mujbiz.cz, kurzy.cz, feedit.cz:

Navázání platů ústavních činitelů na ekonomiku, zrušení výjimek z registru smluv, zrušení karenční doby, manželství pro všechny a zásadní výhrady k Národní agentuře pro sport prezentovali poslanci Pirátské strany na pravidelné tiskové konferenci před zahájením zasedání sněmovní schůze. 

„Možná již dnes stihne Sněmovna projednat návrh na zkrocení růstu platů ústavních činitelů. Odmítli jsme skokový nárůst o 20 %, protože si myslíme, že aktuální nárůst platů ve státním sektoru je dostatečný. V pozměňovacím návrhu, který předkládáme, navrhujeme, aby platy rostly podle ekonomiky a odvíjely se od platů společnosti, nikoliv aby měly speciální úpravu. Navrhujeme také doprovodné usnesení, ve kterém vyzýváme poslance, aby postupovali podle platného zákona a uvědomovali kancelář Poslanecké sněmovny v případě, že jsou nemocní a měli by pobírat nemocenskou, což upravuje platný zákon. Ten krom toho uvádí, že v případě, že poslanec nepřijde několikrát za sebou do práce bez omluvy, dostane polovinu platu. To se přitom nikdy nepoužilo a víme, jak to vyřešit. Sněmovna má na programu také zrušení výjimek pro zveřejňování smluv státních podniků. Jde nám o to, aby ČEZ a České dráhy zveřejňovaly všechny smlouvy a neměly účelově schválenou výjimku. Budějovický Budvar má ze zisku odvést půl miliardy do rozpočtu, takže žádný krach firmy se nekoná. Budeme požadovat předřazení tohoto bodu před církevní restituce, aby se zákon stihl projednat,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. 
Poslankyně Olga Richterová následně prezentovala souhlasné stanovisko Pirátů k návrhu na zrušení karenční doby: „Zatímco politici mají plné platy, zaměstnanci dostávají první tři dny nemoci nulu. Nepřipadá nám to fér, proto návrh na zrušení karenční doby podporujeme. Tuto úpravu chceme do budoucna doprovodit zavedením eNeschopenky, která umožňuje mnohem jednodušší vyrozumění zaměstnavatele o nemoci. Příslib elektronizace jasně zazněl z úst ministryně práce a sociálních věcí paní Jany Maláčové při našich dnešních vzájemných jednáních. Pilotní režim eNeschopenky by měl být spuštěn k začátku roku 2019 a plný provoz má fungovat od 1. ledna 2020.“ 
Poslanec František Kopřiva sdělil, že Piráti budou jediným klubem, který se jako celek chystá podpořit návrh na manželství stejnopohlavních párů: „Doufám, že tento bod se projedná již zítra. Jako jediný klub jednotně podporujeme to, aby manželství mohly uzavírat i stejnopohlavní páry. Ty platí daně a dodržují stejné povinnosti jako ostatní občané. Manželství, na rozdíl od registrovaného partnerství, garantuje například sirotčí důchod, vdovský důchod pro partnera nebo společné jmění manželů. Krom toho jde o symbolické narovnání práv všech občanů.“ 
V závěru briefingu Lukáš Bartoň informoval, že Sněmovna přijala žádost o zařazení bodu kontroly usnesení ve věci zvýšení platů učitelů. Protože bod není pevně zařazen, chtějí jej Pirátizařadit jako pevný bod. Dále uvedl stanovisko Pirátů ke vzniku Národní agentury pro sport: „Souhlasíme se vznikem sportovní agentury, nicméně jako ústřední orgán státní správy bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů může takto vytvořená instituce podporovat prokorupční prostředí. Budeme proto navrhovat vrácení k přepracování. Pokud se tak nestane, budeme hlasovat pro zamítnutí návrhu již v prvním čtení.“