Hospodářské noviny, autor: Šárka Mrázová, 16.3. 2018

Sporem o to, zda na základních školách vyučovat matematiku jinak než tradičně, se zabývají už i politici. Poslanci žádají, aby ministerstvo školství zjistilo, jak alternativní metody ovlivňují znalosti žáků, a porovnalo je s klasickou výukou. Úřad má podle poslanců také zasáhnout a napravit špatný stav matematiky na školách. Ve středu se na tom usnesl školský výbor sněmovny.
„Stát by měl seriózním výzkumem zjistit, jaká je úroveň žáků, kteří se vzdělávají alternativními metodami, a těch, co klasicky,“ řekl HN předseda výboru Václav Klaus ml., jenž matematiku učil 26 let.
Jako host byla na jednání výboru pozvána česká „matematická generalita“. Zastupovalo ji pět uznávaných akademiků. Stěžovali si, že alternativní směry jsou neprověřené. Nejvíce jimi kritizovaná Hejného metoda. Tou se vyučuje na 750 z více než 4000 základních škol. Podle akademiků už nejde o experiment, ale „o plošné nasazení neověřeného léku do běžného užívání“. Dokud se řádně neotestují, tak by se v takové míře ve školách používat neměly.
Propagátoři Hejného metody na výboru chyběli. Připomeňme proto, v čem tkví její kouzlo. „Hejného metoda učí děti logicky přemýšlet,“ je přesvědčena například učitelka Jarmila Pánková ze Základní školy u sv. Štěpána. „Jde nám o to, aby si uměly samy informace vyhledávat, a ne že jim to všechno naservírujeme,“ dodává. Takový přístup k výuce – nejen matematiky – podporuje například i Tomáš Blumenstein, místopředseda české pobočky klubu Mensa. „V současném školství u nás převládá výkladová metoda. Pan učitel něco vykládá, děti si to mají zapamatovat, naučit se a pak si na to napíšou písemku,“ popisuje Blumenstein.
Akademici v Poslanecké sněmovně se přitom shodli na tom, že celkový stav výuky matematiky na ZŠ není dobrý. „Nespokojení jsou žáci, rodiče i učitelé a dohromady to vytváří špatnou situaci,“ uvedl ředitel Matematického institutu Akademie věd Jiří Rákosník.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nemá žádná data o výsledcích Hejného výuky. Jediná pocházejí od firmy H-mat, jež má na tom komerční zájem, kritizoval Rákosník. Nelíbí se mu ani to, že se metoda přednáší na pedagogických fakultách a že ji pak často vyučují kantoři, kteří jsou v klasické matematice méně vzdělaní. Pochopení našel u poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové (ODS). Podle ní jsou moderní postupy přeceňované a pro učitele je pořád nejdůležitější „hlas, křída a tabule“.
Poslanec Lukáš Bartoň (piráti) však označil takové názory za tendenční. „Cílem Hejného matematiky je naučit děti přemýšlet a nebiflovat jeden postup,“ oponoval. Také poslanec Petr Gazdík (STAN) míní, že by se Hejného metoda neměla rušit.
Didaktik matematiky Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zásadně nesouhlasí s tím, aby se nové metody nevyučovaly, dokud se plošně neotestují. „To je špatný koncept, který by stav zafixoval. A nemyslím si, že by současný stav matematiky zapříčinilo používání nových metod,“ řekl HN. Výuka matematiky podle něj potřebuje inovace a nové impulzy, „jinak se sama stane zastaralou“.
Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys HN řekl, že žáci 5. ročníku ze škol, kde se v nějaké míře učí principy Hejného metody, dosáhli v testování od inspekce loni v květnu mírně lepších výsledků než tam, kde se metoda nepoužívá. Dopady na druhý stupeň zmapovány zatím nebyly. A tak nelze podle Andryse říct, jestli metoda znalosti dětí zlepšila, nebo zhoršila. Výzkum o ní ale vítá.

***

Metody, které fungovaly před 150 lety, potřebují inovaci. A výuka matematiky potřebuje nové impulzy, jinak se sama stane zastaralou. Antonín Jančařík Pedagogická fakulta UK

PŘEDMĚT NA ROZCESTÍ

Stav výuky není dobrý Jednota českých matematiků a fyziků žádá, aby se mimo jiné přijímali ke studiu učitelství pouze kvalitní studenti a posílila se výuka elementární matematiky při výchově učitelů prvního stupně. Učitelům by se podle akademiků neměly vnucovat žádné „zázračné“ jednotné metody.

Jiné směry ve výuce Ve výuce matematiky existují alternativní směry, jako například Montessori, waldorfský směr a konstruktivismus. Ten celosvětově patří mezi efektivní vzdělávací strategie, dokáže žáky aktivovat a vylepšit emoční a pracovní atmosféru ve třídě. Výuka matematiky podle profesora Hejného je konstruktivistickou metodou, žáky vede k interaktivitě. Látku se učí podle vlastních poznatků.

Zodpovědný je ředitel Za metody a formy vzdělávání zodpovídá ředitel školy. Vzdělávací strategie se vybírají po dohodě učitelů s vedením školy. Alternativní metody budou efektivní tam, kde je přijme celý pedagogický sbor a ne pouze jeden učitel.Lukkáš Bartoň