Přijímací zkoušky na střední školy jsou na dohled, ale uchazeči netuší, jak bude vypadat jejich maturitní zkouška. A co hůř, nevědí to ani ti, kteří budou skládat zkoušku dospělosti už za rok. Podle platné legislativy by měli gymnazisté a lyceisté vedle češtiny a cizího jazyka povinně maturovat i z matematiky.
Většina ostatních středoškoláků o rok později. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na základě analýzy dat doporučuje, aby si absolventi maturitních oborů nadále mohli vybírat mezi cizím jazykem a matematikou. Garanční školský výbor ovšem přijal pozměňovací návrh, podle něhož se povinná matematika odkládá jen o dva roky. Plaga to vnímá jako polovičaté řešení a přenesení definitivního rozhodnutí na příští vládní reprezentaci. „Budu se snažit poslance přesvědčit o oprávněnosti mého přístupu,“ uvedl. Sněmovna je rozdělena zhruba napůl.
Posuzovat bude nejen tuto změnu školského zákona, ale i novelu předpisu o pedagogických pracovnících. Zatímco ministerstvo školství navrhuje, aby i na druhém stupni ZŠ mohli učit odborníci z praxe, kteří by si dodělali pedagogické minimum, Piráti přicházejí s ještě benevolentnějším přístupem.
Chtějí, aby ředitel dostal možnost uznat kvalifikaci pedagogovi, který učí více než 10 let, z toho minimálně posledních pět let souvisle na jeho škole. Tato „certifikace“ by se vztahovala pouze na jednu konkrétní školu. „Právě ředitelé totiž skutečně vědí, kdo je dobrý učitel a kdo ne,“ píše se v důvodové zprávě.
Školský výbor v půli března projedná pirátskou předlohu o platech učitelů. Průměrný plat pedagogických pracovníků by podle ní měl od roku 2023 dosahovat minimálně 130 procent průměrné mzdy a každoročně by měl být valorizován na základě mzdového vývoje v ČR. „Tento model umožní nárůst platů všech pedagogických pracovníků a rychlejší růst v prvních deseti letech praxe,“ říká místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti). Pokud by příští rok průměrná mzda v ČR činila 37 800 korun, základní tarif nastupujícího učitele by byl 40 820 korun a s odměnami by si přišel na 48 980 korun. S touto úpravou ministr Plaga nesouhlasí: „My splníme závazek z vládního prohlášení, který říká, že učitelské platy v roce 2021 dosáhnou 150 procent jejich úrovně z roku 2017.“