Zdroj: ČT 24, Datum vydání: 24.05.2021

 

 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A teď zpátky do Česka. Nový týden přinesl rozvolnění a padly tak další zákazy. Napříč Českem se obnovila výuka ve školách. Prezenčně se tak učí, anebo mohou učit všichni od základních  po vysoké školy. Pokud jde o střední tam dneska začaly maturity. Studenty čekaly testy z matematiky a z angličtiny. Kvůli dlouhé distanční výuce mají letos maturanti na ty didaktické testy přece jenom více času.

Robert PLAGA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /za ANO/
Myslím, že ty výsledky budou srovnatelné s předchozími lety, studenti na ty didaktické testy měli více času na přípravu doma.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Hosté ve studiu jsou teď Lukáš Bartoň, poslanec za Piráty, dobrý večer.

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A Marek výborný, poslanec za KDU-ČSL, dobrý večer i vám.

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pánové, co podle vás, mimochodem ještě připomínám, že ministra školství pana Plagu jsme opakovaně do dnešního vysílání zvali, ale ale omluvil se, nepřišel, takže proto jsou zde pouze zástupci opozice, pro vysvětlení. Co dnešek přinese žákům základních škol, středoškolákům a také vysokoškolákům, k těm se dostaneme za chvíli podrobněji. Bude to pro  nějaká zásadní změna vlastně pár týdnů před prázdninami?

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Jestli můžu, tak i když je to jen pár týdnů před prázdninama, je to určitě dobře, protože ti studenti, zvláště středoškoláci nebyli ve škole celý rok. A i jen to, že se uvidí na těch několik pár týdnů, je velké plus. Jednak pro jejich psychiku, ale i proto, že před prázdninama…

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Promiňte, spíš pro ty sociální kontakty než pro tu reálnou výuku anebo schopnost se něčeho naučit?

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Ne, řekl bych ta ty sociální kontakty, ta psychika jejich je velice důležitá. Dokonce bysem ji umístil i na první místo. Ale poté ještě před těmi prázdninami ty učitelé s nima mohou projít, co se dělo za ten rok, případně co co umí, co neumí, doporučit třeba prázdninové doučování, prázdninové kempy i to, co by se mohli sami udělat doma na září.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Nebudou teď učitelé třeba na těch středních školách přece jenom mít tendenci být o něco přísnější? Vy se teď na  díváte jako přísný středoškolský učitel, ano,  jsem pochopil. Ne, úplně vážně, nebudou mít tu tendenci teď to dohánět? Ministerstvo školství chce spíš opak, aby byli, aby byli méně přísní.

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
 jsem přesvědčen a říkám to z vlastní zkušenosti pedagoga, nakonec potom i ředitele gymnázia, že každý rozumný učitel k tomu takto nepřistoupí. Prostě ta představa, že v tuto chvíli musíme za 6 týdnů nebo necelých 6 týdnů dohnat to, co jsme za 7 měsíců zameškali, je naprosto zcestná.  jsem přesvědčen o tom, že každý den se počítá, zaplať pánbůh, že děti a žáci, studenti  jsou konečně ve školách, kam patří. Jenom připomenu to, že Česká republika, bohužel se zařadila mezi ty státy Evropy společně se severní Makedonii a tuším Bosnu a Hercegovinu, kde ty děti byly nejdéle doma. Z mého pohledu často neopodstatněně, ale teď se musíme podívat na to, co nám zbývá. Těch 6 týdnů využít nejenom k tomu k  reflexi toho, co ten školní rok měl přinést v úrovni vzdělávání, ale hlavně na úrovni těch sociálních kontaktů.  mám doma 3 děti, moje dcera je ve třetím ročníku gymnázia a ta  opravdu se nemůže dočkat a bohužel zítra  ještě, nebo dnes měla vlastně ředitelské volno díky maturitám, ale zítra  se konečně vrací do školy a  si myslím, že pro ty děti ten měsíc může být obrovským obrovskou pomocí potom v září do toho opět naskočit.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Myslím, že všichni, kteří máme děti, jsme od dětí častěji teď slyšeli,  se těším do školy, než než tomu tak bývalo, než tomu tak bývalo v minulosti. No. Poslední věc, než dám slovo i dalšímu hostovi, kterého jsem pozval právě kvůli tomuto tématu. Jako by se po celou dobu trošku zapomínalo na vysokoškoláky a vysoké školy, sdílíte tenhle pocit, který především sami vysokoškoláci dlouhodobě hojně dávají najevo, pane Bartoni?

