říkala, že testování se dnes prodloužilo bezplatné, ale třeba nejsou vakcíny pro děti mladší 12 let. Takže i vzhledem k tomu systému, i vzhledem k tomu, co jsem teď řekl, tak je jasné, že to není něco, co by děti neznaly a je to něco, co může velmi pomoct celé společnosti nejenom těm školám, aby bezpečně a trvale zvládly ten podzimní nástup do té pracovně školské sezóny.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Obecně ta pravidla ve školách od září, tak se vyjasňují až poslední dny. Už teď se ale ozývají hlasy, že už teď je pozdě. Já se ptám, proč to nešlo dřív, kde se to zaseklo, jestli to bylo u vás nebo pana Vojtěcha. To, jak komunikujete, odpovídá to situaci, že je tu s námi epidemie už rok a půl? Nemáte pocit, že někdy pan Vojtěch mluví, jako bychom byli na počátku epidemie. Teď mi to, promiňte, takovou tou přikazující dikcí, ale neštve vás to?

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Když se podíváte a tady bych se zastal svého vládního kolegy, když nastoupil podruhé do té funkce, tak jsme se dohodli, že to, jak se bude testovat, rozhodne ministr zdravotnictví do 30. 6., aby ředitelé ještě v minulém školním roce věděli, nejenom ředitelé, ale i rodiče, co bude čekat děti po návratu. To se stalo. Do 30. 6. ten materiál odešel. Druhý termín, který jsme slíbili ještě před koncem školního roku, byl ten, že do konce července ministr zdravotnictví vydá nějaká doporučení, jak se ten nový školní rok zahájí na školách. Ne, jestli budou testování, ale z pohledu těch jiných pravidel, které budou vyžadovat. To se také stalo. To jsme rozeslali školám. A avizovali jsme 2 měsíce dopředu, že ten finální dokument, který bude právně zarámován mimořádným opatřením vlády, bude šestnáctého nebo v polovině srpna do šestnáctého a hned jsme rozesílali manuál do škol, který byl odkonzultován s řediteli škol a pokud jsem zaznamenal i reakce ve vaší televizi, tak ředitelé říkali, že tím, že jsme zvolili tu strukturu, která je zaběhnutá z minulého roku, tak já se v něm vyznají. Není tam nic překvapivého. Jsou to věci, které odpovídají tomu, co jim bylo avizováno dopředu. Takže ty řeči o tom, že je něco pozdě, tak jsou naprosto liché. Mohli jsme se o tom bavit minulý rok, kdy ta debata byla v půlce srpna vyhrocená. Nebyla jasná opatření a tato opatření jsou 2 měsíce avizovaná a termíny plníme jako ministerstvo školství a řekl jsem, že se zastávám i kolegy, plně je i ministerstvo zdravotnictví. Já jsem za to rád. Nebylo tomu tak vždy v minulosti.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Pane Bartoni, má pan ministr Plaga pravdu? Je to všechno, tak, jak má být? Vědí všichni rodiče a děti, co bude od září?

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Já musím říci, že vlastně je to obdobná situace, co minulý rok v tom smyslu, že také v polovině srpna přišly ony podmínky o tom, jak bude začínat vůbec školní rok a tenkrát bylo hodně vytýkáno to, že to přišlo pozdě. Nyní to přichází ve stejný termín, ale po přečtení toho manuálu musím říci, že tam není nic překvapivého. Lze na to zareagovat do dvou týdnů. A myslím, že ředitelé se mohou do 1. září velice dobře připravit.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Čili nic, co byste vytkl.

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Vytkl bych, že by to mohlo být dříve, nicméně není to za 5 minut 12, lze se na to připravit.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
A to, že děti budou testovány, je to správně? Řekněte mi upřímně, kolikrát jste si řekl, že byste kór ty české děti, které byly doma zavřeny dlouho za počítači, nechal být, bez testů, bez roušek.

