ČT:

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
Dobrý večer. 39 095 korun, na takový průměrný plat se letos podle ministerstva školství dostanou učitelé. Jejich platy naposledy vzrostly v lednu. Polepšit si letos mají celkově o 15 procent. Plat učitele, tedy oněch průměrných 39 tisíc, se skládá z více složek. Přibližně tři čtvrtiny sumy tvoří pevná část. Každý měsíc učitelé dostávají ještě příplatky třeba za třídnictví, funkci zdravotníka nebo správce učebny. Nejmenší složku potom tvoří odměny, ty ředitelé udělují jednorázově například za dobré pracovní výsledky nebo za pořádání různých akcí, jako jsou exkurze nebo soutěže. Tenhle graf potom ukazuje, jak roste průměrný plat učitelů, to je ta horní křivka. V posledních letech se zvyšoval o něco rychleji, než celková průměrná mzda v Česku. Zatímco v roce 2013 byl rozdíl 1600 korun. Loni už se plat učitelů vzdálil průměrné mzdě o více než 3 tisíce. A jak se budou platy učitelů vyvíjet v dalších letech? Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že dosáhnou na konci jejího volebního období nejméně 150 procent úrovně z roku 2017. To by odpovídal sumě 46 tisíc korun a sněmovna tento týden dokonce projednávala návrh Pirátů, který vládu vyzýval, aby nejpozději příští rok zvýšila učitelům platy na úroveň 130 procent průměrné mzdy. Velmi hrubým odhadem při zachování současného růstu mezd by to znamenalo přibližně 47,5 tisíce, sněmovna ale nakonec výzvu neschválila. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Sněmovna chce, aby se zvyšovaly platy učitelů, ale reakce vlády, vládních poslanců je, že nechtějí zvyšovat platy v roce 2020, chtějí si to udržet ještě o rok později. 

Jaroslav FOLDYNA, poslanec /ČSSD/
Tady na to máme nějaké volební období a to volební období nekončí, a to, co ta vláda prohlásila, to se plní, zvedají se platy učitelů, takže nelze tady hlasovat bezrozmyšlenkovitě o těchto věcech. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
To byl důležitý názor, co jsme teď slyšeli od poslance Foldyny, protože to byl právě on, který zpochybnil své původní hlasování, a proto se ona výzva Poslanecké sněmovny hlasovala druhé a napodruhé neprošla. Ovšem závazek vlády navyšovat platy učitelů dnes zopakoval také sám ministr školství Robert Plaga a tím reagoval na protest učitelů. 

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Já, pokud vnímám ten protest učitelů, tak ho vnímám jako určitý symbol toho, že nesmíme zapomínat na české školství. A za sebe říkám, že na ně nezapomínáme, to znamená, ano, pokud 20 let jsme hřešili na to, že čeští učitelé všechno skousnou a že nemusíme vzdělávání a že nemusíme vzdělávání dát dostatek prostředků a podmínek pro to, aby školství bylo kvalitní, tak ten protest takto chápu a vnímám. Za sebe mohu říct, že to, co jsme si předsevzali na začátku volebního období, tak plníme, to znamená, učitelům se přidává a nejenom učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům na školách a budeme v tom pokračovat i v letech 2020 a 2021. To, že ve sněmovně došlo k nějaké roztržce, to je sice pravda, ale mě jako ministra školství primárně zajímá, abych měl dostatek prostředků pro pedagogy a nepedagogy v roce 20 a 21 a ten slib ministryně financí mám. 

redaktorka
Takže to platí stále, že opravdu, ta vaše představa, jakým růstem bsy se mělo přidávat učitelům, tak tak to bude. 

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Mám cílem je a z toho nehodlám uhnout, aby bylo splněno to, co bylo na začátku slíbeno, to znamená, že průměrný plat českého učitele bude na konci roku 2021 150 procent výše roku 2017. K tomu máme nastavenou strategii a chci, aby bylo opznat, když si vezmeme rozpočet roku 2020 a střednědobý výdajový rámec, to znamená, výhled rozpočet na 2021, aby bylo zcela jasné, že ten slib vláda splní. 

redaktorka
Ti učitelé taky zmiňují částku 130 procent průměrné mzdy. Jak se stavíte tady k tomu požadavku, jak to vypadá? 

