23. 5. 2018, vlada.czBarbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. 

Vítám pana premiéra Andreje Babiše, a také ministry, a to školství pana Roberta Plagu a ministrynií práce a sociálních věcí paní Miroslavu Němcovou. Prosím, pana premiéra, aby shrnul úvodní body. 
Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já bych začal sněmovnou. Takže doufejme, že dnešní sněmovna nebude zase řešit novičok, který jsme už vyřešili v minulosti. Já jsem se k tomu vyjadřoval x krát a nemám pocit, že by to měla řešit sněmovna. Konečně začněeme řešit zákon o státní službě, který ve značné míře paralyzuje naši státní správu, je to byrokratická záležitost, která svazuje ruce ministrům, a de facto v porovnání se státními tajemníky, mají velice omezené kompetence. To je náš velký problém. My jsme zefektivnili státní správu, abychom stále nevyráběli nějaká hodnocení a nevyráběliy stohy papírů a hlavně skutečně řešili výkon lidí ve státní správě i jejich odpovědnost. Takže doufejme, že dneska už konečně proběhne první čtení, protože to vnímám jako největší brzdu z hlediska rozhodování státní správy. My jsme dneska probrali aktuální stav oslav 100. výročí založení Československa. Byl schválen vládní zmocněnec, a kdyby to nedělala minulá vláda, tak by možná rozpočet vypadal jinak. Bylo by to vylepšování rozpočtu jednotlivých institucí. Dvě stěžejní akce: První, je 28. října, kdy jsem požádal vládního zmocněnce, aby předložil minutovník, to je nejvýznamnější den, kdy budeme zvát státníky a od rána až do večera v Praze by mělyi, proběhnou oslavy, otevření té česko-slovenské, slovensko-české výstavy. Jejím otevřením, ukážeme lidem rekonstruované nové Národní muzeum, takže tento významný den je stěžejní, a druhouý významnou událostí je Vvšesokolský slet 1. července. 
Tuto sobotu proběhnou oslavy v Brně, je to kulturní festival. Já se toho zúčastním, přijede i premiér Slovenské republiky, bude tam vystavena Sslovanská epopej, budou tam organizované konzultace ohledně Evropské unie, jak jsme to začali už 10. kKvětna. 
Dnes byl nejvíc diskutován poslanecký návrh poslanců Bartoně, Kolovratníka, Nevludové, Zahradníka ohledně toho, že poslanci navrhují vypustit odpovědnost některých osob, přestupků ve vedení, obsluze plavidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, tzn. že vodáci by měli absolutně neomezenou možnost konzumovat alkohol a další látky. My si myslíme, že je potřeba to řešit podle vzoru jiných zemí v Evropské unii, tzn. my jsme chtěli předložit návrh zákona s nějakou tolerancí, jak, to je v jiných zemích, a že by se to týkalo nejenom vodáků, ale i cyklistů nebo lyžaři atd. Ttakže v tomto byla největší debata. My s tím nesouhlasíme, protože si nemyslíme, že by měla být umožněna taková volnost, ale chceme, na druhé straně chápeme, že tito lidéí mají chuť na pivo nebo v nějaké rozumné míře, a to si myslíme, že to chceme předložit v akceptovatelné formě. 
Schválili jsme přesun prostředků v rámci kapitoly ministra průmyslu na průmyslové zóny. Já jsem se tam dotazoval na tu známou průmyslovou zónu v Holešově, kde jsme nainvestovali asi 1,3 miliardy a neslouží k ničemu, denně se tam chystají noví investoři, tak určitě chceme se podílet a dohlížet na to, jakým způsobem tyto prostředky se budou dále investovat. Za mě všechno. 