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Bylo by to pěkné, kdyby nebyly testovány, ale opět se musím shodnout s panem ministrem na tom, že děti přijedou z prázdnin, přijedou z dovolených, přijedou z úplně jiného prostředí a než začne ten běžný rutinní život, kdy chodí do školy, potkávají se už zase s jinou skupinou žáků, s jinou skupinou lidí, tak je dobré míti přehled o tom, jestli něco do školy nepřinesou. A tady je dobré, že provedeme tento dvoutýdenní screening a zjistíme vlastně, co přinesly do té školy, zdali je ta promořenost nebo ta nálož virová v té populaci velká nebo zdali není vůbec žádná.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
V tom se tedy shodnete, pane kolego, ale řekněte mi. Vy jste nikdy nepřemýšlel nad tím, že byste to prostě riskl?

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
To je hrozně hezká novinářská otázka, ale já si myslím, že riskování není na místě. Já si dost dobře pamatuji situaci z minulého 1. září, kdy, sáhněme si všichni do svědomí, kdo z nás nebyl optimistou, že to bude dobré. Já si myslím, že ta obezřetnost v tuto chvíli je na místě a je zvláštní, že společnost vytýká, když se dělají věci pomaleji nebo když se dělají pozdě podle jejich názorů a zároveň, když tady děláme preventivní opatření, a znovu se zastanu epidemiologů a ministerstva zdravotnictví, tak najednou je to špatně a je to označeno za nějaké experimenty. Já bych chtěl říct, že to testování, které probíhalo na jaře, častokrát se říká, že k ničemu nebylo, není to pravda. A ty data ÚZISu jsou jednoznačná. A bylo tam 40 záchytů na 100 000 případů, a to není malá nálož, byť to byly antigenní testy a a tady se já shodnu s kolegou, byť to ještě neřekl, ale víme to o sobě dlouho oba. Preferujeme PCR testy, ale i ty antigenní testy měly svůj význam na jaře a ve chvíli, kdy se vám mění ten režim z toho prázdninového a ty skupiny se promíchají jiným způsobem, tak naprosto dává smysl to screeningové testování, které je neinvazivní, tzn. neubližuje těm dětem, není to obtěžující. Vyzkoušeli jsme si to opravdu na jaře. Já mám 2 děti, které byly minulý rok ještě objeví na prvním stupni, mám spoustu známých a ty děti s tím opravdu neměli problém. Takže, prosím, ztrpme to. A druhá věc je, nechme se očkovat, abychom opravdu žili co nejvíce tak jako před covidem, abychom se dostali do té normální situace.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Já předpokládám, pane ministře, že to asi nebude váš případ, protože vaše dcery asi půjdu příkladem, ale co třeba děti, jejichž rodiče si nepřejí, aby jejich děti byly testovány? To se taky může stát. Možná mi řekněte, a jakým třeba číslem předpokládáte. Představme si, že je třída, ve které bude sedět jedno dítě v roušce kvůli tomu, že si ho rodiče nepřejí, aby bylo testováno, nebude vám takového malého člověka líto? Víte, že děti dokážou být zlé.

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Jednoznačně, a to je rétorika, která tu také bývá. A já vám odpovím opět otázkou. Kde je ta zodpovědnost, nebo co ty ostatní děti? Tzn., podívejme se na tu situaci, jaká je. Je tu možnost se očkovat u dětí 12 plus, ale pokud se bavíme o těch mladších dětí, tak ano. A děti budou screeningově testovány. Znovu si myslím, že to není žádný problém a objeví se určité procento dětí, které nechtějí nebo rodičů kteří nechtějí, aby jejich dítě bylo testováno. A ty děti pak musí strpět nějaká režimová opatření nebo je tu poslední varianta na ty 2 týdny toho screeningové testování, a to je, že to dítě zůstane doma a bude probíhat domácí vzdělávání. Já bych to otočil a apeloval bych na ty rodiče. Prosím, nic zásadního se neděje. To testování je screeningové. Není to jenom o tom, jestli vaše dítě je zdravé nebo není zdravé, ale je to o tom, jaký je obraz té společnosti a přece jako celá společnost na podzim chceme žít co nejvíce normálně. Tím, že své dítě necháte testovat ve škole, tak tomu také přispíváte. Chápu, že teďka jsem řekl něco, budu mít zase zahlcený mail od těch odmítačů roušek a testování, ale považoval jsem za nutné to říct.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
No právě, tak možná proto nelitujete toho, že jste nešli cestou nějaké pozitivní motivace? Jste zodpovědní? Necháte své děti testovat, tak třeba dostanete příspěvek na školní pomůcky.