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
 uznávám to, že ty vysoké školy byly zavřené nejdýl, zavíraly se i jako první, ale ono je to i tím, že čím starší…

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Vlastně vloni v březnu, jestli se nemýlím, takže v podstatě je to, nebo v dubnu, takže je to..

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Na chvíli ještě v září byly otevřené.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře, na chviličku byly otevřené, ale asi nejdýl ze všech.

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Nejdýl ze všech a je to ale dáno i tím, že právě na vysokých školách je ta distanční výuka nejjednodušší, byť praktickou výuku distančně dělat nelze.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Takže si někdo, pane poslanče Výborný, pomyslel, vy jste ti nejstarší z těch, co chodí do školy, vy buďte těmi nejsamostatnějšími?

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
 si myslím, že tady skutečně bylo relativně jednodušší u alespoň některých oborů na vysokých školách přejít na tu distanční formu výuky. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že v nějakém minimu ta distanční výuka třeba zůstane zachovaná i do budoucna, protože se ukáže ta kombinace vlastně může být výhodná a prospěšná. Na druhou stranu nezapomínejme i na ty nejmenší. Tady vůbec nepadly mateřské školy, také byly zavřeny. A když se podíváme na regionální školství, základní školy,  myslím, že teď se tady ukazuje mnoho otázek, například uvedu 2 věci: školy volají výrazně po asistentech, kteří budou potřeba právě pro ty, kde ten rozdíl zůstává největší u těch žáků a také třeba posílit roli školních psychologů minimálně na úrovni financování. To jsou velké výzvy pro současné ministerstvo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jestli dovolíte, pojďme pánové k těm vysokým školám, proto jsem pozval rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, vaše Magnificence děkuju, že jste přišel také dnešního vysílání, dobrý večer.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Dobrý večer a děkuji za pozvání vám i divákům.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
No, co říkáte tedy  tezi, která opravdu zaznívá od vysokoškoláků: na nás se trošku zapomnělo, my jsme byli považováni  za ty poslední, řešily se základky, řešily se gymnázia a další střední školy, řešilo se učňovské školství a u nás jakoby si všichni říkali, ti to nějak zvládnu. Mám pocit, že tenhle hlas zní z vysokých škol.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Tak tenhle hlas zní opakovaně a nejen s covidem. Když se upravují platy učitelů, tak v tuto chvíli platy učitelů podle školského zákona se upravují, ale o tom, jak by se to mělo promítnout třeba k těm platům vysokoškolských učitelů,  se nehovoří.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Moc se omlouvám, dneska jsem byl, dneska jsem byl dopoledne na Technického univerzitě v Liberci a tamní pan rektor mi říkali, že se obává, že mu ti učitelé prostě budou utíkat na ty na ty nižší vlastně stupně.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Samozřejmě. Tak ten rozdíl rozdíl je velký a je to, je to jaksi chronický deficit, i když je třeba říci, že tato vláda každoročně zvyšovala rozpočet vysokého školství. Takže, ale je tam obrovský deficit z minula. Ty vysoké školy o nich se hovořilo nebo spíše nehovořilo vůbec. Na jedné straně je pravda, co tady řekli páni poslanci, že na vysokých školách jsou dospělí lidé s velkou schopností adaptace, ale ty třeba ty psychické důsledky a ztráta sociálních kontaktů se výrazně projevuje, řada studentů  frustraci. Představte si, že se těšíte mnoho let, že začnete studovat nějaký obor a nevidíte svého učitele, tak tam samozřejmě řada lidí neví, jak bude dopadat, nemá to srovnání s ostatními s ostatními spolužáky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Na druhou stranu, ale promiňte, třeba právě ta online výuka přece ukázala spoustě studentů a koneckonců i spoustě pedagogů, že to prostě jde dělat trošku jinak, že jsou modernější formy. Člověk si říká, nebyli jsme možná zase  trošku příliš konzervativní v některých věcech?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Určitě ano.  si myslím, že ten covid přispěje k moderním formám výuky, část  distanční výuky jednoznačně zůstane, jestli to bude 10, 20, 30 % u těch pasivních forem, je jednoznačně dobře a o  digitalizaci a distančních formách se strašně dlouho hovořilo. Otázka jednání třeba i univerzitních orgánů a najednou skoro lusknutím prstu se tak stalo, takže to bych řekl, že i na této smutné věci, jako je pandemie covidu, je toto pozitivní. Ale 1 věc k tomu, jak byly vysoké školy zavřeny, ve Francii také situace nebyla jaksi dobrá, ale tam se normálně vyučovalo, třeba v prosinci, studenti měli samozřejmě hygienický režim, větralo se o přestávkách, ale mohli chodit na svoji univerzitu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Proč jste trošku víc, promiňte, proč jste trošku víc netlačili na vládu? Koneckonců i vy zástupci opozice i vy zástupci akademické sféry?  vám to nějak nevytýkám, ale ptám se na to.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
My jsme samozřejmě vyčkávali nebo čekali jsme, jak se ta situace bude bude vyvíjet. 1 věc, která která je a která by měla sloužit, kdyby se některé věci dobře vyhodnocovaly, jsou studenti zdravotnických a lékařských oborů. Na Univerzitě Karlově je 12 000 studentů medicíny, ti chodili do školy, chodili k lůžkům pacientů, byli jako dobrovolníci, chodili do nemocnic, chodili do laboratoří, samozřejmě v omezeném režimu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Mimochodem, promiňte, pomyslný klobouk dolů velký díky jim samozřejmě.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
…ale nic se de facto nestalo. Měli jste nějakou reportáž, že v Praze, v Brně nebo Ostravy či Olomouci vzniklo nějaké ohnisko nákazy? Nevzniklo, protože…

