6. 7. 2018, Český rozhlas

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Líně se valící šňůry kánoí, raftů či kajaků na českých řekách připomínají, že vrchol vodácké sezony je tady. A s ní z vody vynořuje věčný spor o to, jestli k dobrovolné vodácké výbavě patří kromě vesty, pádla nebo lodního barelu také láhev něčeho ostřejšího. Piráti, jak jinak, navrhli zákon, který chce zrušit pokuty za jízdu na vodě pod vlivem alkoholu. Pod tento návrh se podepsalo přes 50 poslanců z 8 stran. A i když s ním kabinet v demisi nesouhlasil, chce přijít s vlastní normou, která by dosavadní postihy zmírnila. A já vítám ve sněmovním studiu Českého rozhlasu poslance Pirátské strany Lukáše Bartoně. Dobrý den. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Dobrý den. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
A ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové máme Petra Ptáčka z Vodácké školy záchrany. Dobrý den i vám. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Dobrý den. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Bartoni, proč je podle vás na místě změnit tu současnou nulovou toleranci na vodě. A poprosím vás o zhruba minutovou odpověď. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak náš poslanecký návrh ruší paragraf, který říká, že je zakázáno mít jakékoliv množství alkoholu, nulová tolerance, a my toto chceme změnit, protože si myslíme, že na vodě, respektive u vodáků, u malých plavidel nemotorových není natolik společenské nebezpečí, aby zde musela platit nulová tolerance. Pro nás stačí obecné zákony, které říkají něco o tom, že pod vlivem alkoholu nesmím ohrožovat ostatní, nesmím se dostat do takový…, pod vlivem alkoholu vykonávat činnost, kterou bych ohrozil ostatní. A to je podle nás naprosto dostatečné. A proto jsme předložili tuto novelu. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Jaká úskalí podle vás, pane Ptáčku, hrozí, pokud by pirátský nebo nějaký podobný návrh byl schválen? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já se obávám, že stoupnou počty utonutí na našich řekách, které se pokoušíme už od roku 2010 neustále snižovat a daří se nám to, ale jakmile bychom uvolnili tuto, si myslím, Pandořinu skříňku a nechali bychom volný průchod tomu, co se děje na řekách a ještě to, jakýmsi způsobem zlegalizovali, obávám se, že dojde k daleko větší míře k počtu utonutí, počtu zásahů HZS a ten alkohol na té vodě je něco, co by tam být nemělo. My se opravdu snažíme o to, abychom lidem vysvětlovali, proč ten alkohol tam má, nebo respektive, proč ten alkohol nemá být na té vodě. A teďka, kdybychom to totálně odbourali, tak pak samozřejmě už by záleželo na každém, jestli bude nebude pít, ale my si myslíme, že ta dikce státu, aby to zakázal, je tam naprosto správná. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Bartoni, dovolte mi na začátek takovou osobní otázku, jezdíte na vodu? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Ano. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
A dáváte si na našich řekách na uhašení žízně něco alkoholického? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Občas si dám nějaké to pivo. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Čili, tak trochu ve sněmovně bojujete i sám za sebe, za nějaké klidnější popití na kánoi nebo na raftu? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Ano, v rámci mezích samozřejmě. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
V rámci mezí znamená co? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