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
To je zvláštní myšlenka já. Myslím, že ta pozitivní motivace a vysvětlování, byť je to opožděný, to přiznávám, že za ministerstvo zdravotnictví, tak to vysvětlování, proč je to důležité, tak tu je. Já si myslím, že je to pozitivní motivace k očkování, je tu kampaň vysvětlující, a to si myslím, že je velmi důležité. Jako ministr školství si myslím, že ta edukace je poměrně zásadní, ale ta motivace, nechte své dítě testovat a dostanete levnější školní pomůcky, já bych jenom upřel vaši pozornost na to, že se vykládalo, jak bude velké odmítání na jaře, a to procento těch dětí, které se nezapojily do procesu, teď myslím vzdělávacího, a které třeba měli rodiče, kteří byli odmítači, nebylo tak vysoké, jak se toho všichni obávali. Takže. Většin lidí, si myslím, že je rozumná a motivovat ty další nějakou částku tak, jak jste se ptala, tak si nemyslím, že je to pravé ořechové.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Pane Bartoni, co myslíte vy?

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Já myslím, že pozitivní motivace je vždycky lepší než restrikce. A osobně, když jsem četl to vládní nařízení, tak ono tam je spíš tak mezi řádkami ta pohrůžka vůči více skupinám. Je to jednak vůči rodičům těch dětí. Nechte se testovat nebo vaše dítě bude stigmatizováno a bude jediné ve třídě, které bude muset sedět v roušce. Je tam i taková pohrůžka vůči učitelům. Nechte se očkovat nebo budete každý týden testováni. Je tam i výhrůžka vůči studentům vysokých škol, kteří bydlí na koleji, když nebudou očkováni, tak budou každý týden dokonce kalendářního roku muset vykazovat 1 test, byť obdobné je to u ubytovacích kapacit, tak zde se nenechává prostor, mějme koleje jako ubytovací kapacity, což může se v průběhu roku zrušit. Tady říkáme do konce kalendářního roku, prostě každý týden musí nosit test.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, co se vám nelíbilo?

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Jednoduchá reakce, prosím, třeba k tomu očkování učitelů. Ta výhrůžka, tam je popsáno, co se bude dít, když. A když to vytáhnete z kontextu, tak to může vypadat jako výhrůžka, ale já k tomu dodávám. Učitelé byli prioritní skupinou pro očkování na jaře a schytal jsem to za to, že jsou prioritní skupinou a že snad předbíhají ve frontě, což myslím si, že nebyla pravda. A tedy tato skupina, následně se tam říká, měli jste možnost očkovat, máte možnost se očkovat, prosím, očkujte se, protože jsou prokázané případy toho chování, kdy ten učitel samozřejmě tím, že je ve více třídách, tak může být tím, kdo to velmi roznese ten covid-19. Proto je namístě, aby pokud není očkován, pokud odmítá z nějakého důvodu testování, tak aby se chránil on, ale především aby chránil ty děti, vždyť je to logické. Tak prosím nevytrhávejme ty jednotlivosti a netvařme se, že to je vyhrožování. Je to popsání situace. Bylo naprosto jasné, což právní dokument musí být, kdyby to tam nebylo, myslím si, že pan poslanec bude říkat, jak ministerstvo zdravotnicí opět udělalo nedokonalý právní dokument, tak teď to tam popsáno a je to zase špatně. To není úplně fér.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Tak pane poslanče, je to fér, není to fér?

