Deník:

Po dvou vypitých desítkách se nebude třeba na vodě obávat kontroly. 

Vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Jen pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, jež nepodléhají evidenci, má platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To odpovídá asi dvěma pivům „desítkám“. 
Vztahovat se to bude na méně významné vodní toky, na významných tocích bude i nadále platit nulová tolerance. 
Počítá s tím poslanecká novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou včera schválila sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. 
Poslanci se v závěrečném hlasování přiklonili k návrhu Milana Ferance (ANO), který dovoluje vůdcům plavidel hladinu půl promile alkoholu v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší. Feranec svůj návrh připravil ve spolupráci s ministerstvem dopravy. 
Obdobné pozměňovací návrhy, které počítaly s 0,8 promile, respektive jedním promile, předložili další poslanci v čele s Pirátem Lukášem Bartoněm. Sněmovna se k nim však nepřiklonila. 
„Nejedná se o generální pardon pro opilce,“ řekl o návrzích zpravodaj a poslanec ODS Vojtěch Munzar. 
Tolerance alkoholu, jak ji schválila sněmovna, bude platit jen na některých vodách. 
Týká se to jen takzvaných nesledovaných vodních cest nebo účelových vodních cest, a nikoli dopravně významných vodních cest . Tedy úseků velkých řek jako Vltava a Labe, na nichž plují velké nákladní lodě. 
Poslaneckou novelu iniciovali Piráti a podepsali ji poslanci i z dalších klubů. 
V původně předložené podobě měla zrušit pokuty vodákům za plavbu pod vlivem alkoholu.