V rámci mezí znamená to, že souhlasím s panem Ptáčkem, že vodáci nemůžou holdovat alkoholu natolik, že by byli ohroženi pro ostatní, ale v rámci mezí znamená to, že když si dají jedno pivo, dvě piva, prostě pár piv tak, aby byl schopný ovládat své plavidlo, aby byl odpovědný, aby byl odpovědný za to, co dělá, prostě ne ty, ne ty vodáky, kteří doopravdy, jak pan Ptáček říká, jsou solární jezdci a opijou, jezdí na tu vodu jen pro to, aby se opili, tak za ty nebojuju, já bojuju za ty lidi, kteří si u té vody prostě dají nějaké to pivo, jen tak pro lepší náladu po obědě a užijí si tu jízdu a neohrožují ostatní. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Ptáčku, zeptám se i vás, jestli vy se na vodě svlažujete výhradně nealkoholickým mokem? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Musím říct, že pokud jedu s někým, pokud jedu s nějakou skupinou, máme kurzy a podobné věci, tak tam alkohol je totálně jaksi zakázaný. A opravdu na to dbáme, protože jízda pod vlivem alkoholu i třeba menším je opravdu nebezpečná. Neříkám, že nezastavíme, jdeme na oběd, pak máme nějakou pauzu, že si tam jedno pivo nedám, ale to je tak maximum, co, co, co si většinou na těch řekách dávám, než stejně po nějaké hodině potom vyplujeme. Já bych k tomu možná ještě doplnil, jako já souhlasím s tím, že do nějakého 0,5 promile, pokud by si někdo dal jedno, dvě piva, tak to nemá vliv na nervový systém a člověk je schopen i třeba aktivně řídit auto, ale pokud to celý otevřeme, nedáme tam určité mantinely, tak jak my poznáme, nebo jak ti lidi poznají, že ještě nebudou ohrožovat ostatní. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak k tomu se určitě dostaneme, ale já bych začal takový podrobnější popis celé záležitosti, tím, tou argumentací, která zaznívá nejčastěji. Vy, pana Bartoni, tvrdíte, že ta dosavadní norma není účinná, protože podle odhadů až 80 % vodáků požívá na vodě alkohol, ale když se to vezme ad absurdum, takováhle argumentace, přestože se za krádeže dávají pokuty nebo vězení, tak pořád se krade, znamená to, že budeme krádeže dekriminalizovat a ty drobnější třeba postihovat vůbec nebudeme? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak pozor na to, pokud se bavíme o zákonech, které jsou jedné osobě vůči druhé, nebo o zákonech, které omezují pouze samotnou osobu, tak je to rozdíl. U alkoholu na vodě, já de facto ohrožuju sám sebe, nesmím požívat alkohol natolik, abych ohrožoval ostatní osoby. A jsem toho názoru, že pokud ohrožuju sám sebe, tak ohrožovat sám sebe mohu, ostatně i nedávno to potvrdil Ústavní soud. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak je to pravda, pane Ptáčku, že skutečně na tom, na té vodě je to jiné, než kdekoliv jinde, protože tam prostě člověk ohrožuje jenom sám sebe a ně nikoho jiného? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
No, to právě tak není. Na té vodě můžu ohrožovat i ostatní posádky, a jako se tomu tak běžně děje, a nejenom posádky jiných lodí, ale i případně záchranné složky, které když neodhadne právě opilý člověk nebezpečnost nějakého jezu, vjede tam, tak pak hasiči musí přijet a zachraňovat, takže proč oni by měli zachraňovat někoho, kdo si před tím užíval, napil se a je totálně opilý a vjel někam, kde by být neměl a oni budou riskovat svoje životy potom? 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Bartoni, nemyslíte si, že člověk na vodě přece jenom může ohrozit i někoho jiného a včetně i těch záchranářů, kteří potom budou muset přijet a nasazovat životy? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak člověk na vodě může ohrozit kohokoliv, záleží na chování toho jedince. A to si řekněme, že jsou někteří, kteří ohrožují ostatní, ať jsou střízliví nebo jsou pod vlivem, tady to nehraje roli. Každý je odpovědný za své chování a každý je odpovědný i za to, jak se chová třeba i pod vlivem alkoholu. Pokud někdo, jak pan Ptáček říká, vjede na jez, kam nesmí, tak tam nesmí a už porušil jiná pravidla, alkohol se na to nevztahuje. Ano, je, může alkohol mít ten vliv, že člověk podceňuje situace, cítí se více sebevědomí, vjede někam, kam by za střízliva neměl, ale to je o tom člověku, to je o jeho chování. Já prostě odmítám omezovat všechny, protože někteří jedinci jsou natolik nesoudní, že prostě pod vlivem alkoholu se chovají úplně jinak. Kvůli těm rozhodně nechci omezovat svobodu lidí. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Nemyslíte si, pane Ptáčku, že kvůli několika nezodpovědným pijákům, kteří se, abych tak lidově řekl, zlinkují, ať už je nulová tolerance nebo není, tak aby kvůli nim byli kriminalizováni ti slušní, kteří si dají jedno dvě piva, jako jste občas, jak jste připustil, někdy i vy. