28. 3. 2018, plzen.cz

Piráti apelují na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), aby nepodléhalo populistickému návrhu ministryně obrany Karly Šlechtové na zavedení povinné „vlastenecké výchovy“ do škol. Plzeňský poslanec Lukáš Bartoň požaduje od ministerstva, aby citlivě reagovalo na potřeby doby a budoucnosti, nikoliv úřední agendu resortu obrany. Píše to na celostátním pirátském webu. 

„Chceme svobodné školy s přátelskou atmosférou motivující k všestrannému rozvoji. Není správnou cestou žáky více svazovat povinnými předměty. Chceme, aby MŠMT dbalo dlouhodobé vize a citlivě reagovalo na potřeby doby a budoucnosti, nikoliv na agendu ministerstva obrany,“ požaduje člen školského výboru Sněmovny a vysokoškolský pedagog Lukáš Bartoň
Piráti odmítají zavedení povinného předmětu s názvem „civilní příprava obyvatel k obraně státu“ s časovou dotací jedné vyučovací hodiny za čtrnáct dnů do základních škol. Podle poslankyně pirátů Lenky Kozlové, která má dlouholeté pedagogické zkušenosti, je problematika uchopená nešťastně. „Národní sounáležitost je založená na společných dějinách, kultuře a jazyku, ideálně předávaných kompetentními učiteli a autoritami. Proto je pro nás cennější dobrý učitel dějepisu, společenských věd nebo výtvarné výchovy, který umí vysvětlit dějiny a probudit v dětech zájem. To je pro nás víc než celý vlastenecký aspekt nově prosazovaného předmětu,“ konstatuje Kozlová. 
„Vědět, jak se zachovat v případě teroristického útoku je užitečné, ale už dnes jsou takové informace školám dosažitelné. Stejně jako u pravidel silničního provozu nebo instruktáže první pomoci při úrazu je na ředitelích, zda a koho pozvou, aby látku v potřebné míře předal, včetně výuky v terénu,“ dodává Lenka Kozlová.