reportér
Přece jenom pan Gazdík tady dnes na tiskové konferenci říkal o tom, že jsou ochotni ten váš návrh podpořit ve chvíli, kdy tedy svoláte nějaký kulatý stůl, nebo jim přislíbíte, že tak učiníte. Dá se to tedy od vás brát jako závazek té výzvy, která tedy přišla od hnutí STAN?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Samozřejmě ano. Já říkám, natolik vzdělávání je důležité téma, jak vidíte ve sněmovně každý na to má názor, i když není člen školského klubu. Takže já se nechci omezit pouze na to, abychom v rámci druhého čtení nebo před druhým čtením to projednávali na školském výboru, ale chci vést tu debatu co nejširší. Stejně jako se snažím třeba v případě strategie 2030+, to znamená směřování českého školství, a to probrat na celé politické platformě, nejenom na školském výboru, ale chci aby všechny strany měly možnost se s tím seznámit, měly možnost do toho mluvit, tak totéž se týká i budoucnosti maturity z matematiky, respektive maturity jako zkoušky.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Když ministr Plaga mluvil o tom, jak jsou jednotlivé poslanecké kluby rozděleny tu podle toho, kdo co vystudoval, tu podle toho, kdo kde pracoval, tak možná mluvil i o svém klubu. Ivo Vondrák, člen výboru pro vědu a vzdělání z hnutí ANO, teď s námi ve spojení z Poslanecké sněmovny. Dobrý večer, pane poslanče, přeju.

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Vy býváte teď hodně citován větou: maturita z matematiky je maturitou z myšlení. Mimochodem já se na to jeden z našich diváků: za to není hrubě zavádějící tvrdí tvrzení? Zda platí prokazatelně pravidlo, že velkým myslitelům, filozofům, spisovatelům nebo vynálezcům historie šla matematika skvěle? Platí to, nebo neplatí?

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Já si myslím, že to platí. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že matematika je o způsobu myšlení. Už to tady zaznělo z úst paní kolegyně, která byla přede mnou. Je to o disciplinovaném postupu k hledání řešení. Jde o to sestavit třeba i ty rovnice, které popisují realitu, takže já se domnívám, že to je o myšlení. A v daný okamžik kromě té matematiky nic jiného takového nemáme, pokud samozřejmě nevezmu k tomu další vědy jako je fyzika a podobně. Takže si myslím, že to je maturita z myšlení, a myslím si, že platí to, co já říkám pořád, že ono ne vždycky se na to musíme dívat z pohledu, že tu matematiku, jakmile se ji naučíme na střední škole, na vysoké škole, že ji potom v životě nutně musíme používat. Jde o to prokázat, že jste schopni takto myslet, a to si myslím, že je účelem právě maturity z matematiky.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak poslechneme si teď další názor, protože se mnou ve studiu je teď poslanec klubu, který přinesl svůj vlastní návrh – zrušení povinnosti maturovat z matiky, a který tvrdí, že po zavedení povinné maturity z matematiky by třetina žáků neuspěla. Lukáš Bartoňpirátský poslanec. Vítejte, pane poslanče, také vy.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Z čeho čerpáte to přesvědčení, že by jedna třetina neuspěla? Já jsem četl, že to jsou vaše odhady. Tak je to odhad, nebo kvalifikovaný odhad, nebo nějaká statistika?

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Řekněme, že je to kvalifikovaný odhad. Pevná data nemáme, ale vycházíme z toho, jaká je neúspěšnost u lidí, kteří si to dobrovolně zvolili, a jaká by mohla být neúspěšnost u těch, když by to měly povinně všichni.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
To je ten argument, proč povinně nematurovat, že by to zkrátka někomu nemuselo vyjít.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Je to jeden z argumentů, proč nematurovat, proč nerozšiřovat ten počet povinných maturitních předmětů. Už jenom z toho důvodu, že ani nemáme myslím jako společnost zájem na to, abysme tady měli takovou umělou bariéru, která dělá ze středoškoláků, který mají potenciál se nějakým způsobem dále uplatnit, tak z nich dělá vlastně materiál pro montovny se základním vzděláním, protože to jsou pokud neudělají maturitu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Neudělá to z nich ta maturita? Nedělá to z nich jejich vzdělání? Omlouvám se za to ale zkrátka, kdo se, jak tu matematiku naučí.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Je to o tom, jestli potřebujeme mít takto nastavenou zkoušku a říkáme, že ten, kdo ji nemá, tak nemůže pokračovat dále, nemůže se uplatní na trhu práce ve svém oboru, nemůže pokračovat na další vysokou školu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Co na to říká pan poslanec Vondrák, je skutečně to jak jste říkal prokázat se nějakou znalostí předpokládám, že v tom je skrytá právě ta zkouška, maturitní zkouška tak důležité? Není důležité zkrátka tu vědomost a tu znalost mít a /nesrozumitelné/, že se budu zkrátka vzdělávat, aniž by mě z toho kdokoliv zkoušel?