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já s tím souhlasím, jako vím, že to je takové trošku rozporuplné téma, proto se o tom diskutuje, ale teď si uvědomme jednu věc, že teďka je to zakázané. V okamžiku, kdy to povolíme, tak ta situace se radikálně zhorší. Dám konkrétní případ. Přijedete k jezu, přijeli jsme tam s lidma, x-kánoí našich zaparkujeme, jdeme se podívat na jez. Do nás vletí jako kulečníková koule jiná posádka lodě, naše, naše rozhodí jak kuželky, převrátí nám jednu, jednu kánoi, v té, v té lodi, která do nás narazila totálně opilá posádka, řekli vám sorry, vy jdete, vytáhnete vystresované děti, řekněte jim, víš, jako ono to asi lepší nebude, takovýhle jedinců tady bude více, zabezpečíte svojí skupinu a půjdete si s borcem dát motivační pohovor, abyste mu vysvětlil, jako, hele, vím, že teďka můžeš pít, kolik chceš, ale mě už ohrožuješ, to nevím, jak by můj motivační pohovor jako dopadl. Myslím si, že ne moc dobře. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Bartoni, vy byste dokázal vést takovýto motivační pohovor? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tady to, co kolega uvedl, tak to v žádném případě není možné, ani teď, ani po té změně. Opět říkám, chceme dekriminalizovat nulové množství alkoholu, ale opět kolega tady uvidí, když někoho ohrožuji jiného, jakmile k tomu dojde, tak je to nelegální, je to protizákonné, to nesmí docházet. A činit mě odpovědného za to, že někdo nedodržuje zákony, to opravdu nejde. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Neměla by v takovémhle případě nastupovat spíš policie, pane Ptáčku, a opravdu řešit takové případy, když někdo ohrožuje někoho jiného, ať už je to pod vlivem alkoholu nebo není, tak prostě zasáhnout? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Jo, já s vám souhlasím, ale já na té řece budu, ten člověk by tam vůbec neměl být, teď v současné právní normě, ten by tam vůbec neměl být, takže je věcí policie, aby dělala nějaký preventivní akce a tyto lidi na vodu vůbec nepouštěla. V okamžiku, kdy toto pustíme, dáme, dáme, zrušíme nulovou toleranci, tak tito lidé tam budou, a co já tam budu dělat, tam budu na břehu s dětma, kteří jsou vykoupaní, zvednu telefon a budu volat policii, že tady borec do mě najel. Nedokážu si to představit, těch lidí bude mnohonásobně víc, protože oni už nepoznají, ano, tady můžu, ne, tedy nemůžu, prostě víme, jak to funguje, takže nejsme tam sami na té řece. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Nemyslíte si, pane Bartoni, že když se trocha alkoholu povolí, tak se prostě uvolní stavidla a lidi si snáz řeknou, že všechno je povoleno. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak tato stavidla už jsou dávno uvolněná, jak jsme říkali na začátku, až 80 % vodáků již nyní požívá alkohol na vodě, i když je tady nulová tolerance, ale riskují tím pouze pokutu. V momentě, kdy projde tato novela, tak já nechci, aby byli pokutováni za to, že něco požijí a chovají se odpovědně vůči ostatním. Já chci, aby byli postihováni pouze ti, kteří se chovají neodpovědně vůči ostatním. A tady, co pan kolega Ptáček říká, tak vlastně on uvádí případ, který bude nelegální i poté, je, samozřejmě na vodě jsou jedinci, a říkám to jedinci, kteří jsou bezohlední vůči ostatním, jsou bezohlední třeba za střízliva, jsou ještě víc bezohlední pod vlivem, ti tam nemají co dělat a nebudou tam mít co dělat ani po tom, co zrušíme nulovou toleranci. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
