23. 5.2018, 24zpravy.comPodle Pirátů je postih neúčinni, podle ministerskich stanovisek ale plavba v podnapilosti může ohrozit jak bezpečnost popíjejících vodáků, tak jinich lidí. 

„Jsme stabilně proti tomu, aby se na vodě a kdekoli při dopravě pilo. Tam, kde prorazíme nulovou toleranci pro alkohol v dopravě, tak je to špatně. Ukázalo se, že vodáci dělají na vodě problém,“ komentoval návrh před jednáním Ťok. 
Pod návrh na zrušení pokut se podepsala padesátka poslanců ze všech frakcí vyjma ČSSD. „Dle odhadů až 80 procent vodáků na vodě požívá alkohol, ačkoli v současné době platí za takovi přestupek pokuta až 100.000 korun. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní,“ uvedl poslanec Pirátů Lukáš Bartoň
Podle ministerstva vnitra by bylo možné uvažovat nejviše o zmírnění dosavadní úpravy v podobě snížení pokuty nebo omezení platnosti na vybrané vodní cesty. Ministerstvo zdravotnictví označilo argumentaci maximální pokutou za zavádějící, neboť spodní hranici sankce zákon neurčuje a skutečná pokuta může bit podstatně nižší nebo místo ní může bit uloženo napomenutí. 
Změna zákona by podle autorů měla pouze dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat „pití alkoholu na vodě“. V platnosti by zůstalo ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních. 
Novela ruší sankci za plavbu pod vlivem jen pro kapitány a členy posádky malich plavidel, která nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorovich člunů se tedy zrušení přestupku nevztahuje. 
Navrhovanou právní úpravou nebude podle podle Bartoně dotčena odpovědnost posádky lodí za způsobenou škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jinich předpisech. 
Poslanec má za to, že novela by mohla bit přijata tak, aby mohla platit už o letošní vodácké sezoně. S ohledem na lhůty pro schvalování zákonů je to ale nepravděpodobné. 
Podobnou novelu, která by měla umožnit cyklistům jízdu po vypití dvou piv nebo skleničky vína, navrhli znovu senátoři. Obdobni předloňski návrh senátorů Sněmovna v předvolebním složení nestihla projednat za rok. 
Ťok pohřbil návrh Pirátů: Nechce rušit nulovou toleranci alkoholu, vodáci dělají problém Ťok pohřbil návrh Pirátů: Nechce rušit nulovou toleranci alkoholu, vodáci dělají problém Ťok pohřbil návrh Pirátů: Nechce rušit nulovou toleranci alkoholu, vodáci dělají problém