Report poslance

Květen 2018

Účast na všech jednáních klubu. Účast na všech jednáních sněmu (22.až 31. 5.). Příprava na mediální humbuk okolo zákona o vodácích, ke kterému mi dala vláda negativní stanovisko. 
21.5. vysílání V kanclu s poslancem.
23.5. účast v živém vysílání v Událostech komentářích k vodákům.
25.5. účast v DVTV k vodákům
28.5. účast v Duelu na Seznamu k vodákům.

MIV:
22.5. – Podnět Babiše stěžujícího si na poslance Peksu, hozeno pod stůl.

VVVKMT:
Účast na všech jednání školského výboru. Zejména se jednalo o projednávání pozměňovacích návrhů výborových ke školskému zákonu, kde jsem zpravodajem. Státní závěrečný účet ministerstva kultury, ministerstva školství, GAČR, TAČR a další…
Příprava pozměňovacích návrhů ke školskému zákonu. Bojujeme v nich za zrušení povinné předškolní docházky, necháváme ale ponechaný tento institut, který by se podle nás měl vztahovat na děti šestileté, tedy na děti s odkladem povinné školní docházky, individuál zachován i zde. Další pozměňovák se týká individuálního vzdělávání, kde se snažíme o zpřístupnění individuálního vzdělávání, které v současné době může ředitel spádové školy povolit, pokud pro to shledá závažné důvody. Náš návrh toto obrací a přejeme si, že ředitel může individuál zamítnout pokud shledá podmínky pro něj jako nevyhovující.
10.5. – účast na podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity
15.5. – Účast na semináři o nadaných dětech, následovala schůzka školského týmu.
21.5. schůzka se zástupci MŠMT a našeho školského týmu nad zákonem o Pedagogických pracovnících, který jsme chtěli podávat a splnit tak jeden z předvolebních slibů. Ministerstvo náš návrh přivítalo, jsme s ním ve shodě a informovalo nás, že to také chce předložit a v nejbližší době tato novela půjde do meziresortního připomínkového řízení. Školský tým se nakonec rozhodl nepodávat náš návrh s tím, že podpoříme návrh vládní, který má daleko větší šanci na schválení. Později jsem se dozvěděl, že posl. Valachová podává svůj návrh a chce předběhnout MŠMT.
24.5. schůzka předsednictva výboru.

Sport:
2.5. Projednávání přípravy legislativy ve financování sportu s Michalem Himmerem.

Plzeň:
1.5. – účast protestu proti demostraci v Plzni, kde se nám prohání neonacisti po náměstí s podporou Slovenských fašistů. Smutné v týdnu oslav osvobození od nacismu.
1.5. – večer účast na koncertu v Amfiteátru pořádaným městem Plzně (na pozvání města) v rámci oslav osvobození (spolu s místopředsedy kraje Magdou Daňkovou a Jiřím Rezkem).
5.5. – účast na slavnostech osvobození na koloně i oslavě v Pirátském centru
6.5. – položení věnce u pomníku Díky Ameriko spolu s místopředsedou sněmovny Vojtou Pikalem
16.5. – akce na pivo s poslance v Klatovech
17.5. – účast na záchranářských závodech v Rokycanech
17.5. – politická kavárna v Pirátském centru v Plzni, řešilo se zejména téma transparence hospodaření spolků a obecně NNO
18.5. – schůzka s akční skupinkou ve Vejprnicích a možnosti jejich kandidátky do komunálek pod Piráty

další lobbistické kontakty:
Velvyslanec USA Stephen King a velvyslanec Belgie, vnuk generála Pattona, veteráni 2. světové války na oslavách osvobození Plzně 6.5. (dostal jsem pamětní medaili)
10.5. – návštěva velvyslankyně Číny ve sněmovně v rámci společného setkání meziparlamentní skupiny přátel ČR-Čína. U paní velvyslankyně jsem se přimluvil za možnou podporu meziuniverzitních dohod o spolupráci, o kterou stojí Západočeská univerzita v Plzni. (jako pozornost jsem od velvyslankyně dostal powerbanku, jak jinak než „made in China“, tu jsem nakonec věnoval pro všeobecné použití v Pirátském centru v Plzni)
17.5. – místopředseda Rokycan p. Rada se zajímal o možnosti financování světového mistrovství v Rokycanech, které se bude konat v roce 2019, slíbil jsem, že se mu na to podívám a zeptám se. (doplnění: ptal jsem se jak zástupců ministerstva i vládního zmocněnce pro sport a vypadá to, že asi nebude možné zažádat v žádném vypsaném programu, neb kuželky nejsou v oblasti podporovaných sportů)