A našimi hosty jsou dnes Petr Ptáček a Lukáš Bartoň. Tak, pane Ptáčku, slyšel jste to, že v podstatě stavidla už jsou uvolněna dnes, nějakých 80 % lidí podle odhadu si nějaký alkohol na vodě dá, takže byla by to taková změna? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já myslím, že určitě, protože je potřeba si uvědomit jednu věc. Vodáci vůbec netušili do, řekněme, 2-3 let, než jsme začali s kampaní Voda nebo alkohol, to, že se alkohol vůbec na té vodě nesmí požívat. I když je to, i když je to vyhláška stará 30, 40, 50 let, tak jí nikdo nevymáhal a nikdo ji neprezentoval, nemedializoval a neříkal, proč ten alkohol na té vodě být nemá. My jsme začali sami za sebe, z vlastních peněz, spolu s Českým svazem kanoistů dělat osvětou akci, aby ten alkohol na té vodě nebyl, protože už nám přišlo za hranou to, co se na těch řekách děje, výsledky jsou takové, že například v minulém roce, v roce 2017, počet zásahů hasičského záchranného sboru na řekách byli pouze 3 a nikdo neutonul, zatímco, než jsme s tou kampaní začali, i s kampaní Nebezpečných jezů, počet zásahů na řekách hasičského záchranného sboru bylo 43 a 16 utonulých. Je opravdu vidět a je to vidět i na těch řekách, lidé už si kupují nealkoholické pivo, lidé už si nedovolí pít tolik, co pili před tím, čili taková ta osvětová kampaň začala fungovat a teďka bychom najednou uvolnili stavidla úplně. Já neříkám, kdyby se dala nějaká tolerance, 0,5 dobře, ale musela by se dodržovat, ale úplné otevření mně nepřijde jaksi normální, protože to nebude si myslím v praxi fungovat. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Nemyslíte si, že by se vlastně zrušily ty pozitivní výsledky osvětové kampaně, jak o tom mluví pan Ptáček, pane Bartoni, tedy že se díky tomu, že najednou vodáci zjistili, že na vodě pít není úplně normální, takže se snížil počet utonulých? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
V žádným případě já tady nebudu za to, že nabádám lidi k tomu, aby na vodě pili alkohol, naopak si myslím, že kampaně typu pít s rozumem a podobně jsou velice prospěšný, i nyní bych byl pro to, aby dále byly kampaně, které třeba zvyšují bezpečnost na vodě tím, že nabádají vodáky mít vesty a mít helmy a dále říkají vodákům, jak je nebezpečné býti pod vlivem alkoholu a řídit loď před tím, to samozřejmě k té vodě patří. Já tady bojuji pouze za právo jedinců, za právo lidí, kteří jsou soudní na to, aby mohli pít, aby nebyli vystavovány té pokutě, která hrozí teď až do výše 100 tisíc, i když těch 100 tisíc není dáváno vodákům nikdy, zpravidla pokud je provedena nějaká kontrola takového toho typu Voda 2017 a podobný, tak stejnak hlídky vyhodnocují, na kolik je voda pod vlivem alkoholu, na kolik je nebezpečný ostatním, a zpravidla také dávají pouze pouští vodáky pouze s domluvou, vůbec neudělí tu pokutu. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak v tom případě to není potřeba dekriminalizovat, ne, protože prostě se ten zákon jaksi nevymáhá na těch krajních možnostech, tedy snad si nevzpomínám, že by dostal někdo pokutu 100 tisíc. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak já nechci porušovat zákon, já mám respekt vůči zákonu a já nechci být nucen porušovat zákona, proto chci zrušit vůbec tento přestupek. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Myslíte si, pane Ptáčku, že ta pokuta 100 tisíc, třeba i za 2 piva, je přiměřená, nemusí to být těch 100 tisíc, jak jsme řekli, ale, ale přece jenom i za tenhle přestupek dát 2500 nebo 5000, to se skutečně stalo, tak není to přece jenom přehnané? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Jak se to vezme, když vám to zachrání život, tak to přehnané není, tedy jinými slovy, tady ta policie teďka přijde a uvidí opilého vodáka a řekne mu, prostě dál nepokračuj, seš opilý, tady končíš, zaplatíš pokutu a je to. V okamžiku, kdybychom uvolnili stavidla, bude tam opilý vodák, policie mu nemůže dát dejchnout, řeknou mu, dobře, jeď, hlavně nikoho neohrožuj, to je ten rozdíl, tady ta policie preventivně může působit, a jakmile ale uvolníme tyto stavidla, povolíme, že můžou pít kolik chtějí, tak pak ten policista nemá jakýkoliv prostředek na to, pokud zrovna teď někoho neohrožuje, aby toho člověka, mu řekl, hele, je to nebezpečný, tady nemáš co dělat, tady v takovýmhle stavu nemůžeš být. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak neomezujeme, pane Bartoni, tímhle způsobem nějaké radiační pole nebo prostě působnost policie v tomto případě? