TV Nova:

Martin POUVA, moderátor 
——————– 
Zhruba třetina sportovních klubů a jednot v Česku nedostane v tomto roce od Ministerstva školství peníze na údržbu a provoz a to může znamenat i konec některých z nich. 

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka 
——————– 
Děti z vesnic totiž často odcházejí kvůli lepším podmínkám sportovat do větších měst. Vesnické kluby pak mají málo členů a nedosáhnou na dotace. 

Martin POUVA, moderátor 
——————– 
Podle Ministerstva školství by se to mohlo změnit, kdyby obce začaly dávat do sportu více vlastních peněz. 

Jaroslav BROUSIL, redaktor 
——————– 
Nejméně 12 dětí musí mít každý sportovní klub, nebo tělovýchovná jednota, které chtějí od Ministerstva školství peníze na údržbu a provoz sportovišť. Zhruba 2 400 klubu ale tolik dětí nemá. 

Ladislav MALÝ, poradce České unie sportu pro oblast SK/TJ 
——————– 
Udržovat provoz sportovních zařízení na malých obcích na malých vesnicích i na těch velkých v podstatě, tak je alfa omega dnešního konání, protože kluby nemají a musí šahat potom na příspěvky od rodičů. a to si myslím, že ty patří té vlastní činnosti. 

Jaroslav BROUSIL, redaktor 
——————– 
Sportovních klubů a jednot v Česku zhruba 7 300. Podle čísel České unie sportu jich 1 200 nemá ani jedno dítě a stejný počet jich má méně než 12. Peníze z programu Můj klub tak letos nedostanou. Špatný stav zázemí podle sportovních klubů často odrazuje rodiče. Ti pak pro sportování svých dětí volí raději větší města. Klubům především z vesnic pak děti chybí a tím pádem i peníze na provoz a údržbu. 

redaktor /citace: TJ Sokol Vonoklasy 
——————– 
„Víme, že potřebujeme začít vybudováním zázemí, ale na to nemáme prostředky. Lidský potenciál zatím máme, ale postupem času začínají být všichni otrávení z toho, že se nic neděje.“ 

Jaroslav BROUSIL, redaktor 
——————– 
Průměrné stáří českých sportovišť je 48 let. Především malé kluby musejí často fungovat v provizorních prostorách. Jako šaty slouží například stavební buňky. V zimě je nákladné vytápění nezateplených hal, které tak musejí omezovat provoz. 

Lukáš BARTOŇ, poslanec /Piráti/ 
——————– 
Toto pravidlo považujeme za diskriminační vůči malým klubům, což jsou zejména ty vesnické. Na dotace by si měl sáhnout každý klub. 

redaktor citace: Robert PLAGA, ministr školství /ANO/ 
——————– 
„Prakticky v celé Evropě provoz sportovních zařízení podporován z místní, tedy obecní úrovně. Nemáme typizované stavby ani regulované ceny sportovních zařízení. Proto nedává smysl z centrální úrovně stanovit normativní podporu. Chceme zejména investovat do rekonstrukcí oprav a výstavby.“ 

Jakub JANDA, poslanec /ODS/ 
——————– 
Mělo by tady dojít k nějakému propojení obcí a těch sportovních klubů, aby třeba využívání, já nevím, tělocvičen a sportovních zařízení, které patří třeba školám, mohla využívat veřejnost. A opačně třeba v rámci tělocviku, aby ty děti mohly navštěvovat klubové hřiště. 

Jaroslav BROUSIL, redaktor 
——————– 
Od roku 2020 by peníze do sportu měla začít rozdělovat Národní sportovní agentura, která by měla agendu převzít od Ministerstva školství. O penězích bylo rozhodovat o 8 desítek odborníků .Jaroslav Brousil, televize Nova.