 

Duben 2018

Účast na jednáních klubu. Účast na jednáních sněmu (10. až 20.4.). Zpravodajování na plénu i ve výboru ke školskému zákonu.
Vyjednávání podpory novely zákona o vnitrozemské plavbě, kde navrhuji vyjmout malá nemotorová plavidla (čtěte vodáky) z drakonických pokut za požití alkoholu na plavidle, podání návrhu.
11.4. – ustavující schůzi Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Čína
Interpelace ministra zdravotnictví ohledně pamlskové vyhlášky.
Výběrové řízení na asistenta v Plzni, novým asistentem je Matěj Hlaváček.

MIV:
10.4. zasedání MIV

VVVKMT:
Účast na všech jednání školského výboru a schůzek předsednictva. 
5.4. – Účast na oslavě Karlovy univerzity k výročí založení.
19.4. – Podýbor pro vědu, chtěl jsem řešit akreditace na VŠ na základě výzvy/usnesení jednání právníků univerzit. Dozvěděl jsem se, že je již řešeno prof. Válkovou, takže jsem se přidal k její pracovní skupině a podpořil řešení. Poslanecký návrh prodlužující akreditace tak, aby se studenti nepřijímali do studijních programů, u kterých se ví, že nebudou akreditované do konce jejich studia. Sněmovní tisk č. 156.
25. a 26. – Školský výbor plus výjezdní zasedání školského výboru v Lipnici nad Sázavou. V rámci podvečerního vzájemného poznávacího programu, kdy se hrála společenská hra spočívající především v luštění rébusů, jsem vytvořil s poslankyní Ruthovou soutěžní dvojici a společně jsme obsadili pěkné prvním místo. Druhá byla dvojice Klaus s Volným, třetí Vácha a Hyťhová. (Tato informace není z hlediska činnosti poslance nijak podstatná, jenom jsem se chtěl někde pochlubit těžce vydřeným prvním místem :D )

Plzeňsko:
Dokončené výběrové řízení na pozici nového koordinátora Plzeňského kraje. Přijat Miroslav Mašek, nástup ihned.
Běžná agenda a podněty od členů a příznivců v Plzeňském kraji, ostatní viz lobbistické kontakty.
Tvorba zásad hospodaření pro subjekty v oblasti sportu s Michalem Himmerem a argumentační příprava na obhajobu zákona o vodákách.
3.4. – Politická kavárna s příznivci strany v plzeňském pirátském centru.
5.4. – Návštěva Tachova a akce s poslancem na pivo.
9.4. – Účast na demonstraci na náměstí v Plzni
19.4. – Účast na slavnostním zahájení filmového festivalu Finále Plzeň. O víkendu jsem podpořil festival i návštěvou dvou snímků.

Lobbistické kontakty:
12.4. – Vládní zmocněnec pan Pilný prezentoval a hledal podporu pro zlepšení podmínek digitálního vzdělávání.
Jan Ruml – přihlásil se do primárních voleb na kandidáta na senátora na Rokycansku.

 

Březen 2018

Účast na jednáních klubu. Účast na jednáních sněmu (1. až 9. 3. a 20. až 30.3.). 
Vyjednávání podpory novely zákona o vnitrozemské plavbě, kde navrhuji vyjmout malá nemotorová plavidla (čtěte vodáky) z drakonických pokut za požití alkoholu na plavidle. K vodákům nějaké to pivo patří a například od silniční dopravy jsou schopni ublížit pod vlivem tak akorát sobě. Schůzka k participativnímu rozpočtování pro použití v obcích.
Účast na zasedání RV a klubu v Lipnici (24. a 25. 3.) na poslední chvíli zrušena z důvodu nemoci.

MIV:
bez zasedání

VVVKMT:
Účast na všech jednání školského výboru a schůzek předsednictva. Zpravodajování ve výboru ke školskému zákonu.
Účast na semináři o financování regionálního školství.
Podvýbor pro sport a výzva k vytvoření nového zákona o sportu, zatím existuje pouze zákon o podpoře sportu. Vystoupení FAČRu.
28. 3. schůze školského týmu ke strategickému výhledu.