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
I v tom usnesení, které sněmovna přijala, tak se o této, o této hodnotě hovoří, je to hodnota, ke které musíme mířit, to znamená, to znamená, má bych byl velmi rád, kdyby ty střednědobé. 

redaktorka
Vy už jste trošku zmínil to, co se dělo ve sněmovně, jaký je to tedy signál pro vás, jak budete třeba reagovat na sněmovnu dál, na to, co s děje jtam. 

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Pro mě je klíčové teďka vyjednávání s ministryní financí, a to aby jako vláda jsme dali návrh rozpočtu, který nebude obsahovat skryté díry ve školském rozpočtu, což se nám v roce 2019 povedlo a peníze, které jdou do regionálního, ale i vysokého školství, tak budou dostatečné k navýšení platů pedagogů. K tomu vyvíjí ministerstvo školství svoje úsilí a pak samozřejmě budu chtít v duchu těch debat v sněmovně, aby sněmovna podpořila rozpočet v kapitole školství v té poslední fázi schvalování zákona o státním rozpočtu, to znamená na podzim roku 2019. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Stále s námi ve spojení Karel Rais, místopředseda školského výboru z hnutí ANO. Co se to, prosím, pane místopředsedo stalo v Poslanecké sněmovně. Vaše kolegyně, paní Valachová, to hodnotí jako pošpinění koaliční spolupráce, to řekla dnes pro Českou televizi. Proč to dvojí hlasování, jak si to vykládáte? 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak tomu, já to slyším poprvé samozřejmě, pošpinění koaliční spolupráce, teď je otázka, který ze dvou subjektů koho pošpinil, protože tam si myslím, že tak jak říkal pan ministr, pro nás je závazný v podstatě programové prohlášení vlády, kde se hovoří o navýšení do konce volebního období, to znamená, do toho roku 21, tak jak bylo řečeno, tady těch, na tu částku plus minus 45, 46 tisíc. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Takže vám šlo o to, aby to nebylo už v roce 2020, jak chtěli poslanci, ale až v roce 2021. 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Ne, ne, ne, nám šlo hlavně o to, aby se, aby se v prvé řadě proběhlo vyjednávání s paní Schillerovou, abysme, aby v podstatě nebyla zavázaná nějakými, nějakými úvahami, které byly opět víceméně nesystémové a které byly prostě teď s prominutím vycucány z prstu v tom smyslu, že mohl přijít někdo jiný a říct, že to může být hned příští rok … 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobře, to, to určitě nezpochybňuji, ale mně jde teď hlavně, takhle je to první usnesení z toho, z toho roku 2017. Tam to bylo naprosto, tam to bylo schválený většinou. To bylo doporučení a já se domnívám, že ti kolegové přišli prostě ve špatnou chvíli. měli počkat na ty vyjednávání, na ty vyjednávání prostě s ministryní. Třeba se, a to si myslím, že se prostě vlamují do otevřených dveří. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak to znamená co, že se vlamují do otevřených dveří? Že to zkrátka půjde, že dělá vláda všechno pro to, aby plat průměrný učitele byl někde kolem 47 tisíc už v roce 2020, to bude? 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
My se budeme snažit … No, toto já nevím, to musí být … 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Že zkrátka půjde, že dělá vláda všechno pro to, aby plat průměrný učitele byl někde kolem 47 tisíc už v roce 2020? 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Když se budeme snažit, my se budeme … No, toto já nevím, to musí být výsledek jednání ministr školství a ministryně financí, tak jak to bylo řečený a ne, aby prostě tam byl dopředu nějaký nátlak, čili to jsme si mohli vymyslet, já se ptám, proč zrovna 130, proč ne 140, proč ne ke konci roku, proč to teda nemůže být, v čem … 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak 130 to je asi proto, že tento lib padl už v roce 2003 od ministryně Buzkové, jak tvrdí Pedagogická komora, to je stále stejný slib, že, 13 let nebo 16 let … 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak to můžeme takhle jít do 30letý války zpátky, to prostě, to prostě, já si fakt myslím, že je potřeba vyjednat, musíme být rádi, že probíhá vyjednávání všech těch /nesrozumitelné/, těch zájmovejch skupin, to znamená odborů, učitelů, ministerstva školství, ministerstva financí. A tam dojde k nějaký, k nějaký domluvě. Pak se dá o tom hovořit, jestli ta domluva dopadla dobře nebo špatně, ale v každém případě pořád je tady to programový prohlášení vlády, který, jak jsme slyšeli, prostě ministr chce dodržet. Čili … 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak dobrá, tak já, díky za vysvětlení a co míní šéf školských odborů, teď zajímalo by mě, vy cítíte tu dobrou vůli ze strany ministerstva školství, že v roce 2021 bude učitel brát 47 tisíc. 

