Zdroj: ČT 24, 5.5.2020, Rubrika: 20:00 90′ ČT24

Roman FOJTA, moderátor
Školské odbory hygienický manuál, jak už zaznělo ministerstva kritizovali. Co přesně se jim nelíbí teď řekne přímo ve vysílání šéf školských odborů František Dobšík. Dobrý večer vám přeju. Chcete, prosím, ještě reagovat na ta slova ministra školství Roberta Plagy, která jsme právě slyšeli?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Je hezké, že to projednával s řediteli škol. My máme zase informace, že s představiteli asociací o tom víceméně vůbec nejednal, takže je to prostě jeho zodpovědnost, jak ministerstvo tento manuál připravilo a samozřejmě, co se týká bezpečnosti práce a toho nešťastného neplaceného volna, které opravdu považujeme za faul vůči učitelům, tak si myslím, že někdo mu velmi špatně poradil.

Roman FOJTA, moderátor
Říkáte nešťastné neplacené volno, podle vašeho názoru by to tedy mělo být řešeno jak?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
To je úplně jednoduché řešení, protože neplacené volno o to si žádá zaměstnanec. To mu nemůže nikdo nařídit. To je prostě omyl. Je to samozřejmě v tom manuálu řečeno, po dohodě, ale tady máme obavu, že zaměstnanec učitel je v tom nerovném postavení vůči řediteli, který se rozhodne, že toto doporučení, které považujeme opravdu za faul, že využije, protože vy když budete ta riziková skupina, což za to děkujeme konečně ministerstvu, že to pojmenovalo, protože jsme o to žádali už od 17. dubna, aby bylo vyjasněno, kdo je ta riziková skupina, tak konečně to víme a ten učitel když bude v této rizikové skupiny nebo se za ni pohybu považovat, tak to řediteli oznámí a ten by ho měl přeřadit na jinou práci, ta jiná práce může být samozřejmě ta distanční výuka, nebo to může být, dejme tomu, nějaká práce třeba v kabinetě, kde se nepotká s jinými potencionálně nakaženými nebo žáky a nebo tedy ho má převést nebo nebude mít tu možnost ho převést na jinou práci, tak tam nastupuje § 108 zákoníku práce, kde to je překážka na straně zaměstnavatele a ten zaměstnanec je za plnou náhradu 100 procentního platu doma, tak jako když jsou to třeba vedlejší prázdniny, když mu nepřidělí jinou práci.

Roman FOJTA, moderátor
Možná v téhle souvislosti, my jsme tady před malou chvílí slyšeli názory dvou ředitelů škol tady na toto téma. V podstatě oba se vyjádřili unisono, že určitě nebudou žádného ze svých rizikových zaměstnanců, pokud by mě opravdu strach z onemocnění, nutit, aby šel na placené volno, čili není možná i ze strany odborů čas na to trošku důvěřovat ředitelům škol, že se budou chovat prostě jako lidi?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Já si myslím, že tady jsem se vyjádřil, že důvěřujeme ředitelům škol a že ty excesy budou a že kdyby ministerstvo projednalo dopředu ten manuál, tak se toto dalo odstínit, že by to tam vůbec nemuselo být. A jak jsem hovořil už v jiných médiích, že to navozuje určitou tenzi a prostě stresy ve školách, že toto k tomu prostě přispělo a já mám na stole už několik vyjádření od třeba učitelky samoživitelky, která prostě je v té situaci, že paní ředitelka hnutí do neplaceného volna, takže já děkuju panu Křiklavovi i paní ředitelce Gymnázia Prachatic, že k tomu takto osvíceně a lidsky přistupují. K tomu bych chtěl vyzvat všechny ředitele, aby prostě na tu větu, kterou ministerstvo dalo, aby prostě zapomněli, že existuje.

Roman FOJTA, moderátor
Tady máme dotaz divačky Eva se ptá nebo možná spíš konstatuje. Takový zmatek ve školství nikdy nebyl. Fůra věcí je na bedrech zřizovatele, na rozhodnutí školy, rodičů každý se může rozhodnout, jak uzná za vhodné. Jaké je to vedení? Vždyť je to bezbřehý liberalismus bez pravidel. Vnímáte to také tak, není to naopak? Tutéž otázku jsem kladl v úvodu pořadu panu řediteli Křiklavovi. Není to naopak lepší, že ředitelé mají větší volnost?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Ředitelé je to možné, že mají větší volnost, ale o to mají větší zodpovědnost a ono dokud se nic nestane a nikdo se nenakazí. Nestane se tam prostě žádný problém, tak to zaplať pánbůh proběhne. Já budu velmi rád, když se to tak stane, ale jinak je to jedna obrovská improvizace a vůbec to těm ředitelům nezávidím, že to takto musí organizovat.