Plzeňsko:
Dokončené výběrové řízení na pozici nového koordinátora Plzeňského kraje. Přijat Miroslav Mašek, nástup ihned.
Běžná agenda a podněty od členů a příznivců v Plzeňském kraji. Ostatní viz lobbistické kontakty.
Tvorba zásad hospodaření pro subjekty v oblasti sportu s Michalem Himmerem a Janem Podolou.
19.3. Účast na jednání zastupitelstva v Rokycanech. Poté jednání s místostarostou panem Radou, kde došlo k dohodě, že Piráti nebudou v Rokycanech podávat samostatnou kandidátku, ale náš člen bude kandidovat na kandidátce Rokycanských patriotů.

Lobbistické kontakty:
5.3. Návštěva pana Šoleho a kauza v obci Řenče.
8.3. Na Inauguraci prezidenta při společném setkání přišel lobbovat jistý pražský zastupitel, že nedostatečně hájíme zájmy majetných zastupitelů a nutíme je přiznat jejich mnohamiliónové majetky, že bychom jim měli více vycházet vstříc a ta transparentnost je snad i protiústavní. Pan zastupitel byl poslán do patřičných míst.
13.3. Janek Wágner přednesl školskému týmu vize jeho Pedagogické komory.
16.3. Návštěva v sídle FAČR za účasti vedení. Z mé strany jim bylo vytýkáno neprůhledné hospodaření. Z jejich strany mi byl ukázán program v rámci „fotbalové revoluce“. Uznávám, že FAČR ušel od dob Pelty obrovský kus cesty, nicméně k transparentnosti má ještě daleko. Z mých ideí o transparenci v oblasti sportu nadšení nebyli, nicméně jsme se shodli, že jasná a jednoduchá pravidla by i jim byla užitečná.
26.3. paní Hezká z asociace církevních škol. Nezávazný rozhovor o postavení církevních škol a jejich smyslu. Z mé strany nemám s církevní školou problém, pokud v nich nedochází k propagaci náboženských hnutí a nahlížim na ně jako na soukromé školy.
27.3. Schůzka ve sněmovně s velvyslancem Koreje, jako předseda meziparlamentní skupiny přátel se budeme setkávat častěji. (té jižní :D )

 

 

Únor 2018

Účast na všech jednáních klubu. Účast na všech jednáních sněmu (27.a 28. 2.). 
Na základě výběrového řízení byl přijat Daniel Mazur jako asistent poslance v Praze, bude pomáhat zejména s agendou v oblasti školství.
Připravil jsem změnu zákona o Lodní dopravě, kde navrhuji vyjmout malá nemotorová plavidla (čtěte vodáky) z drakonických pokut za požití alkoholu na plavidle. K vodákům nějaké to pivo patří a například od silniční dopravy jsou schopni ublížit pod vlivem tak akorát sobě. Schůzka k participativnímu rozpočtování pro použití v obcích.
10. – 11.2. zimní teambuilding poslanců v Lipnici

MIV:
28.2. Jen jedno zasedání výboru, kde se řešily pouze administrativní věci, respektive jedno vzdání se pozice prvního náhradníka.

VVVKMT:
Účast na všech jednání školského výboru. Byl jsem jmenován zpravodajem poslaneckého návrhu změny školského zákona k tisku č. 61. Jedná se zejména o návrh zrušení povinné předškolní docházky, kterou také máme v předvolebním programu.
1.2. – schůze školského výboru. Předseda se v úvodu omluvil, že nás svolal. :) Hlavním bodem programu bylo schválení projednání Státního závěrečného účtu za rok 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, tedy informace, kterou lze akorát tak vzít na vědomí.
15.2. – můj asistent byl vyhozen z podvýboru pro regionální školství, poslanci se si odhlasovali, že podvýbor bude neveřejný.
22.2. – Konference ve sněmovně „Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“ , se zástupci mnoha organizací v oblasti školství se diskutovalo o změně financování školství.

Sport:
Rozsáhleji jsem se začal věnovat oblasti financování sportu. ČR má velké rezervy v této oblasti. I Slovensko má daleko propracovanější legislativu. Udělal jsem si i průzkum mezi fotbalovými trenéry dětí. Bohužel peníze na jejich činnost k nim mnohdy vůbec nedoputují. Z toho důvodu jsem se detailněji začal věnovat hospodaření FAČR. Transparence vůči veřejnosti moc vstřícná není, nicméně MŠMT již dodalo podrobnější materiály. Navázal jsem emailový rozhovor i s představiteli FAČR a inicioval jejich pozvání na další podvýbor pro sport.
Budu se zejména snažit o zpřehlednění současných dotací směřovaných do sportu.