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak tady bych chtěl vyvrátit slova mého oponenta, protože teď se dopustil nepravdy. V zákoně i nadále zůstává paragraf, který umožňuje policii nebo plavební správě, plavebnímu dozoru zakázat jízdu komukoliv, kdo je pod vlivem alkoholu, ať ohrožuje nebo neohrožuje. Toto jsme tam nechali, toto je v současném zákoně, my to tam nadále ponecháváme, tento paragraf nebyl nikdy zneužíván, proto jsme ho tam ponechali, ale zase, ale stále dává policii nebo dozoru nástroj, možnost vykázat kohokoliv z plavby jenom na základě toho, že požil alkohol. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Tak, pane Ptáčku, takže zůstávají nebo nezůstávají dostatečné pravomoci policie v této věci? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Moc tomu teda nerozumím, abych řekl pravdu, jestliže dovolíme lidem pít, pak ten policista podle čeho usoudí, že už ten člověk pil hodně, to je jako s tím motivačním pohovorem. Já mu budu říkat, hele, ty mě tady ohrožuješ, protože už jsi pil hodně, měl bys skončit, takže já mu můžu něco říkat, ale ten člověk si bude myslet úplně co chce, jak ten policista pozná, jestli teda už ho má vyloučit nebo ne, já nevím, já sám to nevím. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Pane Bartoni. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak toto policie už poznává dnes, již dnes právě, když stanovuje výši pokuty, tak vyhodnocuje všechna tato kritéria, to znamená, jak moc je opilý, jaké plavidlo řídí, kde ho řídí, jestli je tam takový provoz, že by mohl vůbec někoho ohrozit a podobně, je velký rozdíl mezi tím, když řeknu, pluju v kajaku nebo v kánoi na Vltavě, kde je neskutečně moc lidí a je velký rozdíl mezi tím, když na zátočině přehrady je rybář na jedné pramici a nic nemá okolo, to je velký rozdíl. A již dnes policie rozlišuje, na kolik je ten člověk nebezpečný pro své okolí a již teď na základě tohohle usouzení dává výši té pokuty. To, co jsem říkal v předchozím, že má právo vyloučit z plavby kohokoliv, tak to má právo i při jednom pivu, i při jednom, při minimálním požití alkoholu a to je zejména z toho důvodu, že policie nebo plavební správa, nebo kdokoliv, kdo má vlastně ten dozor tam, tak ku příkladu, pokud budeme někde, kde se koupou lidi, a teď tam někdo opilý začne něco vyvádět, tak už jenom na základě jeho chování ho může vyloučit, protože třeba vidí, že by mohl být nebezpečný pro ostatní, co se týče splavování řek, tak nepředpokládám, že by jakýkoliv policista nebo dozor vylučoval kohokoliv, o kom vidí, že očividně jede na lodi, že ji ovládá, že není nebezpečný pro ostatní. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
No, a mimochodem já mám zase jiný příklad, kdy třeba policisté pokutovali otce s dítětem, který si půjčil šlapadlo, což bylo prostě extrémně stabilní plavidlo na stojaté vodě a stejně po jednom pivu dostal pokutu, tak to je zase přehnané, nemyslíte, pane Ptáčku? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já říkám, ta tolerance 0,5 promile si dokážu představit, dokážu si ji představit, ale ta hranice by opravdu měla být limitní a ne, že se bude zneužívat, ale nedokážu si jakoby představit to, že dáme policii nějaká vágní pravidla, jestli teda ten dotyčný už ohrožuje nebo ještě ohrožuje nebo bude někoho ohrožovat, ta policie, jak to má poznat, takhle jasně vidí, pil jsi, pil, tady to máš daný, nemáš tady co dělat, hotovo. Na řece se nepije. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Pane Bartoni, tady je ale i problém s tím, jak nastavit tu hranici, která by byla optimální pro všechny. Každý má tu hladinku někde jinde. A koneckonců, když si dáte třeba ta 2 piva, tak už se může snížit vaše tolerance k tomu, jestli ještě to jedno navíc si dáte nebo ne. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Takhle, přesně teď narážíme na to, kde najít tu hranici, takže pokud mluvíme o půl promile a podobných číslech, můžeme, nicméně na každého ten alkohol působí jinak a je to individuální, takže když to řeknu, tak pro mě osobně 2 piva nic moc neznamenají a stále jsem schopný a způsobilý a soudný, ale zase třeba pro někoho jednoho pivo už pomalu hraničí s tím, že je opilý a neschopný a nesoudný a nezpůsobilý. Takže proto já jsem nešel směrem k promilím, ale posuzování na to, jak se člověk chová. Když řeknu v zahraničí třeba je možnost vidět, že místo, aby vytahovali přístroje a měřili promile alkoholu, tak třeba přezkouší toho dotyčného, jestli jde rovně po čáře, jestli je způsobilý, jestli dosáhne na nos, ta policie má metodické pokyny. A bude mít metodické pokyny i pro tohle rozlišování, již nyní má metodické pokyny, podle kterých určuje výši té pokuty. Takže, ano, policie to umí dělat. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Jsou způsoby tedy, pane Ptáčku, jak policie celkem snadno pozná, jestli ta hranice byla překročena nebo ne a pak už může zasáhnout. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
To si dost dobře nedokážu představit, protože jedete na řece a kde oni vás tam budou odchytávat, kde vás tam budou sledovat. Takže to je, to je taková utopie, ale já vám řeknu příklad z Francie. Francie nulová tolerance na alkohol, tam, když zastavíte někde na řece, přijdou ozbrojeni policisté, dají vám všem nekompromisně dýchnout a proberou i všechny barely, jestli v nich nemáte alkohol. Tam je to, tam je to úplně naprosto striktně dělané a nikdo s tím nemá problém, nikdo s tím nemá problém. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Až na ty lidi. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Ano. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Pane Bartoni. Vidíte, že je třeba ještě striktnější přístup ve Francii, než v České republice a přesto s tím, jak říká pan Ptáček, nikdo nemá problém. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Já si myslím, že s tím nikdo nemá problém. Neznám striktní přístup ve Francii, tam jsem řeku nejel. Já jezdím řeku u nás a pohybuju se u vodáků u nás. A znám situaci, jak se jezdí u nás na řece. A vždycky, když slyším takové ty argumenty, že někdo opilý do někoho najel, tak já mohu říci, že jednou jsem jel asi po jednom pivu, dvou, na lodi a najel do mě střízlivý vodák, nebudu kvůli tomu zakazovat všem střízlivým vodákům jezdit na vodu. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Krátká reakce pana Ptáčka. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já s tím souhlasím. Samozřejmě ten člověk by měl ovládat tu loď, ale ten alkohol bourá zábrany a určitým způsobem jaksi navozuje pocity, že všechno zvládnu. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Blížíme se ke konci tohoto pořadu. Já se zeptám na to, jak může ta současná situace, ten návrh na omezení jaksi nulové tolerance na vodě dopadnout. Vláda v demisi s tím poslaneckým návrhem vyslovila nesouhlas. Přijít ale chce s vlastní verzí, jak ty pokuty zmírnit, jak byste tipoval výsledek, pane poslanče Bartoni? 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Tak v současné době, co tak obcházím kluby, tak bych řekl, že tato má novela má tak, je to 50 na 50, že by prošla, takže v momentě, kdy by začala platit, tak ta vládní novela by ji musela zrušit nejdříve. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
A jaký je váš odhad, pane Ptáčku, zmírní se podle vás ta dosavadní právní úprava? 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Já doufám, že ne, nebo se nastaví nějaká rozumná hranice na těch 0,5. A doufám, že poslanci podpoří vodní turistiku jinými zákony, které jsou daleko potřebnější, aby vůbec nějaká řeka, pod jezy, aby se vůbec na těch řekách dalo plout, protože tu jsou daleko zásadnější problémy, jelikož za chvilku se budeme moc na těch březích maximálně opíjet, jelikož nám žádná voda v řece nezbude. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Pořad Pro a proti doplul do cílového přístavu. Pánové, děkuji za vaše postřehy. Plavbu s námi absolvovali Petr Ptáček a Lukáš Bartoň, díky a na slyšenou. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Na slyšenou. 

Petr PTÁČEK, Vodácká škola záchrany 
——————– 
Na slyšenou. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor 
——————– 
Snad se na mě posluchači pro tuhle chvíli nebudou zlobit, když se rozloučím vodáckým pozdravem ahoj. A to je do Tomáše Pavlíčka všechno.