Mladá fronta DNES: 

Podle usnesení sněmovního školského výboru dětský program České televize čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže včetně dětí v předškolním věku. Na návrh předsedy výboru Václava Klause ml. tak poslanci reagovali na reportáž odvysílanou v rámci dětských Zpráviček, podle které se školáci na Izraelem okupovaném území Palestiny obávají, že je nebude mít kdo učit, protože USA omezily příspěvek OSN určený pro Palestince. Pirát Lukáš Bartoň k tomu podotkl, že ČT musí být v obsahu svého vysílání nezávislá na politicích, a právě tyto výpady vůči ní a jejímu řediteli přispívají ke zpolitizování obsahu. Pro dané usnesení prý nehlasoval, protože jeho účelem bylo vytvářet nepřijatelný nátlak na veřejnoprávní televizi. Pokud se jeho vyjádření týkalo té části usnesení, podle níž byla reportáž v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR, pak s ním lze souhlasit. Naštěstí není nikde psáno, že by jakékoli zprávy na ČT musely být v souladu s vládní politikou. 
Nezodpovězena však zůstává otázka, zda inkriminovaná zpráva byla propagandou, jak tvrdí výbor, nebo naopak svou vyvážeností a objektivitou splnila zákonné požadavky na vysílání. 
Zde je třeba se ptát, jak Česká televize vypátrala, čeho se palestinští školáci obávají? Byl za nimi redaktor? A pokud ano, nahlédl do učebnic, které s přispěním USA a Evropské unie dětem vtloukají do hlavy, že položení života, obětování se, boj a džihád jsou nejdůležitějšími smysly života? Možná by pak pochopil, že i pravdivé informace vytržené z kontextu se stávají manipulací. Obrana nezávislosti ČT neznamená, že ji nelze kritizovat. Důvodů se dá najít víc. 
Přes všechny námitky však Česká televize funkci veřejnoprávního média v zásadě plní a její existence je důležitou součástí svobodného mediálního prostředí. Zpravodajství nedominují jalové kauzy, peníze, války, katastrofy, nehody, zranění a mrtví. Ve svém celku přináší informace důležité a profesionálně zpracované. I proto stojí za to ČT chránit. 
Nikoli však před kritikou, ale před lidmi, kteří za vším vidí manipulaci a ČT rovnou navrhují vyhodit do vzduchu. Evidentně proto, aby ji nahradili něčím ještě mnohem horším.