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
No víte to by mohlo fungovat, řekněme u těch talentovaných, nadaných, kteří mají tu obrovskou vůli se učit, protože je to baví, ale my se dostáváme také do v té Gaussově křivce k jakési skupině lidí, kteří prostě musí mít nějakou motivaci a já si myslím, že je tady samozřejmě ta pozitivní motivace, která spočívá v tom, že tam musí být učitel, pedagog, který ukazuje je to zajímavé tyto věci umět, ale samozřejmě musí tam být i potom ta negativní motivace. Nakonec potom všechny zkoušky jsou, to není jen o maturitě z matematiky. To je samozřejmě o zkouškách na vysokých školách, státních zkouškách, atestacích, i když jdete skládat zkoušku řidičského průkazu nebo z pravidel silničního provozu, tak také musíte tyto věci prokázat. Musíte v podstatě jakýsi bod kontrolní, že to umíte, že jste schopen se to naučit.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Sice ano, omlouvám se, že vám to vstupuji pane poslanče, ale to co říkal pan poslanec Bartoň v okamžiku, když třeba humanitně orientovaných student zkrátka 2× zkoušku z matematiky, na kterou když to řeknu hodně vulgárně nemá buňky nesloží, tak skončí bez středoškolského vzdělání. To je ten handicap, o kterém pan poslanec hovořil.

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
No víte já bych na to zareagoval, protože kdybyste si přehráli některé mé vystoupení ve Sněmovně, tak jsem říkal, že teď máme 2 možnosti, jak tyto věci trošku zlepšit. A jedna z nich je, že bychom si měli znovu projít seznam těch oborů, které tu matematiku skutečně z tohoto pohledu vyžadují. Já si myslím, že za mých let, když jsem já maturoval, tak jsem skutečně maturoval z matematiky, protože jsem studoval přírodovědeckou větev, pak jsme měli matematicko-fyzikální, které měli ještě navíc písemku, ale těch humanitních směrech ta matematika nebyla. Takže já tady nejsem z těch, kteří by chtěli s bičem stát nade všemi a říkat musíte tu matematiku umět, protože pokud je to skutečně někdo, kde je umělecky zaměřený, tak si myslím, že tu matematiku nepotřebuje, ale řekněme si na rovinu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Někdo může být umělecky zaměřený a chodit na všeobecně vzdělávací školu.

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Bych chtěl říct, že dnešní doba je taková, že vlastně bez té matematiky nemůžete nic. Tady je omyl si myslet, že medicína nepotřebuje matematiku. Dneska se medicína v podstatě neobejde bez matematiky, protože ta je implementována ve všech těch přístrojích, které jsou používány. Takže já si myslím, že třeba se na to podívat z toho pohledu, že tady musíme nastavit taky trošku tu zvýšenou laťku a přinutit ty lidi vnímat to, že matematika není zlo, ale je to něco co mi pomáhá řešit celou řadu problémů.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Pak poslanec Bartoň tady celou dobu vrtí hlavou nebo místy tedy, teď si nejsem úplně jistý, kolikrát jste zavrtěl. Kdy to bylo, prosím, s čím jste nesouhlasil?

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Nesouhlasím s tím, že musíme nastavovat laťku u maturity pan poslanec Vondrák mluví o tom, že ne všechny obory to potřebují. V současné době ale máme tak 90 – 91 % studentů, kteří budou mít povinnou matematikou, pokud to nezměníme. Výjimkou jsou studijní obory ohledně myslím zdravotní a umělecké, sociální. Ale pro 91 % to bude. Já říkám to, ať si stanoví vysoké školy koho chtějí přijímat, ať vysoké školy rozhodují, zda-li uchazeč, který k nim jde musí být dobrý v matematice nebo musí být dobrý v humanitních studií, ale nenastavujme to zákonem a nevyžadujeme to plošně pro těch 91, pro kterých to bude povinné.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Ale přece jenom ještě další věc pane poslanče a ten fakt, že už od roku 2016 se na to připravují studenti, školy nějakým, řekněme, penzum času, který matematice věnují, vlastně všichni a ti studenti teď třeba mohli si zapsat jiné semináře, kdyby byli věděli, že z matematiky maturovat nebudou. Vy sám jste říkal připravují se na to, takže není ta předvídatelnost nakonec důležitější než nějaké momentálním, nevím jestli tomu říkat politické klima, jak to vnímáte?