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Já neříkám přímo, že je to vyhrožování. Pan ministr má pravdu v momentě, kdy řekne, že je testování povinné, tak musí říct to B, co se stane, když odmítneme testovat. Takže ano, za tohle jenom já říkám. To řešení tak, jak je tam popsáno, je blbé, ale osobně musím říci, že mě nenapadá lepší.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Tak co se stane a buďte pokud možno co nejvíce konkrétní, když se tedy na škole nebo ve třídě objeví pozitivní případ, protože na podzim nás nejspíš čeká nějaká menší vlna. Dáte ruku do ohně za to, že děti už nezavřete doma za počítačem? Možná ministr ještě budete.

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Děkuju za ten dovětek a je to poměrně těžké období pro ministra školství a je o to těžší, že vy novináři kladete mně otázky jako ministru zdravotnictví, ale já jsem si zvykl, takže vám na to odpovím. Já vám nebudu dávat ruku do ohně za to, jak se bude vyvíjet epidemie, ale použiju asi velmi rád tu metodiku ministerstva zdravotnictví, které jednoznačně řeklo, že teď v tom screeningovém období nebude zavírat celé třídy, ale bude tam probíhat standardní trasování kontaktů v posledních dvou dnech před tím pozitivním testem. A následně ty kontakty budou testovány PCR testem, potvrzený kontakt bude nějakým způsobem samozřejmě izolován a bude se postupovat tak jako při standardním pozitivních případu covidu 19. Tedy pro toto screeningové testování to, že by se chodilo do čtrnáctidenní karantény a přepínaly se celé třídy nebo školy do toho režimu distanční výuky dle zákona, tak to nehrozí, protože ministerstvo zdravotnictví jednoznačně deklarovalo jiný přístup. Co se týká podzimu, na který jste asi ptala, tak myslím, že každého z nás by zajímalo, jak se ta situace bude vyvíjet, a právě to screeningové testování má napomoci ministerstvo zdravotnictví, aby včas zjistilo, kterým směrem se epidemie v České republice bude vyvíjet. A co se týká zásahu ve školách, ale i ve firmách, kdekoliv jinde, tak ministerstvo zdravotnictví říká, že nebudou plošná opatření. Krajské hygienické stanice by tedy i v případě škol měly postupovat podle jednotlivých případů a tam bude záležet na tom, jak velkému výskytu v té dané škole dojde. Jestli k tomu dojde v družině nebo jak nastoupili, nebo jak přistoupili k tomu dodržování nebo maximálního dodržování homogenity skupin a podobně. Tedy epidemické šetření rozhodne o tom, jestli se zavře půlka třídy, třída nebo celá škola, to asi těžko, ale třeba více tříd.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka
Pane poslanče, dává to smysl?

Lukáš BARTOŇposlanec PS PČR /Piráti/
Dává to smysl. Jenom bych doplnil, že stejně jako v minulém roce byl kamenem úrazu toho, že jsme neuměli reagovat rychle. My musíme potřebovat umět reagovat rychle a pokud, upřímně řečeno, budeme spoléhat s rozhodnutím na krajskou hygienickou stanici, byť je to orgán, který má vydat správní rozhodnutí a bylo by to dobrý, kdyby ho vydal během několika hodin, ale v momentě, kdy hygienická stanice nereaguje třeba 2 dny, tak je to špatně. Proto my prosazujeme, aby byla větší pravomoc ředitelů škol třeba i s konzultací s zřizovatelem, aby tady došlo k rozhodnutí během řádu hodin. Třeba my tam chybí v těch opatřeních, co se má dělat, když přijde žák do školy a má prokazatelně rodinného příslušníka ve společné domácnosti nemocného. Má s ním zacházet úplně stejně jako s ostatními nebo je to rizikové potenciálně nebezpečný žák? Neměl by mít test třeba každý den? Nebo, co se má dělat, když ho Krajská hygienická stanice nepošle ten den do karantény, ale on přijde do školy.