Miroslava Němcová, ministryně práce a sociálních věcí: Dovolte mi, vážené dámy, vážení pánové, abych vás informovala o dalších bodech, které dnes měl pan premiér, a sice o novém vládním nařízení, které vláda dnes přijala a týká se definice pojmu nepodnikatelská sféra. Proč jsme toto nařízení přijali, z jednoduchého důvodu, v nepodnikatelské sféře se určují platy podle zákona 236 z roku 95 a je velmi důležité, pro stanovení platů všech ústavních činitelů, poslanců, zákonodárců, soudců, je velmi důležité určení té platové základny. Statistický úřad vzhledem k tomu, že Evropská unie změnila standard výpočtu, tak sstatistický úřad neměl aktuálně k dispozici nástroj, který by těm změnám odpovídal. Odpovídal by změnám, které přišly z Eurostatu, proto jsme v lednu letošního roku rozhodli o tom jako vláda, že bude zřízenaá expertní skupina, která tento algoritmus, tento vzorec prostě připraví tak, aby byl v souladu s evropskou legislativou a mohl se jím nadále Český statistický úřad řídit. Dnes jsme schválili tento způsob výpočtu, vymezení všech korespondenčních jednotek, které, a subjektů, které do toho výpočtu budou vcházet, týká se to těch neziskových organizací, organizací a společností s účastí státu atd., tzn. všech účastníků z těch subjektů, ze kterých se potom ten průměr pro základnu výpočtu počítá. Takže to byl jeden bod, který se týyká Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Také si ještě dovolím připomínku v jednom bodu, a byl to sice bod senátní návrh úpravy zákona o sociálních službách číslo 108 z roku 2006. Ten senátní návrh se týkal úpravy příspěvku na péči pouze pro lidi, kteří dostávají příspěvek ve čtvrtém stupni závislosti. My jsme tento senátní návrh zamítli jako vláda, ale s tím a v kontextu toho, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje komplexní novelu zákona č. 108 o sociálních službách a hovoříme, diskutujeme už teď při přípravě rozpočtu, kterou z variant do zákona implementujeme s tím, že by se to mělo týkat a ty případné úpravy všech stupňů závislosti, nikoliv pouze čtvrtého stupně závislosti, jak navrhoval tento návrh zákona ze Ssenátu, a nikoliv pouze lidí, kteří jsou doma a nejsou v zařízeních sociálních služeb. 
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobré ráno, já si vás dovolím informovat o tom, že vláda dnes schválila nařízení o oceňování, ocenění udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a které umožňuje Mministerstvu školství ocenit nejenom pedagogy, vědce a vědkyně, ale také je součástí i možnost oceňování našich úspěšných reprezentantů, a to nejenom olympioniků, ale i paralympiků a samozřejmě i to umožní ministerstvu ocenit výkony ve sportu, ať už jsou to světové rekordy, anebo nějaký úspěch na mistrovství světa. Já jsem rád, že tímto touto částí nařízení se v oblasti sportu dostáváme dle mého názoru do normálního stavu, kdy stát oceňuje své úspěšné reprezentanty přímo a bez nějakých dohadů, ať už s 
Ččeským olympijským výborem nebo kýmkoliv jiným, a bez zbytečného odkladu. Takže já doufám, ne, věřím tomu, že odteď bez zbytečných ztrát času budeme schopni, poté co naši sportovci někde uspějí, je jako stát za jejich úspěšnou reprezentaci ocenit. 
A druhou věcí, o které bych se rád zmínil, je stanovisko vlády k poslaneckému návrhu průřezovému, který se týká novelizace zákona o vysokých školách a, respektive možnosti prodloužit platnost akreditací těch kurzů, a respektive studijních programů, uo kterých mělo v období do roku 2019 probíhat to přechodné období. Tento návrh si myslíme, že, kromě toho, že je průřezový, tak je vhodný, jak pro školy, kterým odleví po administrativní stránce, tak i pro studenty, kteří budou moci dostudovat v těch svých aktuálních studijních programech. Proto jsme se jako vláda přiklonili k souhlasnému stanovisku a já osobně bych byl velmi rád, kdyby sněmovna tento návrh podpořila v devadesátce, tzn. během prvního čtení, a tuto normu velmi výrazně urychlila. Děkuji.