denik.cz:

Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh Pirátů na změnu zákona o vnitrozemské plavbě. Ten podle nich totiž dekriminalizoval pití alkoholu u vodáků. 

Lidé tak už od příští sezony nebudou stíhaní za to, že požili alkohol i v momentě, kdy nikoho dalšího neohrožují. Respektovat však budou muset i nadále horní hranici půl promile alkoholu v krvi pro vůdce malých plavidel. 
„Schválení novely považuji za krok správným směrem. Snižuje poněkud přehnanou represi ze strany státu vůči vodákům a podporuje svobodné rozhodování jednotlivce, uvedl předkladatel návrhu Lukáš Bartoň (Pitáti). 
Lidé by však měli mít na paměti, že novela nezbavuje vodáky povinnosti dodržovat zákony, které se plavby týkají. Policie nebo Státní plavební správa tak i nadále může zakázat plavbu člověku, který je pod vlivem alkoholu. 
I nadále také zůstávají v platnosti ustanovení o dalších předpisech. Například trestní zákoník, který hovoří o ohrožení ostatních osobou, která je vlivem alkoholu nezpůsobilá ovládat plavidlo. 
Autor: Redakce