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Tak je to závazek ve vládním prohlášení, který já beru, že to je v podstatě jakoby bible pro tu vládu. Tady by musela nastat asi nějaká nepředvídaná ekonomická krize, aby se ty sliby neplnily, protože to není jenom otázka slibů, to je, za tím slibem se skrývá pro mě něco jako dalšího, jo. To, že opravdu učitelé budou motivovaní, že ta profese bude atraktivní pro absolventy pedagogických fakult, že nebudou odcházet nikam jinam, že to má x těch souvislostí, že to není vymyšlené nějaké číslo, že to je v podstatě jakoby meta, kde prostě to srovnání může … 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
To chápu, že tomu tak můžete rozumět, ale mně jde o to, co vnímáte v praxi, protože jsme také slyšeli ředitelů a učitelů, že mnohdy ty peníze, zejména do netarifních nebo výhradně do netarifních složek platu tak vůbec nedorazí. Někde je ředitelé nerozdělí, protože potřebují více přidat kupříkladu školníkům, teď nechci, aby to vyznělo ošklivě, ale třeba to tak bývá, že ta potřeba je větší na některých školách, tak stane se to skutečně podle vás? 

František DOBŠÍK, předseda, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Takto, já jsem se vyjádřil už několikrát, že nenárokové složky alias osobní ohodnocení je pro mě něco jako paní Colombová a za tím si stojím, že to chceme teď pohlídat právě, protože my jsme chtěli co nejvíc do tarifů, protože to je transparentní, to je prostě neoddiskutovatelné, těch 5 procent. V současné době teprve ředitelé dostávají v rámci rozpočtu některé kraje na základě normativní metody krajské soustavy normativu rozepsali školám, takže teď je ten okamžik, kdy do 14., myslím, dubna mají kraje dát splátky, referenci ministerstvu jako po té linii státní správy, jak to s tím kroupasejm dopadlo, takže teď je ten okamžik, kdy by ti ředitelé měli ten sbor seznámit, pokud jsou tam odbory, mohou vykomunikovávat, co ten ředitel s ním udělá, jestli to takže jestli si někdo stěžoval, že ty peníze, o které se bavíme v letošním roce, tak to je něco, co znáte z praxe? 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak můžeme se na to ostatně zeptat. My jsem slibovali také hlas učitele, respektive učitelky nemohli jsme k dnešnímu dni vybrat někoho jiného než novou ocenění Zlatý Ámos. Je tu s námi ve spojení Pavlína Kopáčiková ze Základní a mateřské škol Vacov v jižních Čechách. Přeju dobrý večer a omlouváme se, že jsem vás. Přeju dobrý večer a omlouváme se, že jsem vás tyti od večeře letu, nepletu se. 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Dobrý večer. Slyšíme se. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tedy pro zajímavost, vnímáte tu debatu o tom, že by se teď měla rozdělovat netarifní složky platu nebo respektive…, ano, díky moc za to potvrzení, aspoň, že byste měli vědět, na čem jste a nevím, ta cifra třeba, 39 tisíc, o které se bavíme v letošním roce, tak to je něco, co znáte z praxe? 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Samozřejmě, že vnímám tu diskusi kolem, která tady probíhá, ale protože jsem teď momentálně asi pár hodin vítězkou Zlatého Ámose, ta všechno vidím v tom školství růžovými brýlemi, a to vítězství některých pražských škol, kde učitelé říkají: „Ne,my to nejsme a nikoho takového neznáme.“ Vy někoho takového znáte? 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Tak já učím na malé jihočeské vesnici neznám ve svém okolí nikoho,kdo bych bral takové peníze, ale zkuste si představit, že se bavíme zítra. Cítíte se v malé jihočeské vísce dostatečně ohodnoceni? 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Myslíme si, že by měl mít ředitel školy dostatek mít ředitel školy dostatek financí na to ohodnotit lidé, kteří dělají nad rámec i svých povinností, ozývej odměnit ty, které, které, dělají něco navíc, a to docela keří třeba si splní jen to základní. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