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ale reportáže jsme o nich měli, mimochodem.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Ne to je (souzvuk hlasů)…., že by, pochvalné ano, to samozřejmě, ale, že se mohlo chodit. Proč se nemohlo chodit v malých skupinách do laboratoří, na technické výuky, na uměleckou výuku třeba po několika studentech zase omezí režimu, aby ten deficit nebyl tak obrovský.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pánové, nemáme tady ministra školství, ani nikoho z vlády. Nechci, aby to tady vypadalo, že po bitvě je tu několik generálů, nic ve zlém, ale přece jenom, nestálo trošku za úvahu přece jenom víc tlačit, třeba možná ne politicky, ale věcně na ministra školství?

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
My jsme se to snažili. Anticovid tým koalice Spolu opakovaně vyzýval nejenom směrem k regionálnímu školství, ale také k tomu školství vysokému.  mám pocit, že tady se hřeší dlouhodobě na jednu věc, a to je autonomie vysokých škol, protože v okamžiku, kdy to téma přišlo na řadu, tak se řeklo, ti mají autonomii, ti si to musí pořešit sami. To máte podobné jako s tím financováním. Bohužel…

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Promiňte pane poslanče, ale není autonomie vysokého školství jedním z pilířů vzdělanosti a z pilířů svobodné společnosti?

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
Stoprocentně ano, ale tady se to vlastně zneužívá, použije se to jako alibistický argument, protože prostě ty vysoké školy nebudeme řešit.  si myslím, že to byla chyba minimálně na  úrovni praktické výuky, protože když to jde zařídit na středních školách jako skupinové konzultace, proč by to nemohlo jít na škole vysoké.

