Výsledky jednání vlády 23. května 2018

23.05.2018, vlada.cz7. Návrh poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 156) čj. 395/18 
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko. 
8. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 157) čj. 396/18 
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.