A děje se to? 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Jestli vám takhle odpověď stačí ode mě. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
No, částečně ano, ale částečně ne, protože by mě zajímalo, jak to vypadá v praxi. Slyšeli jsme, že peníze mnohdy přicházejí se zpožděním, později než by třeba ředitelé čekali a někde říkají,že doklonce ani netarifní část netarifní složku mzdy, které plavou jaksi ve vzduchu, aspoň to tak vypadá. 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Tak my peníze dostáváme včas, dostáváme to, co máme podle smlouvy a víc by vám k tomu asi řekl náš pan ředitel. Já si prostě myslím, že by měl člověk, který odváží odvádí kvalitní práci, dostat kvalitně zaplaceno a to by mělo být v kompetenci pana ředitele, ten přede nejlépe ví, kdo, jehož kolek pracuje dobře a kdo třeba jeho školek pracuje, dobře a kdo třeba tolik ne. Děkuju. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobrá. To určitě. Mě by zajímalo obecně, když se učitelé baví a teď nemluvíme jenom o vaší škole, zda to tak bývá s řediteli. Zda třeba neupřednostní nějaké jiné náklady ve škole. 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
To by byla asi otázka pro pajna ředitele, ale já myslím, že asi jak je třeba, jak kde, na jaké škole. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobrá, tak se prosím, pojďme chvíli bavit nebo už jenom jednou otázkou přímo o vás. Vy máte vypočítáno, o kolik vám se třeba zvedl plat v posledních měsící?“ 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Víte, já možná budu vypadat divně a já svoji výplatní pásku úplně nesleduji, takže vám teď nepovím, kolik, o kolik se zvedla moje ástka na výplatní pásce, není to úplně pro mě teď nejdůležitější. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak to jste šťastný člouvěk, každopádně díky moc za … 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Jsem, děkuju, zatím já taky děkuju. 

Pavlína KOPÁČIKOVÁ, vítězka ankety Zlatý Ámos
Ještě poslední otázka. Pane místopředsedo Reisi, těch 11 procent, které uvádí ministerstvo školství jako meziroční zvýšení , v posledním balíku informací, tak nakolik je to podle vás tedy dostatečné, když se mluvilo o procentech 15, nakolik skutečně těch 15 je něco, co učáitželé uvidí? 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
No, tak my se na to musíme dívat, do odchází, z ministerstva školství a co ví i učitel . Tam mezi tím jsou jakýsi mezičlánky, jsou jasný naprosto kraj a pak ředitel, tak jak jste říkali, takže to, co uvidí učitel, to je záležitost, tak jak tady bylo řečený, taky pana ředitele, který 
to je zodovědný za ten chod té školy. Takže to bych k tomu asi dodal. 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobrá, tak díky moc tedy. Karel Rais, místopředseda školského výboru sněmovny z hnutí ANO byl s námi. Mějte se hezky. Mějte se hezky. Zdravíme do Brna. Na shledanou. 

Karel RAIS, místopředseda výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Díky na shledanou.