Plzeň:
2.2. – slavnostní otevření Kanceláře poslance. 
Návštěva ze sociologického ústavu Hana Tenglerová a má účast na výzkumu v oblasti genderové vyrovnanosti. Dozvěděl jsem se, že Piráti jsou v této oblasti konzervativní. 
Navštívila i mě paní Vinická, se kterou jsem rozebíral duševní zdraví a sociální vyloučení lidí s duševním onemocněním. 
Jindřich Živný, který loboval za změnu v energetickém zákoně. Změna dávala celkem smysl a ušetřila by přes sto státních zaměstnanců. Předal jsem Třešňákovi.
S Michalem Himmerem pravidelně jednou týdně řešíme oblast sportu.
Paní Šindelářová ze združení soukromých škol přišla prodiskutovat pirátský pohled na postavení a financování soukromých škol. Uklidnil jsem jí, že soukromé školy chápeme jako rozšíření palety vzdělávání a rozhodně proti nim nebudeme zasahovat, naopak je budeme podporovat. Ostatně i z ekonomického hlediska je pro stát levnější student soukromé školy, než student veřejné školy. Možnost umístění do veřejné školy však musí být nadále garantována i jako státní kontrola kvality vzdělávání na soukromých školách.
Vilém Hodek z UMO3 – přišel se zeptat, jestli jsem s ním ve sporu a jestli až Piráti uspějí v komunálkách, tak budou usilovat o jeho odchod. Odpověděl jsem mu, že to záleží na našich zastupitelích, já zde kandidovat nebudu.
Jiří Kohout z PMDP, konzultoval jsem s ním problematiku MHD.
Schůzka s panem Janochem z Chodové Plané. Debata o Pirátech v komunálkách.
7.2. výjezd do Klatov, setkání s členy a příznivci u Žíznivého kozla
8.2. – schůzka s příznivci z Rokycan, schůze MS Plzeň
13.2. výjezd do Tachova, setkání s členy a příznivci 
19.2. – Setkání správního výboru SMOPK s poslanci. Starostové lobovali za převody majetku na obce a za zrušení povinnosti a garance místa ve školkách pro dvouleté děti. Většinou se shodli na tom, že jsou schopni se o dvouleté děti postarat, nicméně mají problém s garancí místa ve školce, zatímco zaplaceno je pouze dítě, které ve školce skutečně je. Rodiče dvouletých dětí využívají školku občas a nepotřebují mít garantované místo každý den. Silně záleží na regionu, v Domažlicích je jiná situace než v Praze.
20.2. – Akce s poslancem na pivo v Rokycanech.
23.2. – návštěva Domažlic, setkání se členy a příznivci.

 

Leden 2018

Účast na všech jednáních klubu (1x nepřítomen z důvodu zasedání MIV). Účast na všech jednáních sněmu. 
Na základě výběrového řízení byla přijata Karolína Duschková jako osobní asistentka v Plzni. Během ledna se věnovala zprovoznění poslanecké kanceláře v Plzni.
Probíhalo výběrové řízení na pozici odborného asistenta v Praze.

MIV:
Navštívil jsem krajské ředitelství v Praze a nahlédl do spisu k Čapímu hnízdu. Účastnil jsem se všech jednání výboru a hlasoval pro vydání poslanců Babiše, Faltýnka, Svobody a Růžičky k trestnímu stíhání. Několikrát jsem se v souvislosti s prací v MIV vyjadřoval i pro média.

VVVKMT:
Účast na všech jednání školského výboru. Prosadili jsme Lenku Kozlovou jako předsedkyni podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity a jmenovali další členy podvýborů. V rámci otevření školského zákona předsedou Václavem Klausem se sešel pracovní tým ke školství, který se rozšířil o několik členů, a který rozhodl o podpoře předložené novely. Zároveň jsme se shodli na dvou pozměňovacích návrzích poté, co projde návrh prvním čtením. Souhlasíme se zrušením plošné povinnosti předškolního vzdělávání, ale chceme ponechat možnou individuální povinnost. Zároveň chceme návrh novely rozšířit o zlepšení podmínek pro možnost individuálního vzdělávání.