Roman FOJTA, moderátor
Další dotaz diváka Jan Mudra se ptá, na odborných školách teď půjde o přípravu na praktické maturitní zkoušky to u mnoha oborů nejde při dodržování dvoumetrové vzdálenosti v rukavicích a rouškách. Přemýšlel nad tím někdo? Co si myslíte vy, přemýšlel nad tím někdo?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Mám obavu, že až tyto detaily Ministerstvo školství neřešilo. Já mám teďka na stole podnět třeba ze základních uměleckých škol, kde v tom manuálu není umožněna distanční výuka. Mohou ty školy tedy učit distančně dál, anebo musí všichni žáci ZUŠ nastoupit v pondělí jako nebo v průběhu teda týdne do základních uměleckých škol. Toto opravdu přineslo spoustu rezonancí, spoustu prostě těch penzí toho, kdy prostě ředitelé na jednu stranu samozřejmě chtějí, aby ten normální život prostě v České republice začal, ale ministerstvo podle mého názoru, tak jak pan ministr říká, že to je v pořádku, to v pořádku rozhodně není.

Roman FOJTA, moderátor
Ještě jedna věc podle vašeho vyjádření vám vadí také nejasný způsob financování ochranných pomůcek, které pomůcky máte na mysli? Co přesně vám na tomto vadí?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Mně osobně vadí, že v podstatě, tak jak to vykládá Ministerstvo zdravotnictví, že ty prostředky, které mají ochránit dýchací cesty, že tedy nejsou nebo nemůže se na ně pohlížet jako na ochrannou osobní pomůcku tím pádem zaměstnavatel není povinen zajistit. Ale pak je tam otázka vyhodnocení rizik, a to mi také chybí od ministerstva, že tomu ředitele nevyzvali, aby vyhodnotili rizika jako zaměstnavatel, že podle typu škol je to jinak mateřské škole jinak, na základní, jinak to bude třeba při těch závěrečných zkouškách, jestli je tam potřeba ochranného štítu, rukavic, větší míry dezinfekčních prostředků. A k tomuto ministerstvo vůbec nepřistoupilo, takže tu bezpečnost práce podle nás v tom manuálu naprosto zanedbalo.

Roman FOJTA, moderátor
Dobře a pokud jde o ty roušky a pokud nemusí zaměstnavatel zřizovatel školy zajistit roušky nevyplývá z toho jasně implicitně, že si to má zajistit zaměstnanec sám?

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
To z toho samozřejmě vyplývá, a to se nám nelíbí, protože aspoň část, kdy třeba tam budou budou učitelé zkoušet a budou tam být celý den u maturit tak, kolik kusů roušek, když to budou jednorázové, které by se podle předpisů měli vyměnit po dvou hodinách, kolik bych si jich museli koupit. To si myslím, že vůči těm zaměstnancům není až tak úplně dobrý přístup, že tam se ministerstvo k tomu mohl postavit více vstřícněji.

Roman FOJTA, moderátor
Říká František Dobšík předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Děkuju, že jste byl hostem ve vysílání večerní Devadesátky.

František DOBŠÍK, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Já také děkuji.

Roman FOJTA, moderátor
Některé sněmovní strany doporučení Ministerstva školství kritizují, například podle Starostů a nezávislých resort svou zodpovědnost přesunul na ředitele. Předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi pak vadí, že docházka žáků do škol bude dobrovolná.

Petr GAZDÍK, místopředseda hnutí /STAN/
Ministerstvo vlastně většinu té pravomoci teď přeneslo na ředitele škol a jednotlivé učitele a řeklo jim poraďte si. Tak to je, když jsme to srovnávali třeba s podobným dokumentem, které má slovenské ministerstvo školství tak ten je mnohem jasnější. Stejně tak klasifikaci ministerstvo sice doporučuje, ten dokument je trochu od Šumavy k Tatrám je velmi rozvláčný. Nicméně ptají se mě učitelé na konkrétní otázky. Včera se mě ptala jedna němčinářka, říkala chlapec má 3 čtverky za únor a do března od té doby neudělal nic, kontaktovala jsem rodiče. Nespolupracuje, má samé nedostatečné, nespolupracuje mám mu dát 4, za co. Jakým způsobem mají učitelé třeba tuto situaci konkrétní řešit.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
Já jsem nespokojen s tím, že to je na principu dobrovolnosti a pokud vím, tak už od Marie Terezie je na území současné České republiky platí povinná školní docházka, takže ta rozvolňování mají být dělána tak, že existuje povinná školní docházka a měli by se jí lidé podřídit. Já chápu ty věci, které se těžko řeší zejména ve chvíli, kdy rodiče, například ještě stále nemají zaměstnání, protože ta konkrétní profese ještě není uvolněna, ale po skončení nouzového stavu nevidím důvod, proč by to mělo být na bázi dobrovolnosti.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda sněmovního školského výboru /Piráti/
Já jsem rád, že alespoň známe náznak, jak se bude vyvíjet situace, ale chybí mi tam úplně odůvodnění a zdravotní kritéria, která vedou k jednotlivým opatřením. Jako příklad uvedu pokud je zdravotním kritériem, že se nemají shlukovat děti do větších nehomogenní kroužků, tak potom nechápu, jak na mateřské škole může být přitom 28 dětí, na prvním stupni do 15 a na druhém stupni a střední škole žádný. Takže tady nám chybí ty základní kritéria zdravotní, která vedou k jednotlivým opatřením.

ČT 24