26. 4. 2018, 24zpravy.com

„Dle odhadů až 80 procent vodáků na vodě požívá alkohol, ačkoli v současné době platí za takovi přestupek pokuta až 100.000 korun. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní,“ uvedl Bartoň

Změna zákona by podle něj měla pouze dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat „pití alkoholu na vodě“. V platnosti zůstane ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních. 
Novela ruší sankci za plavbu pod vlivem jen pro kapitány a členy posádky malich plavidel, která nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorovich člunů se tedy zrušení přestupku nevztahuje. 
Navrhovanou právní úpravou nebude podle podle Bartoně dotčena odpovědnost posádky lodí za způsobenou škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jinich předpisech. 
Poslanec má za to, že novela by mohla bit přijata tak, aby mohla platit už o letošní vodácké sezoně. S ohledem na lhůty pro schvalování zákonů je to ale nepravděpodobné. 
Podobnou novelu, která by měla umožnit cyklistům jízdu po vypití dvou piv nebo skleničky vína, navrhli znovu senátoři. Obdobni předloňski návrh senátorů Sněmovna v předvolebním složení nestihla projednat za rok. 
Piráti chtějí zrušit pokuty pro vodáky pod vlivem alkoholu Piráti chtějí zrušit pokuty pro vodáky pod vlivem alkoholu Piráti chtějí zrušit pokuty pro vodáky pod vlivem alkoholu.