Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Vodáci by mohli plout po některých méně významných úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Vůdci malých plavidel bez vlastního pohonu by se však museli vejít do stanoveného limitu půl promile alkoholu v krvi. Počítá s tím poslanecká novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou dnes chválila sněmovna a která nyní poputuje do Senátu. Poslanci se v závěrečném hlasování přiklonili k návrhu Milana Ferance z hnutí ANO, který svůj návrh připravil ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Obdobné pozměňovací návrhy, které ovšem počítaly s 0,8 promile, respektive jedním promile, předložili další poslanci v čele s pirátemLukášem Bartoněm, ty však sněmovna neschválila, právě Lukáše Bartoně nyní vítám v našem vysílání, hezký večer. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Dobrý večer. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Vy jste sněmovnu nakonec nepřesvědčili, že limit by měl být 0,8 promile. Přesto výsledek vnímáte jako úspěch? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Vnímám výsledek jako úspěch, protože i kompromisní pozměňovací návrh na půl promile je lepší než současný stav, kdy je tolerována absolutní nula. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Proč si myslíte, že to je lepší, že je nutné upravovat zákon o vnitrozemské plavbě takovým způsobem, aby mohli vodáci pít alkohol? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Vodáci pijí alkohol již tradičně, bylo to vždy, je tomu tak a bude tomu tak. To pouze zákon o vnitrozemské plavbě nerespektoval současný stav, nerespektoval běžné chování a říkal, že nesmí pít alkohol a dával tam pokuty, takže už jen z toho principu, že lidé, když nepovažují pravidla za důležitá a tak nerespektují ten zákon a vlastně chování vůči zákonu ignorování ho je negativní chování, není to dobré. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Pane poslanče a když říkáte, že vodáci pili, pijí a budou pít alkohol na vodě, tak to má být tedy nějaká záchrana české tradice národní? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Ne, ne, je to standardní chování, vodáci jsou skupina lidí, kteří tráví svou dovolenou na té vodě, ta voda neslouží k tomu, abychom se přepravili z bodu A do bodu B. Je to jen pro to, je to o tom užívat si u vody nebo na vodě svou dovolenou. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
A pít. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Neomezoval bych to, jestli si u toho může dát jedno pivo nebo si dnes nedá žádné pivo. Nemá to smysl a není to společensky negativní, není to společensky špatné na tolik, abychom to zákonem museli represí potírat. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Říkáte, že to není společensky negativní, ale není to nebezpečné povolovat alkohol na řekách. Protože jiný návrh z vašich řad požadoval dokonce až jedno promile. To už je docela silně opilý člověk. A když se mluví o méně významných tocích bez lodní dopravy, tak jezy a nebezpečné šlajsny jsou i na nich. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Ano, jsou. Náš původní návrh se zabýval tím, že zrušíme pokuty za alkohol pro vodáky na vodě úplně bez ohledu na to, jaké promile tam budou mít, protože platí všeobecný zákon. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Já se ptám, jestli to není nebezpečné, jestli to není nebezpečné. To je podle mě důležitá otázka. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Ano, nebezpečné je už jít na vodu, když to budeme brát takhle. Nebezpečné je vyjít z baráku, to znamená, neznamená, že všechno, co není extra bezpečné, že bychom měli zákonem zakazovat nebo pokutovat. Takže je na každém, jak zvládá alkohol, jak stráví svou dovolenou a na kolik si může co dovolit, takže netrestat lidi jen za to, že se napijí, ale míti zákonem stanovené hranice o tom, jak se mohou pod vlivem alkoholu nebo obecně chovat vůči svému okolí. Tak to máme. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Pane Bartoni, vy jste začal mluvit o tom zrušení pokut. Původně jste je chtěli zrušit úplně, to ovšem neprošlo, pokud tomu správně rozumím. Čili co se teď v praxi změní? Bude tam těch 0,5 promile, ale ke kontrolám a pokutám tedy může i nadále docházet. Je to tak? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
V současné době ještě teď platí, že je nulová tolerance pro toho, kdo vede plavidlo i pro člena posádky, to znamená pro hačka i pro zadáka. A my jsme navrhli a sněmovna dnes schválila, že háček bude vyjmut úplně a zadák bude omezen půl promile. Je to kompromisní návrh. My jsme původně právě zamýšleli, že by byli úplně vyjmuti oba dva, a to jen z toho důvodu, že máme obecné zákony, které definují, jak se můžeme chovat, jaké máme obecná pravidla. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Promiňte, ještě že vám, máme málo času, tak promiňte, že vám skáču do řeči. Ještě jedna věc, jak jste mluvil o háčku a zadákovi, tak plavidla, to jsou také velké čluny, které také nemají pohon. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Jedná se o malá plavidla. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Ale člun, do kterého se vejdou třeba čtyři lidé, ty by tam nebyly? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Člun, do kterého se vejdou čtyři lidé, bezmotorový, musel by být bezmotorový. Nesměl by podléhat registru. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Já rozumím, já to znám ze Sázavy, ale zajímá mě, když tedy norma řeší alkohol pouze u vůdce plavidla, tak nebude se moci v lodi v případě potřeby opilí vůdce ozvat, že vůdce není například, všichni ostatní budou opilí jak zákon káže? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Tak to je i v současnosti. To plavidlo vždycky musí někdo vést. Někdo musí řídit, je to obdobné jako v automobile. Vždycky máme jednoho řidiče a pak máme posádku vozidla, tak i v té lodi je někdo, kdo řídí, ten je zodpovědný za celé to plavidlo a pak tam máme ty ostatní. A teď jde o to, jestli se podílejí na plavbě nebo ne. Pokud se na plavbě nepodíleli i dnes, tak se na ně ta nulová tolerance alkoholu vůbec nevztahovala. 

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
Říká poslanec za Piráty Lukáš Bartoň. Moc se omlouvám, děkujeme a mějte se hezky, na slyšenou. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Nashledanou.