Sport:
Účast na jednání podvýboru pro sport. Otevřel jsem téma transparence udělování dotací pro kluby přes asociace a neexistence veřejně přístupných výročních zpráv spolků žádajících o veřejné peníze. V tomto tématu budu i nadále pokračovat a stává se z něj jedno z témat, které mě časově vytěžuje. Mým cílem je rozklíčovat kam tečou veřejné peníze, protože při rozhovoru s nadšenci trénující několik dětí za vsí, k nim rozhodně ne.

Plzeň:
Účast na schůzích kraje a několika Pirátskými schůzkami v Plzni. Příprava na slavnostní otevření centra a poslanecké kanceláře v Plzni.

 

Prosinec 2017

Účast na všech jednáních klubu. Účast na všech jednáních sněmu. 
Založil jsem poradní tým pro oblast školství. Tento tým se poprvé sešel ve složení já, Lenka Kozlová, Daniel Mazur a Václav Fořtík. Hostem na schůzce týmu byl Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

MIV:
Na základě dohody klubů o počtech místopředsedů výborů jsem rezignoval na funkci místopředsedy MIV, protože Piráti ctí dohody a drží slovo, které dali.Dále se věnuji projednávání žádostí o vydání poslanců (Babiš, Faltýnek, Svoboda). Při projednávání možného přestupku podaného na Jakuba Michálka jsem se označil za podjatého z důvodu blízkého přátelství s ním a vyloučil se z hlasování při projednávání jeho případu, což bylo ostatními členy výboru přijato s nevolí a označeno za „nebezpečný precedent“. 

VVVKMT:
Byl jsem zvolen místopředsedou výboru VVVKMT.
Vyjednána podpora pro náš pozměňovací návrh k rozpočtu u ČSSD A ODS. Návrh bohužel neprošel.
Vyjednal jsem vyčlenění podvýboru pro mládež a volnočasovou aktivitu. Tento podvýbor byl vždy spojen se sportem, který zde dominoval a zastiňoval potřeby dětí a mládeže. Na předsedkyni tohoto podvýboru jsem navrhl Lenku Kozlovou a jako člena Františka Kopřivu. 
Sám jsem se nanominoval do Podvýboru pro Vědu a vysoké školy a do Podvýboru pro sport.

Plzeň:
Účast na schůzích kraje a několika Pirátskými schůzkami v Plzni.

Schůzky jsou zanesené v lobbistickém registru.
Poslední třetinu měsíce jsem strávil s rodinou.

 

Listopad 2017

Účast na všech jednáních klubu včetně teambuildingu. Účast na všech jednáních sněmu. Našel jsem si druhý byt na přespání v Praze, protože denní dojíždění je náročné a D5 často nedovoluje včasný příjezd.
MIV:
Byl jsem zvolen jako místopředseda Mandátového a imunitního výboru, kde jsem se začal věnovat projednávání žádostí o vydání poslanců (Babiš, Faltýnek, Svoboda).
Stal jsem se členem školského výboru.
VVVKMT:
Při projednávání rozpočtu jsem se ve školském výboru zabýval rozpočty fondu kinematografie, Akademií věd, TAČR, GAČR, Ministerstvem kultury a MŠMT. 
V rámci projednávání rozpočtu jsem se podílel na přípravě pozměňovacího návrhu, který měl přidat 400 mil. Kč doktorandům. http://www.psp.cz/doc/00/13/43/00134395.pdf
Plzeň:
Vybral jsem si regionální kancelář poslance.
Do konce roku 2017 jsem si zvolil Pavla Šrámka jako svého asistenta, než proběhne výběrové řízení na tuto pozici. Ten se věnoval pomoci s výběrem regionální kanceláře a pomoci s organizací věcí v Plzni. Účast na schůzích kraje a několika Pirátskými schůzkami v Plzni.
Schůzky jsou zanesené v lobbistickém registru.

 

Říjen 2017

Ve funkci od 21.října 2017

Ve volbách Piráti v Plzeňském kraji dosáhli výsledku 10,01 % (https://volby.cz/pls/ps2017/ps351?xjazy … xstrana=15)
Byl jsem poslaneckým klubem zvolen členem vyjednávacího týmu, účastnil jsem se pár jednání, zbytek měsíce jsem strávil v posteli s nachlazením.