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Předvídatelnost je důležitá, nicméně jsme ve stavu, že nezavádíme nějakou další zkoušku. My jsme ve stavu, kdy diskutujeme o tom, jestli jednu naopak nezrušit. To znamená pro ty studenty to maximálně tak bude úleva, že z jednoho předmětu budou maturovat méně. Pokud jde o zavádění maturity nebo státní maturity často se to diskutuje, ale je to jen politické téma, když řeknu státní maturita, když se zavedla někdy 2011, tak dodnes není žádná analýza, která nám říká, jestli to bylo prospěšné, jestli to něco změnilo, jestli to bylo dobré nebo špatné.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Změnilo to to, že klesá zájem o matematiku. To říkají na Cermatu, mimochodem.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Klesá a mimochodem není to jenom debata o matematice, je to debata i o cizím jazyku. Vlastně tímto říkáme, že studenti, kteří jsou technicky, matematicky dobře nadaní, ale nejsou nadaní humanitně je pro ně cizí jazyk problém, tak ty také nepůjdou dál kvůli tomu, že zavedeme povinnou maturitu z cizího jazyka.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Pane poslanče Vondráku to vypadá jako částečná shoda nějaká větší diverzifikace tedy, ať už na jedné nebo druhé platformy.

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Já bych dodal ještě věc, kterou jsem nestačil dopovědět. Jde o to také změnit tu maturitu z matematiky, proto jsem já jakýmsi návrhem prodloužit to o rok, o dva. Navrhl jsem proto, aby se vytvořil prostor na změnu zkoušky maturitní matematiky, protože já nejsem zastáncem toho, aby někdo pouze vyplňoval testy, a když vám chybí 1 bod, tak prostě neuspějete to je dle mého názoru nonsens. Já myslím, že v běžném životě, abyste měli právo obhájit svou práci, a proto jsem názoru, že bychom se měli vrátit třeba k ústní zkoušce z matematiky a vlastně udělat jako doplňkovou k té písemce a udělat to prostě mnohem, řekněme, kreativnější a interaktivnější. Takže já si myslím, že tady je celá řada řešení, jakým způsobem se dobrat k tomu, aby to nebyl prostě suchý test na kterým skutečně havarují ti mladí lidé, protože se dopustí třeba někde nějaké numerické chyby. Jde mi o to, aby to skutečně bylo posouzení těch znalostí v celém tom spektru, které prostě ten dotyčný může prezentovat v rámci té ústní zkoušky. Takže já si myslím, že to je to, co si myslím, že by se mělo udělat, ale rezignovat na to, že matematika je součástí základních znalostí a ona je součástí základní znalostí, protože my musíme vědět jak věci fungují, tak mi připadá špatně.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobrá, tak dostanete možná příležitost v dalších čteních tam některé nápady implementovat do novely. Ivo Vondrák z hnutí ANO byl s námi ve spojení z Poslanecké sněmovny. Díky moc pane poslanče, na shledanou.

Ivo VONDRÁK, člen výboru pro vědu a vzdělání, Poslanecká sněmovna /ANO/
Já taky děkuju a na shledanou.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
A ve studiu Lukáš Bartoň pirátský poslanec z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež. Díky moc pane poslanče, že jste vážil cestu sem do studia. Mějte se hezky na shledanou.

Lukáš BARTOŇ, místopředseda výboru pro vědu a vzdělávání, PS /Piráti/
Na shledanou.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
No a další Poslanecké pohledy právě teď. Velmi rozdílné pohledy i uvnitř jednotlivých poslaneckých frakcí. Toto všechno zaznělo na plénu Sněmovny v prvním čtení.

Petr GAZDÍK, člen sněmovního výboru pro školství a kulturu /STAN/
V dnešní době je matematika nutná pro obecné vzdělání nicméně ne ta, kterou zkouší Cermat, a to je ten začarovaný kruh, protože ty úlohy, které nejsou příliš spjaty s životem, ty úlohy které, řekněme, tlačí na čas a jsou koncipovány takovým způsobem, jak byly v posledních letech nejsou ta matematika, kterou uplatní studenti v životě.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně školského výboru, PS /ČSSD/
Myslím si že zkrátka ta matematika je královna logiky. Já bych byla ráda, kdyby byla součástí maturity. Nicméně to, že vládní návrh tedy šel tou cestou, že zcela zrušil takto pojatou maturitu a vlastně jsme se dozvěděli pouze od pana ministra školství, že to je jakýsi teda odklad na neurčito, že možná někdy za 10 let, tak to si myslím, že není šťastné.

Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu, /ODS/
Na našem klubu jsme se dohodli, že každý člen našeho klubu v tomto ohledu bude plně respektován tím svým hlasováním, jak bude hlasovat, protože skutečně tohle je spíš ideová věc.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, poslankyně, předsedkyně strany /TOP 09/
Postavíme se za to, aby maturita z matematiky nebyla povinná, byť i mnozí z nás se domnívají samozřejmě v tomto případě je nutnost posilovat výuku matematiky, ale nelze stavět dům od střechy a začínat tím, že začínáme povinností nějaké zkoušky a nezabýváme těmi základy toho domu a totiž tou samotnou výukou.

Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně /KSČM/
Jak u odborné, tak laické veřejnosti už existují samozřejmě různé názory, stejně tak i v našem klubu existují různé názory. Někdo je pro zachování maturit, tak jak jsou, někdo je pro ten vládní návrh. myslím si že mi asi na klubu dohodneme před hlasováním a jak budeme celkové hlasovat, ale předpokladám, že možná bude volné hlasování.

Jiří MIHOLA, místopředseda školského poslaneckého výboru /KDU-ČSL/
My jsme pro odklad povinné maturity z matematiky, poněvadž skutečně mně přijde velmi neseriózní, aby student rok předtím než podle toho aktuálního znění vlastně ta povinná maturita z matematiky by měla být tak nevěděl vlastně, na čem je.

Tereza HYŤHOVÁ, místopředsedkyně školského výboru PS, /SPD/
Vládní návrh kromě netermínovaného odkladu maturitní zkoušky z matematiky přináší také zjednodušení společné části maturitní zkoušky na didaktické testy. Tato změna snižuje administrativní společné části maturitní zkoušky a ulehčuje situaci škol při organizaci maturit. Z tohoto důvodu zvážíme podporu vládního návrhu zákona s podmínkou, že od pana ministra uslyšíme, jak je zajištěno, aby absence maturitní zkoušky z matematiky nevedla k dalšímu poklesu kvality českého školství.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Kvalitnější výuka, těmito slovy demonstrovali pražští středoškoláci proti povinné maturitě z matematiky loni v říjnu přímo před Ministerstvem školství. Mimochodem zastánce mají také mezi některými pedagogy, tady musím dodat tedy zákonodárci v jedné osobě, místopředseda Senátu kupříkladu Jiří Růžička, ten před svým zvolením do horní parlamentní komory vedl gymnázium Jana Keplera v Praze.

Jiří RŮŽIČKA, místopředseda Senátu /nestr. za TOP 09 a STAN/, Události komentáře, 30. 10. 2019
Neexistuje jediný argument pro to, proč by matematika měla být povinným maturitním předmětem všechny argumenty, které jsou snášeny ze strany příznivců povinné maturitní matematiky, tak jsou argumenty pro to, aby se matematika učila hodně, dobře a správně tak, jak se učit má.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Já vám s dovolením jeden takový argument předestřu. Matematika je základ, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Děti se podle ní mají naučit číst, psát a počítat. Je důležitá pro život, pro rozvoj logického myšlení i pro finanční gramotnost. Vy si to nemyslíte?

Jiří RŮŽIČKA, místopředseda Senátu /nestr. za TOP 09 a STAN/, Události komentáře, 30. 10. 2019
Je to přesně tak jak jsem říkal, to je argument pro to, aby se ta matematika učila dobře a hodně, protože matematika, když se budou učit správně, tak rozvíjí logické myšlení, učí systém, ty studenty učí dojít k ověřitelné výsledku. To jsou všechno skvělé věci, ale to přece nezajistí ta maturita, to zajistíte dobrá výuka.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Není to nejlepší bič na studenty, aby se tomu opravdu věnovali, že z tohoto předmětu budou maturovat?

Jiří RŮŽIČKA, místopředseda Senátu /nestr. za TOP 09 a STAN/, Události komentáře, 30. 10. 2019
Paní redaktorko, jestli má být motivací k učení, že to je bič na ty studenty, tak to si myslím, že je ta nejhorší cesta, která by nás mohla potkat.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
No existuje zkrátka jednota ani mezi řediteli jednotlivých gymnázií. Máme tu vlastně takovou debatu napříč časem. Renata Schejbalová právě citovaná samozřejmě s námi stále ve studiu Devadesátky, tak co na to říkáte máte teď příležitost oponovat na dálku i na časovou dálku panu senátoru Růžičkovi, tak ten bič není lepší cukr.