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
My jsme na to také tlačili samozřejmě, ale ne tak, že jsme volali po tom, že se to absolutně musí rozvolnit, ale volali jsme potom,  se vytvoří taková opatření hygienická, která umožní právě v těchto menších skupinách vůbec pobývat na vysoké škole. Ačkoliv když bylo to nejhorší, tak jsem plně chápal, že velké přednáškové síně o 200, 300 lidech musí zůstat zavřené.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
To jsem chtěl právě říci vám, pane rektore, protože opravdu teď  se zdá, že ta situace je lepší, ale přece jenom, vzpomeňme si na situace, které byly velmi těžké, velmi krizové, tak v takovou chvíli říct, nechme žáky nebo nechme studenty přijít do poslucháren, to by asi byl velký risk.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Ne, tak  bych řekl, že o posluchárnách zde nebylo vůbec jako ani řeči. Tady se jednalo o semináře, konzultace a zejména tu praktickou výuku. Jestliže vám do laboratoře třeba standardně chodí 10, 20 studentů, tak je můžete snížit na polovinu a místo 20 praktik mít 10 praktik, prostě přijmout taková opatření, dezinfekce, test, respirátory a prostě, aby tam nebyl takový deficit a udělat půlku věcí tak, jako jsme to dělali třeba u  na ústavu v prakticích z biochemie pro studenty medicíny. Ale  jenom chci říct ještě jednu věc. Teda není tady pan ministr, ale de facto tyto opatření vydávalo Ministerstvo zdravotnictví a to, jestli těm ministrům,  to byl ministr Havlíček nebo jiný, prostě řeklo, zavřete školy, tak jaksi byli v tom jaksi ponecháni a je to prostě rozhodnutí  hygienické služby, která toto říká, nebo Ministerstva zdravotnictví. My jsme samozřejmě s panem ministrem i s panem náměstkem Dolečkem ty věci řešili a jaksi tam jsme měli u nich pochopení, ale oni řekli, předložíme to Ministerstvu zdravotnicí, aby učinili. A pak někdy učinili a někdy ne, no. Anebo pozdě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pánové, jsme  teď na konci toho zavírání škol? A věříte, že  se nic podobného nebude opakovat v příštím školním akademickém roce? Troufnete si tipnout?  se bude začínat, tak se budou blížit volby v  době, tak připomínám jenom…

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
 jsem v tomto trošku pesimista a spíš se raději připravuju zase na to nejhorší a je lepší býti by připraven a neuskutečnit to než nebýt připraven a skončit tak, jako jsme skončili v září minulého roku.

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
 myslím, že se musíme poučit z toho jednoho roku, který jsme teď zažili, děti se vrací po sedmi měsících do školy, to nemůžeme  dopustit. Musíme připravit taková opatření, je to otázka regionalizace například, pokud se někde ten problém vyskytne,  se řešit regionálně, nikoliv plošně celostátně,  doufám, a my uděláme pro to všechno, aby se nic podobného  neopakovalo.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
 jsem mírný optimista, budeme připraveni na to jaksi otočení vypínače přejít na distanční formu, ale to, proč je ve mně ten optimismus, je, že běží teďka dobře očkování, situace je jiná než loni, řada lidí bohužel prodělala ten covid, takže tady bude veliká kohorta lidí, kteří jsou oočkováni, prioritně šli učitelé, že jo, teď  vlastně to budou třicátníci a u těch dětí ten covid  mírný průběh, takže když se budeme pak jaksi dostatečně chránit, tak i bez testování bysme to mohli, a držíme si palce, vydržet a snad nějaké divoké mutace nepřijdou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pánové, moc vám děkuju, že jste přišli do dnešních Událostí, komentářů. Díky a na shledanou. Děkuju.

Marek VÝBORNÝ, poslanec /KDU-ČSL/
Díky, dobrou noc.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy
Děkujeme, dobrou noc, na shledanou.

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/
Díky, dobrou noc.