Praha, 15. října 2019 – Pirátský poslanec Lukáš Bartoň dnes spolupředstavil záměr na předložení zákona o eutanazii, který by měl být předložen Sněmovně na přelomu února a března roku 2020. Návrh bude vycházet z myšlenky, že o eutanazii může požádat pouze dospělý člověk v terminálním stádiu smrtelné nemoci. Na návrhu již rok pracuje společně s poslankyní hnutí ANO Věrou Procházkovou. S tou včera pořádal seminář, který se problematikou zabýval a kde vystoupili zahraniční hosté ze zemí, které již zkušenosti s eutanázií mají.

„Pro mě je důležitá svoboda volby. I člověk v závěru smrtelné nemoci by měl mít svobodu volby o konci svého života a společnost by měla jeho vůli respektovat. Zásadní je pro mě, že žádný lékař nebude mít povinnost eutanazii provádět a pacient může učinit svou žádost pouze na základě všech informací o možnostech v terminálním stádiu nemoci. Pacient nesmí být při svém rozhodování pod tlakem finančním ani žádné zájmové skupiny. Eutanazie je jedna z možností pro pacienty, kteří si nevyberou cestu paliativní péče. Musí to být čistě svobodné rozhodnutí pacienta a zákon musí mít pojistky proti zneužití,“ uvádí Bartoň.