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka, Gymnázium Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
Já nevím, proč máme hovořit o biči, přece motivaci učení je každá zkouška. Na vysoké škole jsme se učili na zkoušky. Učíme se na zkoušku i průběžně během studia středoškolského a jestliže se v médiích neustále hovoří o tom, že matematika je bič, tak pochopitelně studenti nemají rádi.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Ne maturita, že je bič. Takto to myslel místopředseda.

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka, Gymnázium Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
Maturita z matematiky, že je bič, ano to je úplně jedno. Tak potom studenti nemají rádi a protestují proti tomu, ale přece nemůžeme ustupovat tomu, že studenti to nemají rádi, nebo že je to nebaví nebo že se to neradi učí, protože my přece chceme vzdělanou společnost a znovu opakuju, já mám pocit, že vzdělání u nás neustále snižujeme tu laťku a že to vzdělání klesá a klesá.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Ale dovedu představit argumenty a teď pravda, můžu si vymyslet, že by leckdo chtěl povinnou maturitu z dějepisu, protože z historie magistra víte je potřeba znát dějinný kontext, dějiny dvacátého století pro boj s totalitními praktikami, a tak dále, a tak podobně. To jsou argumenty, které vymyslíme během pár vteřin, tak proč ne povinnou maturitu z dějepisu a z matematiky ano?

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka, Gymnázium Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
Samozřejmě, že ano a pak máme také ten druhý protipól, kdy nechceme maturitu vůbec žádnou, anebo maturitu takovou, že si student vybere co bude u maturity předvádět, co ho baví, předvede své portfolio, a tak dále. Já se ještě k té laťce nebo k tomu vzdělání u nás. My neustále žehráme na to, že klesáme v mezinárodních srovnáních, mezinárodních žebříčcích, ale nic neděláme proto, abychom se vyhoupli nahoru. Když se podíváme na takové Estonsko, které je v podstatě země ještě menší než my a uvědomili si, že to vzdělání, věda, výzkum jsou pro ně důležité, a to vzdělání podpořili, tak vylítli v těch žebříčkách nahoru a mají neskutečně dobré výsledky, ale my se tady 10 let dohadujeme o tom, jak bude maturita vypadat. Každý rok jí měníme, každý každý rok nějaká změna. Ta maturita, sám jste říkal, z matematiky byla rozhodnutá v roce 2016. Byly upravené RVP, aby měli víc hodin matematiky, vzdělávací programy, a připravovali se studenti na to, aby tu maturitu zvládli. Pojďme si tedy říct, jestli je správné, aby maturitu dělali všichni stejně, aby dělali maturitu, jak žáci na učebních oborech, tak žáci gymnázií. Zaveďme dvě maturity jednu, která bude vstupenka na vysokou školu a jedna, která ukončí středoškolské vzdělání. Ale nějakým způsobem už tomu dejme systém, aby to bylo opravdu předvídatelné a stabilní.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Teď jde ale o to, jestli nemluvíte o dvou rozdílných věcech o kvalitě výuky, kterou jsme slyšeli od studentů a o podobě maturitní zkoušky. Protože sama říkáte, že Estonci investovali do školství, zkvalitnili výuku tím pádem mají lepší výsledky. Nevím, jestli někde psáno, že maturita povede nutně ke zkvalitnění vzdělávání.

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka, Gymnázium Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
Mě se hrozně líbí, že studenti hodnotí kvalitu výuky a nehodnotí kvalitu své přípravy na tu výuku. Možná by mohli hodnotit to, jak oni sami připravují a co všechno pro to, aby uspěli udělají.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Tak dobrá, tak nějaká data místo verbálních projevů. Podle Cermatu, já už jsem také citoval tak obecně, zájem o maturitu z matematiky klesá, jak se to vysvětlujete? Nemůže to být tím, že zkrátka ta výuka je špatná?

Renata SCHEJBALOVÁ, ředitelka, Gymnázium Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií
Vy jste hovořil v tisících tady na začátku a tam skutečně ta ten počet maturantů z matematiky klesá, protože klesá počet maturantů jako takových. V letošním roce maturovalo necelých 70 000 maturantů, na začátku to bylo okolo 90. Takže klesá celkový počet středoškoláků, kdy teď teprve na základní škole začíná ta demografická křivka stoupat.