novinky.cz

Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která ruší pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu do 0,5 promile. Doposud mohli vodáci za požití alkoholu dostat pokutu až 100 tisíc korun. Senátoři chtějí prolomení nulové tolerance i pro cyklisty, a tak to v rámci pozměňovacího návrhu k novele zákona doplnili a novelu schválenou poslanci v březnu vrátili do Sněmovny. 

Senátoři sice vyjádřili souhlas s tím, že by nulová tolerance pro vodáky měla být prolomena, ale zároveň chtějí, aby si pivo mohli dát i cyklisti. Takový návrh zákona už byl v Senátu několikrát a zatím se ho podařit neprosadilo. 
Pirátský poslanec Lukáš Bartoň, který je předkladatelem návrhu a hájil ho i v Senátu, před senátní změnou varoval s tím, že by se nemuselo ve Sněmovně změnu vůbec podařit prosadit a navíc by se to nestihlo před začátkem vodácké sezóny. 
Za prosazení zákona bez změny Senátu se postavil i zlínský hejtman Jiří Čunek, který je dlouhodobě také pro prolomení nulové tolerance pro cyklisty, ale v rámci toho zákona je to podle něj komplikace. 
Vodáci zákaz stejně porušují 
Předkladatelé návrhu kritizovali především to, že současný stav je nesmyslný, protože je v podstatě nevymahatelný a vodáci sami ho nerespektují. 
Poslanec Lukáš Bartoň argumentoval především tím, že alkohol požívá 80 procent vodáků, a je proto zjevné, že represivní politika problém neřeší, ačkoli je možné ukládat pokuty. 
Omezení pouze pro zadáky 
Piráti byli původně pro úplné zrušení toleranční hranice. Ve Sněmovně nakonec prošla kompromisní varianta, kdy nebudou vodáci pokutováni do 0,5 promile alkoholu v krvi. Zda se podaří zákon ve Sněmovně schválit s pozměňovacím návrhem Senátu bude jasné nejdříve v červnu. 
Změna se však netýká všech vodáků na řekách, nýbrž pouze vůdců malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci. V případě kánoí i raftů se omezení do 0,5 promile týká zadáka, háček může mít v krvi alkoholu víc.